Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ingen tvivl om miljøoplysningdirektivets gyldighed

Kammeradvokaten
18/10/2014
Ingen tvivl om miljøoplysningdirektivets gyldighed
EU-Domstolen har i en kendelse af 8. maj 2014 slået fast, at miljøoplysningsdirektivet skal fortolkes i overensstemmelse med den primære EU-ret, herunder EU-Traktatens artikel 6 og EU-Charteret om grundlæggende rettigheder. EU-Domstolen udtaler, at der ikke i den konkrete sag er fremkommet oplysninger, der rejser tvivl om miljøoplysningsdirektivets gyldighed.

EU-Domstolen afsagde den 8 maj 2014 kendelse i sag C-329/13, om gyldigheden og fortolkningen af direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger. Der var tale om en straffesag rejst mod en slusemester i anledning af en oversvømmelse, hvor der blev anmodet om aktindsigt i nogle oplysninger om vandstand og gennemløbsmængde i floden Drau.

Det følger af direktiv 2003/4, at medlemsstaterne skal sikre, at offentlige myndigheder er forpligtet til, i overensstemmelse med direktivets bestemmelser, at stille miljøoplysninger, som de er i besiddelse af, til rådighed for enhver informationssøgende, jf. artikel 3, stk. 1.

Direktivet bestemmer imidlertid, at medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser, hvorefter en anmodning om adgang til miljøoplysninger kan afslås, hvis offentliggørelse kan have en ugunstig indvirkning på en persons mulighed for at få en retfærdig rettergang ved domstolene, jf. artikel 4, stk. 2, litra c.

Det følger af EU’s charter om grundlæggende rettigheder, at enhver har ret til en retfærdig rettergang, jf. chartres artikel 47, stk. 2.

Da direktivet ikke pålægger medlemsstaterne at afslå en anmodning om adgang til miljøoplysninger i tilfælde, hvor offentliggørelsen kan have ugunstig indvirkning på en persons mulighed for at få en retfærdig rettergang, blev EU-Domstolen anmodet om at træffe en præjudiciel afgørelse om, hvorvidt direktivet er gyldigt, særligt i lyset af EU chartrets artikel 47, stk. 2.

EU-Domstolen fastslår, at medlemsstaterne, når de gennemfører national lovgivning, der falder ind under EU-rettens anvendelsesområde, skal efterleve de grundlæggende rettigheder i chartret, jf. dettes artikel 51, stk. 1. Derfor skal en bestemmelse inden for sekundær EU-ret, f.eks. et direktiv, i videst mulig omfang fortolkes i overesstemmelse med den primære EU-ret

EU-Domstolen udtaler, at selv om medlemsstaterne ikke pålægges at fastsætte en undtagelse i gennemførelseslovgivningen til direktiv 2003/4, skal medlemsstaterne under alle omstændigheder gennemføre direktivet i overensstemmelse med chartret om grundlæggende rettigheder.

EU-Domstolen fremhæver, at denne forpligtelse gælder samtlige medlemsstaters myndigheder, herunder retterne. Følgelig må de pågældende myndigheder, såfremt betingelserne for at anvende chartret er opfyldt, være forpligtet til at sikre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder, som sikres ved chartrets bestemmelser.

På denne baggrund besvarede EU-Domstolen det præjudicielle spørgsmål med, at der ikke var grundlag for at rejse tvivl om gyldigheden af direktiv 2003/4.

Kendelsen kan læses her

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Biodiversitet i udbud. Er grøn det nye sort?
Biodiversitet ligger højt på den politiske agenda og kommer i fremtiden til at blive en større del af offentlige udbud. Hvor meget fylder biodiversitet i dag og på længere sigt? Det kommer vi ind på i denne episode, som er relevant for bøde offentlige ordregivere og private tilbudsgivere.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
Energiparker – En ny brik i Danmarks grønne omstilling?
24/01/2024
Miljøret, Energi og forsyning
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
PFAS-forurening og juridiske problemstillinger
08/04/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
Opsigtsvækkende dom fra EMD pålægger stater et menneskeretligt ansvar for klimaforandringer
12/04/2024
Miljøret, EU-ret
Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
Direktiv om virksomheders due diligence endeligt vedtaget
02/05/2024
EU-ret, Compliance, Miljøret
EU-Rådet vedtager forordning om naturgenopretning
EU-Rådet vedtager forordning om naturgenopretning
04/07/2024
EU-ret, Miljøret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted