Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Klagenævnet for Udbud godkender ændring af udbuds­materiale

Horten
24/05/2018
Klagenævnet for Udbud godkender ændring af udbuds­materiale


Som udgangspunkt kan en ordregiver ikke foretage ændringer af grundlæggende elementer i det oprindeligt udsendte udbudsmateriale. I en ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud er ordregiveren dog undtagelsesvist berettiget til at ændre den oplyste pointskala for underkriteriet "Pris". ål.


I februar 2017 udbød Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ved udbud med forhandling en tømrerentreprise i forbindelse med et byggeri. Tildelingskriteriet var bedste forhold mellem pris og kvalitet på grundlag af bl.a. underkriteriet "Pris", der vægtede 40 %. Evalueringen af underkriteriet "Pris" ville blive foretaget efter en lineær pointskala med maksimum 5 point, mens evalueringen af de kvalitative underkriterier ville blive foretaget efter en skala fra 1 til 10 point.

Efter forhandlingerne udsendte Ejendomsstyrelsen et revideret udbudsmateriale, hvoraf det fremgik, at den lineære pointskala for underkriteriet "Pris" i stedet for maksimalt 5 point ville få maksimum 10 point, således at der var overensstemmelse med skalaen for de kvalitative underkriterier.

En tilbudsgiver indgav klage til Klagenævnet for Udbud med den begrundelse, at pointskalaen vedrørende underkriteriet "Pris" udgjorde et grundlæggende element, der derfor ikke lovligt kunne ændres, samt at ændringen af pointskalaen medførte, at underkriteriet "Pris" kom til at vægte mere end fastsat. Endelig anførte klager, at det var i strid med gennemsigtighedsprincippet, at tilbuddene blev vurderet relativt efter kriteriet "Pris", men absolut efter de kvalitative underkriterier.

Ændring undtagelsesvist tilladt
På trods af udgangspunktet om at ordregiver er bundet af den offentliggjorte evalueringsmetode, fandt Klagenævnet for Udbud, at ændringen alligevel undtagelsesvist kunne tillades.

Klagenævnet for Udbud anførte i den forbindelse, at det var en forudsætning for ændringen, at der sikres sammenlignelighed mellem de forskellige underkriterier. Ændringen af underkriteriet "Pris" skabte i den pågældende sag overensstemmelse mellem pointskalaerne og havde ikke påvirket konkurrencen.

Klagenævnet for Udbud bemærkede desuden, at ændringen blev oplyst til samtlige tilbudsgivere i god tid inden den endelige frist for afgivelse af tilbud, samt at ændringerne var særligt fremhævet i det reviderede udbudsmateriale.

Påstanden om at det ikke er tilladt at vurdere underkriterierne både relativt og absolut, blev heller ikke taget til følge. Klagenævnet for Udbud anførte i den forbindelse, at en ordregiver frit kan vælge, om tilbuddene skal evalueres relativt i forhold til hinanden på kvalitative kriterier, eller om de skal evalueres i forhold til en absolut skala, så længe den valgte model sikrer, at den fastlagte vægtning af underkriterierne overholdes. Klagenævnet for Udbud fandt ikke grundlag for at antage, at der ikke var sket en overholdelse af vægtningen ved evalueringen.

Læs kendelsen her: Klagenævnet for Udbuds kendelse af 18. april 2018

Kendelsen er et godt eksempel på, at udgangspunktet, om at der ikke må ske ændringer af grundlæggende elementer efter udbudsmaterialets offentliggørelse, i særlige tilfælde kan fraviges. Det er efter Hortens vurdering afgørende, at den pågældende ændring ikke har været egnet til at påvirke nogen virksomheders beslutning om at deltage i udbudsproceduren, samt at konkurrencen mellem tilbudsgiverne ikke fordrejes.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
E-formularer og ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
E-formularer og ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
01/11/2023
Udbud
Uklart mindstekrav eller uklart kontraktvilkår – hvad er hvad?
Uklart mindstekrav eller uklart kontraktvilkår – hvad er hvad?
09/11/2023
Udbud
Implementeringen af e-formularer i de nationale e-udbudssystemer – hvordan virker det?
Implementeringen af e-formularer i de nationale e-udbudssystemer – hvordan virker det?
21/11/2023
Udbud
Nye tærskelværdier fra den 1. januar 2024
Nye tærskelværdier fra den 1. januar 2024
23/11/2023
Udbud
Hvornår har en underleverandør retlig interesse i at klage?
Hvornår har en underleverandør retlig interesse i at klage?
01/12/2023
Udbud
Nye tærskelværdier for 2024 - 2025
Nye tærskelværdier for 2024 - 2025
01/12/2023
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted