Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Klagenævnet for Udbuds årsberetning 2020: Klagernes annus horribilis?

Kromann Reumert
17/08/2021
Klagenævnet for Udbuds årsberetning 2020: Klagernes annus horribilis?
Kromann Reumert logo
Vi byder alle læsere velkommen tilbage fra ferie med et nedkog af Klagenævnet for Udbuds seneste årsberetning. Årsberetningen viser, at 2020 ikke var klagernes år! Læs med her, og få et overblik over udfaldet af Klagenævnets kendelser i 2020.

Klagenævnet for Udbuds sager i 2020

Klagenævnet for Udbuds årsberetning for 2020 indeholder - ligesom tidligere udgaver - en udførlig gennemgang af de kendelser fra 2020, som "klagenævnet har fundet særligt interessante". Vi omtaler ikke de enkelte kendelser nærmere her ‒ i stedet henviser vi til kapitel 2 i årsberetningen og til vores tidligere nyheder. I denne nyhed ser vi derimod nærmere på nogle mere generelle forhold om Klagenævnets virksomhed og sagsbehandling.


I 2020 modtog Klagenævnet for Udbud 117 klager. Antallet af indkomne klager var dermed det højeste siden 2015, og dermed også det højeste antal siden udbudsloven trådte i kraft per 1. januar 2016. Antallet af indkomne klager står også i kontrast til 2019, hvor Klagenævnet "kun" modtog 93 klager, som var det laveste antal klager siden 2008. Bemærk, at der ikke er afsagt kendelse i samtlige 117 indkomne sager inden årets udgang. Ultimo 2020 var der således 41 verserende sager, hvilket svarer nogenlunde til tidligere år.


Sagernes udfald
Sagernes udfald i procent

  • Fortsat opsættende virkning: 1,9 %
  • Helt eller delvist medhold: 21-25 %
  • Sager indbragt for domstolene: 15,9 %


Mange anmodninger om opsættende virkning – men (fortsat) ikke mange, der får det

Kun én klage fik (fortsat) opsættende virkning i 2020 (delkendelse af 12. oktober 2020, NIRAS A/S mod Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen. Den endelige kendelse er omtalt i denne nyhed). Tallet skal ses i lyset af, at Klagenævnet samlet tog stilling til, om en klage skulle have opsættende virkning i 52 tilfælde. Til sammenligning tillagde Klagenævnet fire klager (fortsat) opsættende virkning i 2019, hvilket var rekordhøjt, både i absolutte tal og i forhold til det modtagne antal af klager. Allerede i første halvår af 2021 har Klagenævnet tillagt en klage opsættende virkning to gange.


Rekordlav medholdsprocent

I 2020 afsagde Klagenævnet 44 endelige kendelser, men klagerne fik alene medhold i 11 af disse, svarende til 25 %. Det er den laveste medholdsprocent nogensinde. Medholdsprocenten har dog været under 40 %, hvert år siden udbudsloven trådte i kraft i 2016.


Hvis også de delkendelser (fumus-kendelser), som blev til Klagenævnets endelige kendelse medtages, er medholdsprocenten kun 21 %. Klagenævnet afsagde i 2020 25 fumus-kendelser, hvoraf 17 blev Klagenævnets endelige afgørelse. I to af de 17 kendelser vurderede Klagenævnet, at klagen havde noget på sig (fumus boni juris), mens Klagenævnet i de resterende 15 tilfælde vurderede, at klagen ikke havde noget på sig.


Udbudssager ved domstolene

I 2020 har danske domstole afsagt domme i tre sager, som alle tidligere var behandlet af Klagenævnet for Udbud. Det er Vestre Landsrets dom af 21. august 2020, SKI mod Dansk Cater A/S, Københavns byrets dom af 21. oktober 2020, Anklagemyndigheden mod SKI og Retten i Odenses dom af 6. november 2020, TC Anlæg A/S mod Assens Spildevand A/S.


Herudover har parter i syv af de 44 endelige afgørelser (15,91 %), som Klagenævnet traf i 2020, indbragt sagerne for domstolene. Klagenævnet angiver selv, at "alene en lille andel" af Klagenævnets afgørelser indbringes for domstolene, men antallet er rekordhøjt, både i absolutte og relative tal. Den tidligere rekord i absolutte tal var 2013, hvor fem ud af 69 sager blev indbragt for domstolene, mens den tidligere rekord i relative tal var 2019, hvor 8,70 % (4 ud af 46) af Klagenævnets afgørelser blev indbragt for domstolene.


Processuelle/praktiske forhold

Nye sagkyndige medlemmer

Den 15. april 2020 begyndte en ny udnævnelsesperiode for Klagenævnets sagkyndige medlemmer, som udvælges for en periode på op til fire år. Af de 20 sagkyndige medlemmer, der blev udnævnt den 15. april 2020, er 13 gengangere, og syv er nye sagkyndige medlemmer. Foruden de 20 sagkyndige medlemmer består Klagenævnet af formandskabet med 10 lands- og byretsdommere, hvoraf et enkelt medlem er blevet udskiftet i 2020. 


Første år uden nogen tilfælde af mundtlig forhandling

En klagesag behandles som udgangspunkt af et medlem af formandsskabet og et sagkyndigt medlem. I omfattende, principielle eller komplekse sager kan besætningen dog udvides til to medlemmer fra formandskabet og to sagkyndige medlemmer. I 2020 anvendte Klagenævnet en udvidet sammensætning i fire sager, hvilket er på niveau med de fem foregående år, hvor der hvert år var mellem 3-6 sager med udvidet besætning.


Klagenævnet har også mulighed for at beslutte, at der skal afholdes møde (mundtlig forhandling) i sager, hvor Klagenævnet mener, der er behov for det. For første gang var der i 2020 ingen mundtlige forhandlinger. Antallet af mundtlige forhandlinger har generelt været faldende, og siden 2014 er kun ganske få sager blevet behandlet mundtligt. Det er dog bemærkelsesværdigt, at ingen sager blev behandlet mundtligt i 2020, selvom der var et stort antal klager OG når der henses til, at omfanget og kompleksiteten har været ganske høj i en række af sagerne fra 2020 ‒ flere kendelser fylder op mod 100 sider. Det kan ikke afvises, at coronapandemien kan have spillet en rolle og medført, at sager, der ellers var egnet til mundtlig forhandling, blev behandlet skriftligt, hvis det lod sig gøre.

Sagsbehandlingstid


Klagenævnet blev påvirket af COVID-19, da Klagenævnets sekretariat fra marts 2020 ‒ som rigtig mange andre ‒ hovedsagligt arbejdede hjemme. Klagenævnet angiver dog selv, at det ikke var nødvendigt at udsætte sager eller iværksætte særlige foranstaltninger, da sagsbehandlingen foregår skriftligt. Der kan da også alene konstateres en lille stigning i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, fra 4,5 måned i 2019 til 5 måneder i 2020. Set i sammenhæng med antallet af klager må den minimalt længere gennemsnitlige sagsbehandlingstid anses for naturlig.

Hvad med aktindsigtsafgørelser?

Den 15. juni 2020 offentliggjorde Klagenævnet på sin hjemmeside, at Klagenævnet ville offentliggøre sine afgørelser i sager om aktindsigt i videre omfang. I årsberetningen for 2020 gentages dette, og det angives, at aktindsigtsafgørelser "fra den 15. juni 2020 som udgangspunkt nu bliver offentligt tilgængelige på nævnets hjemmeside."


Det kan derfor undre, at Klagenævnet kun offentliggjorde én afgørelse om aktindsigt i 2020 ‒ den er omtalt i denne nyhed. I årsberetningen omtales også tre andre afgørelser truffet efter den 15. juni 2020, som ikke har været offentliggjort på Klagenævnets hjemmeside. Dog var der tale om afgørelser, i hvilke Klagenævnet afviste at være kompetent. I årsberetningen omtales også tre afgørelser om mulige undtagelser fra retten til aktindsigt truffet før den 15. juni 2020.


Læs Klagenævnet for Udbuds årsberetning for 2020.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Biodiversitet ligger højt på den politiske agenda og kommer i fremtiden til at blive en større del af offentlige udbud. Hvor meget fylder biodiversitet i dag og på længere sigt? Det kommer vi ind på i denne episode, som er relevant for bøde offentlige ordregivere og private tilbudsgivere.
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
Udbuddets snubletråde: Når små fejl får store følger
18/06/2024
Udbud
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
Komplekse og omfangsrige udbud øger risikoen for fejl – på begge sider af bordet
21/06/2024
Udbud
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
Ordregiver var berettiget til at indhente nye referencer efter tilbudsfristen, selvom der var tale om et mindstekrav
01/07/2024
Udbud
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
Tredje gang er lykkens gang… kreativitet belønnes
28/06/2024
Udbud
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
Ny vejledning om konkurrencefremmende tiltag i udbud af affaldsforbrænding
03/07/2024
Udbud
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
Hurtigtest af grænserne for direkte tildeling i krisetider
05/07/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted