Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Karteldeltagende byggefirmaer i udbudskarantæne

Gorrissen Federspiel
25/11/2014
Karteldeltagende byggefirmaer i udbudskarantæne
I denne udgave kan du læse om Københavns Kommunes udbudskarantæne til virksomheder, der er dømt for deltagelse i byggekartellet eller har accepteret et tilsvarende bødeforlæg. Københavns Kommunes strategi viser en udvikling i retningen af øget udbuds- og erstatningsretlig håndhævelse i tillæg til de strafferetlige sanktioner i form af bøder og nu også fængselsstraf.

 

Københavns Kommune sætter karteldeltagende byggefirmaer i karantæne
I forlængelse af straffesagerne i det store byggekartel har Københavns Kommune meldt ud, at Kommunen vil udelukke karteldeltagende virksomheder fra at deltage i Københavns Ejendommes udbud i tre år. Udelukkelsen omfatter tillige muligheden for at deltage som underentreprenør på Københavns Ejendommes opgaver. Københavns Kommune vil således udelukke virksomheder, der er dømt for deltagelse i byggekartelet eller har accepteret et tilsvarende bødeforlæg.

 

Udbudsdirektivet giver mulighed for udelukkelse
Artikel 45 i EU’s udbudsdirektiv indeholder udover pligtmæssige også valgfrie udelukkelsesgrunde, som den ordregivende myndighed kan anvende for at udelukke tilbudsgivere fra et udbud. Udeluk- kelsen indebærer som udgangspunkt, at virksomheden ikke har mulighed for at blive prækvalifice- ret eller få tildelt kontrakten. I de valgfrie udelukkelsesgrunde indgår blandt andet tilfælde, hvor en tilbudsgiver er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlig- hed.

Københavns Kommune har meldt ud, at Kommunen vil udnytte denne mulighed i udbudsdirektivet og har på nuværende tidspunkt allerede bestemt at udelukke visse deltagere i det store byggekartel fra kommunens byggeopgaver.


Ophævelse af karantænen efter det nye udbudsdirektiv
Artikel 57 i EU’s nye udbudsdirektiv, der endnu ikke er implementeret i Danmark, giver mulighed for, at karantænen kan ophæves. Dette kræver, at den udelukkede virksomhed beviser, at:

  1. virksomheden har ydet erstatning eller påtaget sig at yde erstatning for eventuelle skader som følge af overtrædelsen af straffeloven eller forsømmelsen,

  2. virksomheden har gjort indgående rede for forholdene og omstændighederne gennem et aktivt samarbejde med undersøgelsesmyndighederne, og at

  3. virksomheden har truffet passende konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger for at forebygge yderligere overtrædelser.


I tråd med denne ’self-cleaning’ ordning har Københavns Kommune angivet, at en karantæneramt tilbudsgiver kan få ophævet sin karantæne, hvis tilbudsgiveren har gennemført betryggende tiltag, som eksempelvis at de involverede medarbejdere er blevet afskediget, og at der er indført nye kon- trolprocedurer.


Vigtigt for virksomheder at overholde konkurrencereglerne
Københavns Kommunes nye tiltag om udelukkelse af karteldeltagere fra udbud har selvsagt stor be- tydning for de involverede virksomheder. Tiltaget er muligvis også udtryk for, at offentlige myndig- heder fremover generelt vil benytte sig af denne mulighed for udelukkelse for derved at skabe yder- ligere incitamenter for virksomhederne til at overholde konkurrencereglerne. Virksomheder, der deltager i et kartel, må derfor fremover forvente en øget risiko for at blive afskåret fra i en periode at deltage i offentlige udbud.

Hertil kommer, at visse kommuner også har varslet erstatningskrav mod de pågældende virksom- heder som følge af den merpris, kommunerne angiveligt har måttet betale.

Denne udvikling i retning af øget udbuds- og erstatningsretlig håndhævelse i tillæg til de strafferet- lige sanktioner i form af bøder og nu også fængselsstraf illustrerer den stigende vigtighed for virk- somheder af at overholde konkurrencereglerne.

Definitionen af en konkurrencebegrænsende aftale er bred og forbundet med betydelige gråzoner. Konkurrence og- Forbrugerstyrelsen udgav i juni 2014 en vejledning om konsortiesamarbejde i for- bindelse med udbud, der efterlader betydelig tvivl om, hvornår konsortiesamarbejder er i strid med konkurrenceloven.

For virksomheder, hvor deltagelse i udbud er en vigtig del af forretningsmodellen, er der derfor god grund til at være varsom og søge rådgivning, ved tvivl om hvornår et samarbejde eller anden adfærd er i strid med konkurrencereglerne.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ændring af konkurrenceloven i høring
Ændring af konkurrenceloven i høring
12/01/2024
Konkurrenceret
Priskoordinering i energisektoren
Priskoordinering i energisektoren
09/01/2024
Konkurrenceret
EU-Domstolen afviser erstatningsansvar for Kommissionen i UPS-sag
EU-Domstolen afviser erstatningsansvar for Kommissionen i UPS-sag
25/01/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommissionen fik (næsten) ret i lånerentekartellet
Kommissionen fik (næsten) ret i lånerentekartellet
08/02/2024
EU-ret, Konkurrenceret
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
Udsigt til dårligt vejr på Øresundsbroen: Ny vurdering af støtteforanstaltninger
20/02/2024
Konkurrenceret, EU-ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted