Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kan fedme være et handicap?

Kammeradvokaten
27/10/2014
Kan fedme være et handicap?
Generaladvokat Jääskinen har den 17. juli 2014 præsenteret sit forslag til afgørelse i en præjudiciel sag fra Danmark. Generaladvokaten mener ikke, at der efter EU-retten gælder et forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme, men han tilkendegiver, at fedme under visse omstændigheder kan udgøre et handicap.

Sagens baggrund
I en sag om afskedigelse af dagplejeren Karsten Kaltoft har Retten i Kolding forelagt præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen. Byretten har både spurgt, om der gælder et EU-retligt forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme, og om fedme kan betragtes som et "handicap" i beskæftigelsesdirektivets (Rådets direktiv 2000/78/EF) forstand.

Karsten Kaltoft havde været ansat som dagplejer i Billund Kommune i 15 år, da han blev opsagt som følge af faldende barnetal. Der blev ikke givet en konkret begrundelse for, hvorfor Karsten Kaltoft var blevet udvalgt. Karsten Kaltoft havde under ansættelsen ikke vejet under 160 kg og havde et BMI på 54. Karsten Kaltoft har under byretssagen gjort gældende, at han ved opsigelsen blev udsat for ulovlig forskelsbehandling på grund af sin fedme.

Generaladvokatens forslag
Generaladvokaten konkluderer i sit forslag til afgørelse, at EU-retten ikke indeholder et generelt princip, der forbyder arbejdsgivere at udøve forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af fedme.

Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt fedme kan udgøre et "handicap", der omfattes af beskyttelsen efter beskæftigelsesdirektivet, sondrer generaladvokaten mellem forskellige sværhedsgrader af fedme og fastslår, at det sandsynligvis kun vil være svær, ekstrem eller sygelig fedme, som kan medføre begrænsninger, såsom problemer med bevægelighed, udholdenhed og sindsstemning, der udgør et "handicap".

Han foreslår herefter Domstolen at give byretten det svar, at kun svær fedme kan udgøre et handicap i henhold til beskæftigelsesdirektivet, og kun, hvis den opfylder alle de kriterier, som er opstillet i Domstolens praksis vedrørende begrebet handicap. Hvorvidt det konkret var tilfældet i Karsten Kaltofts tilfælde, tilkommer det Retten i Kolding af efterprøve.

Generaladvokaten afviser i øvrigt, at der skal fastslås en forbindelse mellem det omhandlede arbejde og det omhandlede handicap, for at beskæftigelsesdirektivet kan finde anvendelse. Generaladvokaten mener altså, at det er tilstrækkeligt, at en langvarig lidelse generelt medfører begrænsninger for fuld og effektiv deltagelse i arbejdslivet på lige fod med andre personer, som ikke har denne lidelse.

Generaladvokaten erklærer sig dermed uenig med Kommissionen, der under sagen har gjort gældende, at det ikke kan påstås, at Karsten Kaltofts fedme indebærer en sådan begrænsning, eftersom han har arbejdet som dagplejer for kommunen i 15 år og har deltaget i arbejdslivet på lige fod med andre dagplejere.

Se generaladvokatens forslag til afgørelse her.

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
PTSD-ramt politibetjent fik ret i Højesteret
16/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Aktieoptionernes akilleshæl
Aktieoptionernes akilleshæl
19/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted