Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Klagenævnet for udbud det forgangne år

Kromann Reumert
03/09/2015
Klagenævnet for udbud det forgangne år
I maj 2015 offentliggjorde Klagenævnet for Udbud årsberetningen for 2014. Årsberetningen indeholder blandt andet information om lovgrundlaget og etableringen af nævnet samt resuméer af udvalgte principielle kendelser fra 2014. Årsberetningen indeholder også statistiske oplysninger over udviklingen af antal af klager mm.

- af advokatfuldmægtig Julie Tamm

PRINCIPIELLE AFGØRELSER 
Årsberetningen indeholder resuméer af principielle afgørelser, hvor særligt interessante spørgsmål i de enkelte kendelser fremhæves, hvilket er et godt værktøj til at få indblik i retsudviklingen på området.

FALD I ANTALLET AF ANLAGTE SAGER
I 2014 modtog klagenævnet 120 klager, hvilket var en beskeden stigning i forhold til 2013. Der er stadig tale om et markant fald i forhold til 2010, hvor antallet af indkomne klager var på sit højeste med 182 anlagte sager.

Det markante fald i sagstilgangen skal formentligt ses i lyset af ændringerne i håndhævelsesloven og klagenævnsbekendtgørelsen i 2013, som netop havde til formål at begrænse et stigende antal klagesager. Navnlig forhøjelsen af klagegebyret til 20.000 kr. i sager om overtrædelse af udbudsdirektivet samt klagerens risiko for at blive pålagt at betale sagsomkostninger til den indklagede ordregiver må antages at have været udslagsgivende faktorer. Sagsomkostningerne kan som udgangspunkt maksimalt udgøre 75.000 kr., men Klagenævnet kan dog pålægge et større beløb, hvis der er tale om en stor sag defineret efter kontraktstørrelse, eller hvis andre særlige forhold måtte tale for det.

STANDSTILL‐SAGER OG ANDRE SAGER VEDRØRENDE OPSÆTTENDE VIRKNING
Klagenævnet afsagde i 2014 delkendelse i 11 sager, hvor der var anmodet om opsættende virkning efter håndhævelseslovens § 12, stk. 1 og delkendelse i 37 sager modtaget i standstill‐perioden efter håndhævelseslovens § 12, stk. 2. Alene i én af disse sager (Roche Diagnostics A/S mod Region Sjælland af 7. august 2014) blev der truffet afgørelse om at tillægge klagen opsættende virkning, og det kræver derfor meget specielle omstændigheder, hvis denne mulighed skal finde anvendelse.

FORBEDRING AF SAGSBEHANDLINGSTIDEN
I 2014 havde klagenævnet en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5 måneder, hvilket er et fald fra 7 måneder i 2011‐2013. Ca. 54 % af sagerne blev i 2014 sluttet i løbet af de første 2 måneder efter klagens modtagelse mod 42 % i 2013. Det fremgår videre, at 60 % af alle modtagne sager i 2014 blev sluttet i løbet af 3 måneder mod 49 % i 2013. I opgørelsen for 2014 er en række af sagerne dog tilbagekaldt som følge af klagenævnets ”fumus‐kendelser”, hvor klagenævnet på et foreløbigt grundlag afsiger en kendelse om, hvorvidt udbudsreglerne må antages at være overtrådt.

Generelt har klagenævnet således ikke lange sagsbehandlingstider, men afslutter en væsentlig andel af sagerne efter en kort sagsbehandlingstid. Det kan desuden konkluderes, at der er tale om en klar forbedring i forhold til sagsbehandlingstiden for få år siden.

SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORHANDLING
I 2014 blev 67 sager behandlet på skriftligt grundlag, mens 4 sager blev behandlet med mundtlig forhandling. Antallet af sager med mundtlig forhandling er således støt faldende, da der i 2010 blev afgjort 35 sager efter mundtlig behandling.

ÅRSRAPPORTENS VÆRDI
Klagenævnets årsrapport giver et godt indblik i Klagenævnets arbejde samt tendenser for retsudviklingen og sagernes behandling. Årsrapporten er logisk opdelt, så det er let at vælge de emner ud, som man finder mest interessante. Har man ikke nået at følge med i kendelserne i løbet af året, giver den desuden et hurtigt og godt overblik over de mest interessante sager komprimeret på 15 sider.

Læs årsberetningen her.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Kan du påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige?
Kan man som privat tilbudsgiver påvirke udbudsmaterialet fra det offentlige? Det kommer Anja Piening, specialist i udbudsret, nærmere ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
Klagenævnet for Udbud blåstempler Region Midtjyllands indkøb af Covid-tests ved udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
30/04/2024
Udbud
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
26/04/2024
Udbud, Offentlig ret
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
Ordregivers skønsmæssige kvalitative vurdering tilsidesat i ny kendelse fra Klagenævnet for Udbud
03/05/2024
Udbud
Tilbudsgiver får klippet pladerne
Tilbudsgiver får klippet pladerne
06/05/2024
Udbud
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
Hvem tager skraldet? Et valg mellem erstatning eller ophør af kontrakt?
07/05/2024
Udbud
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
Manglende erfaring i brug af elektronisk udbudsportal er eget ansvar
14/05/2024
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted