Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Justering af praksis om kom­muners engagement i vandrer­hjem

Horten
22/10/2019
Justering af praksis om kom­muners engagement i vandrer­hjem
Horten logoEn ny udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet giver generel vejledning om de kommunalretlige rammer for kommuners mulighed for at yde støtte til eller drive vandrerhjem. Retsstillingen er tidligere beskrevet af det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium i et notat fra 2003 og opdateres i den nye udtalelse.


Social- og Indenrigsministeriets har afgivet en generel vejledende udtalelse af 9. oktober 2019 om kommuners mulighed for at drive eller yde støtte til vandrerhjem. Baggrunden for den nye udtalelse er, at forholdene på vandrerhjemsområdet har udviklet sig siden det tidligere praksisnotat fra 2003.


Nye krav til stjerneklassificering giver nyt udgangspunkt


I notatet fra 2003 blev det fastslået, at kommuner efter kommunalfuldmagtsreglerne lovligt kan opføre, drive samt støtte et vandrerhjem. Baggrunden er, at kommunerne har en almindelig interesse i at tilvejebringe og stille faciliteter til rådighed for borgernes fritidsaktiviteter. Desuden varetager drift af eller støtte til et vandrerhjem det lovlige formål at fremme turismen i kommunen.

Det blev dog i notatet fra 2003 anført som et krav, at vandrerhjemmet alene må tilbyde en forholdsvis begrænset standard og service, der ikke kan sammenlignes med fx hoteller, kroer og moteller. Vandrerhjemmet skal desuden tilgodese brugernes behov for socialt samvær, oplevelser og aktiviteter. På den baggrund opstillede ministeriet et udgangspunkt om, at kommuner kunne drive og støtte vandrerhjem klassificeret med op til 3 stjerner efter Danhostels klassifikationer.

Danhostels klassifikationssystem har dog ændret sig siden 2003, hvilket har givet anledning til revideringen.

Social- og Indenrigsministeriet anfører i den nye udtalelse, at en kommune som udgangspunkt kan yde støtte til eller drive vandrerhjem, der opfylder klassifikationskravene for op til 2 stjerner. Vandrerhjem klassificeret med 3 stjerner vil som udgangspunkt kunne drives eller støttes, hvis mere end halvdelen af værelserne ikke har eget bad og/eller toilet, mens udgangspunktet er det modsatte, hvis mere end halvdelen af værelserne har eget bad og/eller toilet. 4- og 5-stjernede vandrerhjem vil som udgangspunkt (fortsat) ikke kunne støttes eller drives af en kommune.


En række faktorer skal altid inddrages i vurderingen


Anvendelsen af stjerneklassifikationen er alene et udgangspunkt. Ministeriet understreger i sin udtalelse derfor også, at der i alle tilfælde vil være tale om en konkret vurdering, hvor en række forskellige faktorer skal inddrages. Det er i den forbindelse afgørende, at vandrerhjemmet samlet set ikke har en standard, der er sammenlignelig med standarden på et (billigere) hotel, kro eller motel.

Ministeriet anfører, at der i den forbindelse skal lægges særlig vægt på standarden og karakteren af værelserne, herunder om de fleste værelser har eget toilet og bad. Derudover skal standarden af vandrerhjemmets forplejningstilbud, faciliteter, som traditionelt er en del af vandrerhjem, og øvrige faciliteter inddrages i vurderingen. Det kan således tale imod en kommunes mulighed for at drive eller støtte et vandrerhjem, hvis rengøring eller opredning indgår i vandrerhjemmets almindelige serviceniveau.

Der skal desuden lægges vægt på eventuelle øvrige ydelser, der kan sammenlignes med ydelser på hoteller, kroer og moteller, eller som i øvrigt går ud over, hvad der må betegnes som forholdsvis begrænset service og standard. Her tænkes eksempelvis på morgenmaden, muligheden for at vaske på vandrerhjemmet samt størrelsen og kvaliteten af fællesarealerne.


Ny udtalelse reviderer kun dele af tidligere notat


Den nye udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet reviderer alene det afsnit i udtalelsen fra 2003, som handler om kommuners muligheder for at drive eller yde støtte til vandrerhjem. De resterende afsnit i notatet om blandt andet kommuners muligheder for at etablere restaurationsvirksomhed i tilknytning til kommunale eller kommunalt støttede lokaler påvirkes altså ikke af den nye udtalelse.
 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
02/01/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
11/01/2024
Stats- og forvaltningsret, Offentlig ret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
26/04/2024
Udbud, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted