Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Indsætninger på bankkonto - lånte beløb

TVC Advokatfirma
26/04/2022
Indsætninger på bankkonto - lånte beløb
TVC Advokatfirma logo
Stammer indsætninger på en eller flere bankkonti fra lånte beløb, er de ikke skattepligtige, hvilket også blev lagt til grund i en nyere offentliggjort dom.

Vi har tidligere henledt opmærksomheden på, at Skattestyrelsen løbende rejser sager, hvor de varsler eller gennemfører en skønsmæssig forhøjelse af skatteyderes skattepligtige indkomst med henvisning til, at der på disses bankkonti er indsat eller overført beløb.


Hvad gælder, hvis beløbene er lånte?

Hvis beløbene hidrører fra optagelse af lån, så er de ikke skattepligtige efter statsskattelovens § 5, stk. 1, litra c.


Det ses jævnligt, at skattemyndighederne ikke anerkender lånene i skattemæssig henseende, såfremt der eksempelvis ikke foreligger en skriftlig låneaftale med meget præcise aftalevilkår, som i enhver henseende efterleves mellem parterne.


En gennemgang af praksis viser imidlertid, at der ved både domstolene og Landsskatteretten er en helt fri bevisbedømmelse i relation til at godtgøre, hvorvidt der består et låneforhold med en tilbagebetalingsforpligtigelse.


Bevisvurderingen ved en tvist

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek har således også tidligere i en artikel om skattefrie lån bragt i Respons konstateret, at der i skattesager omhandlende skattefrie lån skal foretages en samlet konkret vurdering, i hvilken forbindelse skatteyders egen forklaring kan tillægges ikke ubetydelig vægt.


Dette bekræftes også i en nyere dom nu offentligt som SKM2022.132.BR.


Dommen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt en række indsætninger på skatteyders bankkonto i indkomstårene 2011, 2012, 2013 og 2014 var tilbagebetaling af lån og udlæg.


Ved afgørelsen af dette spørgsmål anførte retten i sin begrundelse for at hjemvise sagen til fornyet behandling bl.a. følgende:


“I forhold til forhøjelsen af As skattepligtige indkomst for 2011 - 2014 er udgangspunktet, at det er sagsøger, der skal godtgøre, at et modtaget beløb ikke er indkomst, idet beløbet er undtaget fra skattepligt jf. statsskattelovens § 4 og 5. Ligesom det påhviler sagsøger at oplyse skattemyndighederne om sin indkomst jf. skattekontrollovens § 2. […]


Vedrørende overførslerne på hhv. 3.665 kr. i 2012, 5.000 kr. i 2013 og 7.500 kr. i 2013 finder retten allerede efter beløbenes størrelse set i forhold til sagsøgers årlige rådighedsbeløb, at sagsøgers forklaring om privat lån eller godtgørelser i forbindelse med rejser og lign. er sandsynlig og troværdig i lighed med de øvrige forklaringer, som er accepteret af Skattestyrelsen, hvorfor der ikke bør ske en forhøjelse af sagsøgers indkomst med disse beløb. […]


Vedrørende indbetalingerne fra MJ er der ved fremlæggelse af mail af 28. januar 2011, hvor tilbagebetalingen af lånet på 250.000 kr. til sagsøger omtales, fremkommet nye oplysninger, som ikke har været forelagt for Skattestyrelsen. Retten finder, at den nye oplysning sammenholdt med de i øvrigt foreliggende oplysninger, vil kunne føre til et andet resultat end i den stadfæstede skatteansættelse.   


Vedrørende indbetalingerne fra OC er der under hovedforhandlingen fremlagt indbetalingskvitteringer, hvoraf fremgår, at alle beløb er indsat på sagsøgers konto på foranledning af KH. Når dette sammenholdes med vidnets forklaring i retten om, at denne ikke har lånt penge af sagsøger, finder retten at der bør ske en ny vurdering af om, OCs indbetalinger er indgået i mellemregningen mellem sagsøger og KH, som er en forklaring, som Skattestyrelsen i vedrørende andre indbetalinger har accepteret. […]


Retten finder samlet set, at Skattestyrelsens afgørelse af 12. marts 2020 skal hjemvises til fornyet behandling.”


Som det fremgår af begrundelsen, blev forklaringerne på baggrund af en konkret bevisvurdering afgørende, og retten fastslog derved, at det med afsæt i disse var nødvendigt, at sagen blev behandlet på ny.


Dommen er et af flere eksempler på, at bevisførelsen ofte er afgørende for at opnå et for skatteyder gunstigt resultat i sager omhandlende indsætninger på bankkonti, hvor beløbene hidrører fra lån, samt at forklaringer i den forbindelse kan blive afgørende.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
09/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted