Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Klagenævnet for Udbud præciserer mulighederne for brug af "udbud med forhandling"

Kromann Reumert
07/04/2022
Klagenævnet for Udbud præciserer mulighederne for brug af "udbud med forhandling"
Kromann Reumert logo
I en nylig kendelse fra Klagenævnet for Udbud kom Klagenævnet frem til, at ordregiver ikke havde hjemmel i udbudsloven til at anvende udbudsproceduren "udbud med forhandling". Læs med, og bliv klogere på kendelsen og betingelserne for, hvornår "udbud med forhandling" kan anvendes.

Klagenævnet for Udbuds afgørelse af 7. marts 2022, Albertslund Tømrer og Snedker, VVS & Varmeteknisk og HRH EL mod Albertslund Kommune


Kort om sagen

Albertslund Kommune udbød i maj 2020 en rammeaftale om håndværksydelser. Udbuddet var opdelt i fem del(ramme)aftaler og blev gennemført som "udbud med forhandling" efter udbudsloven. I februar 2021 traf kommunen beslutning om tildeling af de fem del(ramme)aftaler. Tre (koncernforbundne) virksomheder, som ikke engang var blevet prækvalificeret, indgav herefter hver især klage til Klagenævnet for Udbud.


Fælles for klagerne var, at de tre virksomheder gjorde gældende, at kommunen havde overtrådt udbudsreglerne ved at have gennemført udbuddet som "udbud med forhandling", uden at udbudslovens betingelser herfor var opfyldt. Kommunen havde ellers i udbudsmaterialet angivet, at formålet med forhandlingen var:


  • at tilbudsgiverne kunne optimere deres tilbud
  • at sikre konditionsmæssige tilbud
  • at få præciseret ydelsesbeskrivelsen.


Klagenævnet for Udbuds kendelse

Et udvidet klagenævn med fire medlemmer tog et dyk ned i udbudsdirektivet og forarbejderne til udbudsloven, hvorefter Klagenævnets flertal (tre af de fire medlemmer) udtalte, at udbudsproceduren "udbud med forhandling" skal anses for en relativ bred undtagelsesmulighed, som derfor generelt skal fortolkes indskrænkende. Det er dermed også ordregiver, som skal godtgøre, at betingelserne for at anvende udbudsproceduren er opfyldt. Ordregiver har ikke pligt til på forhånd at angive begrundelsen for at anvende "udbud med forhandling" i udbudsmaterialet, men Klagenævnet udtalte, at det vil kunne tillægges bevismæssig betydning, hvis ordregiveren først under klagesagen oplyser og begrunder, hvorfor betingelserne for at anvende "udbud med forhandling" er opfyldt.


I forlængelse heraf udtalte Klagenævnet, at et "udbud med forhandling" kun kan anvendes, hvis et udbud uden forhandling sandsynligvis ikke ville kunne føre til et tilfredsstilende resultat. Derfor vil et "udbud med forhandling" for eksempel heller ikke kunne anvendes i forbindelse med udbud af standardtjenesteydelser eller -varer, som kan leveres af mange forskellige aktører på markedet.


I forhold til det indklagede udbud, der vedrørte en rammeaftale om håndværksydelser, udtalte Klagenævnet, at bevisbyrden er vanskeligere at løfte for rammeaftaler, end hvis udbuddet vedrørte eksempelvis et konkret IT- eller byggeprojekt. Klagenævnet fandt konkret, at kommunen ikke havde godtgjort, at der var et reelt behov for at tilpasse "allerede tilgængelige løsninger", da ydelserne efter udbudsmaterialet blandt andet angik "almindeligt forekommende arbejder". Derudover fandt Klagenævnet det heller ikke godtgjort, at der reelt var behov for, at de udbudte ydelser skulle præciseres gennem forhandlingen. Klagenævnet annullerede tildelingsbeslutningerne på de tre relevante delaftaler.


Vores bemærkninger

Siden udbudsloven trådte i kraft i 2016 har der i den udbudspraktiske verden hersket en fleksibel – og ikke mindst imødekommende – tilgang til brugen af "udbud med forhandling" efter udbudsloven (selvom adgangen ikke har været "fri" som efter forsyningsvirksomhedsdirektivet). I en række fora har det samtidig været konstant påtalt, at de danske ordregivere slet ikke brugte denne udbudsform tilstrækkeligt, og at det 'gik for langsomt' med at få ordregiversiden til at indse fordelene ved at gennemføre forhandlinger. Med kendelsen indskærper klagenævnet for Udbud, at "udbud med forhandling" kun kan anvendes, når de betingelser, som udbudsloven og udbudsdirektivet oplister, er opfyldt.


Ud fra vores forståelse af det indklagede udbud hæver nævnet faktisk også barren for, hvornår betingelserne er opfyldt. Derfor kan kendelsen måske blive lidt af en mavepuster til de fora, som har 'efterlyst' større brug af udbud med forhandling – og for de ordregivere, som faktisk har set værdien i at inddrage et forhandlingselement, også selvom et resultat måske nok kunne nås uden forhandlingen.


Hvornår en ydelse, en kontrakt eller et udbud opfylder betingelserne for brug af "udbud med forhandling", vil altid skulle vurderes ud fra de konkrete omstændigheder. Og det er vores opfattelse, at eksempelvis Klagenævnets udtalelse om, at bevisbyrden er sværere at løfte ved udbud af en rammeaftale, skal forstås i relation til det konkrete udbud, og det på ingen måde udelukker, at "udbud med forhandling" kan anvendes ved udbud af rammeaftaler.

Som altid anbefaler vi herudover, at du som ordregiver udarbejder et baggrundsnotat – typisk som led i fastlæggelsen af den samlede udbudsstrategi – hvor du redegør for, hvorfor "udbud med forhandling" er relevant og nødvendigt.  


Læs kendelsen.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvilke oplysninger skal en "light" udbudsbekendtgørelse indeholde?
Hvilke oplysninger skal en "light" udbudsbekendtgørelse indeholde?
07/02/2024
Udbud
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud sætter skarpt på light-regimets fleksible regler
Ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud sætter skarpt på light-regimets fleksible regler
09/02/2024
Udbud
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
Udvidelse af FDI-forordningen på vej
19/02/2024
Udbud, EU-ret, Compliance
Vinder uden præmie
Vinder uden præmie
14/02/2024
Udbud
Manglende klarhed over brugen af primær og sekundær evalueringsmodel underkendt
Manglende klarhed over brugen af primær og sekundær evalueringsmodel underkendt
27/02/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted