Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Kan brugen af en agent virkelig betyde, at din virksomhed bliver skattepligtig i udlandet?

TVC Advokatfirma
22/01/2020
Kan brugen af en agent virkelig betyde, at din virksomhed bliver skattepligtig i udlandet?
TVC Advokatfirma logo
Tilstedeværelsen af en agent i udlandet kan under angivne omstændigheder medføre, at den danske virksomhed får et såkaldt ”fast driftssted” i udlandet, hvilket vil betyde udenlandsk skattepligt af alle indtægter, som agenten indkasserer.

Mange danske virksomheder bruger agenter i forbindelse med deres salg i udlandet, hvilket fra en ren forretningsmæssig vinkel giver god mening, da et sådan set-up har mange fordele. Hvad mange danske virksomheder dog måske ikke altid har fokus på er, at anvendelsen af en agent i udlandet kan have store skattemæssige konsekvenser.

Næsten alle lande inden for OECD (og mange udenfor) opererer med et princip om, at hvis udenlandske virksomheder etablerer en filial, kontor mv. i et andet land, vil det udløse skattepligt af de indtægter, som filialen mv. genererer – et såkaldt ”fast driftssted”. Dette virker logisk og rimeligt. Der hvor mange overser en latent skattemæssig risiko er vedrørende ”agent-reglen”.


Hvad er agentreglen?


Agentreglen medfører, at selvom en virksomhed ikke har en fysisk tilstedeværelse i et andet land (f.eks. en filial), kan virksomheden alligevel blive anset for at have at ”fast driftssted” og dermed være skattepligtig til landet.

Ved en agent forstås i denne (skattemæssige) sammenhæng en person, der via en fuldmagt handler på vegne af en virksomhed og derigennem sædvanligvis indgår aftaler eller udøver den afgørende rolle ved indgåelse af aftaler, der rutinemæssigt bliver indgået af virksomheden uden væsentlige ændringer. Det afgørende i relation til agentreglen er ikke i hvis navn agenten arbejder, men hvem agenten arbejder ”på vegne af”.

Det er vigtigt at forstå, at man i den skatteretlige vurdering af, om en person er agent, ikke læner sig direkte op ad de almindelige civilretlige definitioner. Vurderingen er derimod mere bred og formålsorienteret, hvilket i virkelighedens verden forenklet betyder, at hvis en person (agenten) spiller en væsentlig rolle ved indgåelsen af aftalerne med kunderne, så vil vedkommende højst sandsynlig anses for at være en agent i skattemæssig henseende.

Det skal i denne kontekst også bemærkes at kravet om, at der foreligger en fuldmagt til agenten til at indgå bindende aftaler på vegne af agenturgiver, er ved at blive skrevet ud af skattereglerne og vil dermed i fremtiden have markant mindre eller ingen betydning. Man skal derfor ikke nødvendigvis føle sig på sikker grund blot fordi, at man ikke har udstedt en sådan fuldmagt til agenten.

Udover ovenstående skal agenten også være ”afhængig” af virksomheden. Det vil f.eks. betyde, at hvis virksomheden har ansatte i et andet land der eksempelvis laver salgsarbejde, vil denne betingelse klart være opfyldt, da ansatte er ”afhængige” af virksomheden. Derimod er det mere tvivlsomt, hvis virksomheden indgår kontrakter med eksterne virksomheder – f.eks. eksterne agentfirmaer. I sidstnævnte situation vil man se på, om agenten i realiteten er afhængig af virksomheden evt. som følge af de kontraktuelle forhold, der binder agenten meget stærkt til virksomheden (eksklusivitet), eller på de økonomiske forhold, hvis størsteparten af agentens indtægter eksempelvis stammer fra virksomheden. Der er tale om en konkret vurdering, der kan være forbundet med stor grad af elasticitet og usikkerhed.


Forebyggende og hjælpearbejde


Uanset at en agent skulle opfylde ovenstående forhold – og derfor i udgangspunktet medfører fast driftssted og skattepligt for virksomheden – kan dette imidlertid undgås, hvis det arbejde agenten reelt udfører, er ”forebyggende og hjælpearbejde”. Det vil sige, at hvis agenten ikke foretager salg eller andre væsentlige funktioner, der er knyttet til virksomhedens kerneaktiviteter, så kan skattepligten undgås. Der er tale om et snævert område, der i klassiske agentforhold næppe har den store betydning.


Skattemæssige konsekvenser ved at omfattes af agentreglen


Den umiddelbare konsekvens bliver, at virksomheden bliver skattepligtig i det land, hvor agenten opererer.

Hvis der er tale om et dansk A/S eller ApS med en agent i udlandet, vil det grundlæggende betyde, at de indtægter som agenten genererer i det pågældende land, vil skulle beskattes i landet. Derimod vil de samme indtægter ikke blive beskattet i Danmark – hvis altså Danmark og det på gældende land er enige om, hvor indtægterne hører til. I praksis har det vist sig, at landene ikke altid er enige om, hvor en given indtægt skal beskattes. Hvis den danske virksomhed anvender andre selskabsformer (f.eks. P/S, I/S eller personligt drevet virksomhed), så vil virksomheden blive beskattet både i Danmark og i udlandet af de samme indtægter, dog således at Danmark i langt de fleste tilfælde vil modregne den udenlandske betalte skat i den danske skat. Dette gør dog ikke tingene mindre upraktiske og komplicerede.

Derudover vil virksomheden også blive omfattet af de særlige transfer pricing-regler, der gælder koncerninterne transaktioner. Dette betyder blandt andet, at man i nogle tilfælde vil skulle opbevare særlig dokumentation og i øvrigt være ’compliant’ med de handelspriser, man anvender mellem det faste driftssted og virksomheden. Dette kan være administrativt tungt at manøvrere i. Hvis man ikke er ’compliant’, er der i øvrigt stor risiko for bøde (op til DKK 250.000 i førstegangstilfælde) samt en skattesag.

 

TVC Advokatfirma anbefaler

Det er i almindelighed vigtigt at inddrage problematikken omkring fast driftssted eller ej, når agenturgiver indgår aftaler med agenter rundt om i verden.

Ønsker du som agenturgiver at undgå at blive beskattet af en fortjeneste i udlandet og dermed også undgå den administrative byrde, det vil være at få udredt, hvilken fortjeneste der skal beskattes i henholdsvis Danmark og udlandet, så er der mulighed for at gardere sig herimod ved at indrette samarbejdet med agenten på sikker måde.

Agenturgiver bør derfor sikre sig, at agenten i kontrakten har ret til at repræsentere andre agenturgivere og reelt udnytter denne ret i et ikke uvæsentligt omfang. Derudover er det også vigtigt, at agenten selv har en driftsherrerisiko i tilfælde af, at kunden ikke betaler. Endelig det vigtigt at sikre, at agenten selvstændigt disponerer over sin egen agenturvirksomhed.

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
Lovforslag om revideret liste om ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner sendt i høring
30/11/2023
Skatte- og afgiftsret, Selskabsret, EU-ret
Næringsejendomme og cirkulæreværdien
Næringsejendomme og cirkulæreværdien
01/12/2023
Skatte- og afgiftsret
15% reglen - også relevant for næringsdrivende
15% reglen - også relevant for næringsdrivende
05/12/2023
Skatte- og afgiftsret
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
Energibeskatning og overskudsvarme fra pyrolyse
30/11/2023
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
SKATs dummebøder
SKATs dummebøder
07/12/2023
Skatte- og afgiftsret
Har du styr på din underentreprenør?
Har du styr på din underentreprenør?
I går
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted