Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ingen løn i opsigelsesperiode under ulønnet forældreorlov

Horten
02/12/2014
Ingen løn i opsigelsesperiode under ulønnet forældreorlov
Højesteret har i en ny dom slået endeligt fast, at en medarbejder, der op-siges under en ulønnet forældreorlov, ikke har ret til at modtage løn i opsigelsesperioden.

 

KVINDELIG MEDARBEJDER HÆVEDE ANSÆTTELSESFORHOLDET EFTER 14. BARSELSUGE
En funktionær på barsel og forældreorlov skulle i henhold til sin ansættelseskontrakt modtage fuld løn i 14 uger efter fødslen og herefter overgå til dagpenge. Efter den 11. barselsuge stoppede arbejdsgiveren imidlertid med at udbetale hendes løn.

På grund af den manglende lønudbetaling ophævede funktionærens fagforbund ansættelsesforholdet og krævede betaling af løn for den sidste del af barselsorloven samt fuld løn i opsigelsesperioden. Ansættelsesforholdet blev imidlertid først ophævet efter den 14. barselsuge og altså først i den periode, hvor medarbejderen var på ulønnet forældreorlov.

Da arbejdsgiveren gik konkurs, blev lønkravet i stedet rettet mod Lønmodtagernes Garantifond. Lønmodtagernes Garantifond indvilligede i at erstatte den manglende løn i barselsperioden men bestred, at medarbejderen var berettiget til erstatning for løn under opsigelsesperioden.


HØJESTERETS AFGØRELSE - IKKE ULOVLIG FORSKELSBEHANDLING

Der var under sagen enighed om, at løn i opsigelsesperioden har til formål at erstatte en medarbejders indtægtstab, og at en medarbejder, der under sin forældreorlov kun er berettiget til dagpenge, ikke lider et sådant tab.

Kravet kunne ikke støttes på den bestemmelse i funktionærloven, hvorefter en funktionær har krav på løn i opsigelsesperioden, såfremt hun er blevet opsagt inden for 14 uger efter fødslen, idet ophævelsen i denne sag skete på et senere tidspunkt.

Da der således ikke efter dansk ret var grundlag for at yde funktionæren løn i opsigelsesperioden henviste fagforbundet til den seneste praksis fra EU-domstolen, EU-rammeaftalen om forældreorlov samt det generelle forbud mod forskelsbehandling på grund af køn.

Forbundet mente, at en praksis, hvorefter en medarbejder på ulønnet forældreorlov ikke er berettiget til løn i en opsigelsesperiode, udgør ulovlig indirekte forskelsbehandling, da det i langt højere grad er kvinder end mænd, der er på forældreorlov.

Højesteret afviste, at den manglende løn udgjorde forskelsbehandling, idet de bemærkede, at en medarbejder på ulønnet forældreorlov ikke er i en sammenlignelig situation med funktionærer, som er i arbejde på ophævelsestidspunktet, og overfor hvem arbejdsgiveren har en lønforpligtelse.

Ligeledes afviste Højesteret, at EU-rammeaftalen om forældreorlov samt den praksis, der var henvist til, kunne begrunde et andet resultat, da de danske regler var blevet fortolket i overensstemmelse hermed.

Funktionæren havde derfor ikke krav på løn i opsigelsesperioden.


HORTEN BEMÆRKER

Højesteret stadfæster med denne afgørelse den hidtidige praksis, hvorefter en medarbejder, der opsiges under ulønnet forældreorlov ikke har ret til løn i en eventuel opsigelsesperiode.

"Meerts-sagen" fra EU-domstolen har ellers sået tvivl om, hvorvidt denne praksis lovligt kunne opretholdes efter EU-retten, men det har Højesteret altså nu bekræftet.

Det betyder i praksis, at det er gratis for en arbejdsgiver at opsige en medarbejder på ulønnet forældreorlov, så længe opsigelsen er saglig og dermed ikke helt eller delvis begrundet i medarbejderens orlov. Husk dog, at en arbejdsgiver har bevisbyrden for opsigelsens saglighed, og at retspraksis viser, at denne bevisbyrde kan være vanskelig at løfte.

 

Læs Højesterets dom her.
Læs Landsrettens afgørelse her.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted