Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Klage- og gen­optagelses­sager til Skatte­anke­styrelsen skal nu indgives elektronisk

Kromann Reumert
11/04/2018
Klage- og gen­optagelses­sager til Skatte­anke­styrelsen skal nu indgives elektronisk
Den 3. april 2018 træder nye regler for indgivelse af klage- og genoptagelsessager til Skatteankestyrelsen i kraft. Manglende opmærksomhed på regelændringerne kan få alvorlige konsekvenser for klageren, der risikerer at få afvist sin klage eller anmodning om genoptagelse.


NYE REGLER OM ELEKTRONISK INDGIVELSE AF KLAGE- OG GENOPTAGELSESSAGER
Fra og med den 3. april 2018 skal klage- og genoptagelsessager indgives elektronisk via Skatteankestyrelsens digitale selvbetjeningsløsning, som findes på Skatteankestyrelsens hjemmeside.

Hvis den digitale selvbetjeningsløsning ikke anvendes, afvises klage- eller genoptagelsessagen. Klageren vil dog fortsat have mulighed for, hvis en klage indgives, efter at klagefristen er udløbet, at redegøre for årsagen til fristoverskridelsen inden for en af Skatteankestyrelsen fastsat frist på mindst 14 dage. Klageren vil også inden for en frist på mindst 14 dage fortsat have mulighed for at udbedre mangler, hvis Skatteankestyrelsen anser klagen for mangelfuld.

Den efterfølgende korrespondance i sagen kommer også til at foregå via den digitale selvbetjeningsløsning eller via Digital Post. Det gælder også for sager, der allerede er anlagt for Skatteankestyrelsen.

De nye regler gælder dog ikke for klager over afgørelser om aktindsigt.

Under særlige omstændigheder kan Skatteankestyrelsen se bort fra pligten til at anvende digital kommunikation, men de nye regler giver dog ikke nogen indikation på, hvad der må anses for særlige omstændigheder.

SÅDAN INDGIVER MAN EN KLAGE- ELLER GENOPTAGELSESSAG 
Den digitale selvbetjeningsløsning kan findes på Skatteankestyrelsens hjemmeside.

Sagen skal være skriftlig, begrundet og anføre alle de punkter, klagen handler om. Derudover skal klagen indeholde kopier af:

  • den afgørelse, der ønskes påklaget

  • myndighedens sagsfremstilling

  • samtlige dokumenter, der støtter og underbygger klagen.


NYE REGLER FOR INDBETALING AF KLAGEGEBYR
Klagegebyret skal som hovedregel betales via Skatteankestyrelsens selvbetjeningsløsning samtidig med, at man indgiver klagen eller anmodningen om genoptagelse.

I modsætning til tidligere, hvor Skatteankestyrelsen kunne fastsætte en frist på mindst 14 dage ved manglende indbetaling af klagegebyr i forbindelse med indgivelsen af klagen eller genoptagelsesanmodningen, vil klagen eller genoptagelsesanmodningen fremover automatisk anses for bortfaldet, hvis Skatteankestyrelsen ikke har modtaget betalingen rettidigt.

Professionelle partsrepræsentanter kan dog betale via bankoverførsel med en forlænget frist på 7 dage efter indgivelse af en klage eller en anmodning om genoptagelse.

For klager og anmodninger om genoptagelse, der er indgivet senest den 2. april 2018, vil de tidligere regler om klagegebyr fortsat gælde.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
09/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted