Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Ikke bortvisningsgrund at benytte internettet til private formål i arbejdstiden

Delacour
02/12/2014
Ikke bortvisningsgrund at benytte internettet til private formål i arbejdstiden
I en dom af 10. oktober 2014 nåede Vestre Landsret frem til, at en arbejdsgiver uberettiget havde bortvist en medarbejder på grund af medarbejderens anvendelse af internettet til private formål i arbejdstiden.

En medarbejder, der var ansat som kvalitetsinspektør, blev bortvist med en begrundelse om, at medarbejderen uden for de fastlagte pauser aktivt havde gjort brug af internettet til ikke-arbejdsrelaterede formål.

Medarbejderen havde brugt internettet til private formål ud over den fastlagte pausetid i sammenlagt ca. 1 time.

Virksomheden havde regler for medarbejdernes private brug af e-mail og internet. Det fremgik blandt andet heraf, at privat brug af internetadgang og privat brug af virksomhedens e-mail var tilladt, når det ikke havde indflydelse på medarbejderens effektivitet, når det kun skete lejlighedsvist, og når det kun var i en meget begrænset periode tidsmæssigt.

Medarbejderen mente, at opsigelsen var uberettiget og anlagde sag mod arbejdsgiveren med blandt andet krav om løn i opsigelsesperioden.


Landsrettens begrundelse og resultat


Landsretten udtalte, at selv om retningslinjerne rummede skønsmæssige elementer havde medarbejderens private brug af virksomhedens e-mail og internet overskredet de grænser, der ifølge ansættelsesforholdet gjaldt herfor.

Landsretten fandt dog alligevel, at bortvisningen var uberettiget og lagde i den forbindelse blandt andet vægt på,

  • at retningslinjerne ikke omtalte sanktionerne ved overskridelse

  • at medarbejderen havde arbejdet i virksomheden siden 1999

  • at medarbejderen ikke forud for bortvisningen havde fået en påtale eller advarsel

  • at medarbejderens arbejde den pågældende aften og nat ikke i sig selv gav anledning til påtale


Landsretten fandt på baggrund heraf efter en samlet vurdering og henset til, at den uberettigede private brug havde et meget begrænset omfang, at bortvisningen ikke havde stået i rimeligt forhold til overtrædelsens karakter og omfang, og at bortvisningen derfor var uberettiget.


DELACOUR bemærker
Dommen understreger, at bortvisningens berettigelse af en medarbejder beror på en konkret vurdering, hvor en flerhed af momenter inddrages, herunder anciennitet, tidligere advarsler, misligholdelsens karakter og omfang, konkret skadevirkning af adfærden m.v.

Endelig viser dommen vigtigheden af, at arbejdsgiveren har faste (skriftlige) retningslinjer for privat brug af internet og e-mail i arbejdstiden i personalehåndbog eller lignende, og at det er udtrykkeligt angivet, at overtrædelse af retningslinjerne kan få ansættelsesretlige konsekvenser.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
Aftaletekst om platformsarbejdere vedtaget
19/03/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Regler om løngennemsigtighed på vej
Regler om løngennemsigtighed på vej
02/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Tvillingeforældre får ekstra barsel
Tvillingeforældre får ekstra barsel
03/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
At ophæve på egen bekostning
At ophæve på egen bekostning
04/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
Ekstra orlov til tvillingeforældre og lempeligere regler for udenlandsk arbejdskraft
12/04/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
Flere ansatte indberetter om virksomhedens interne forhold til Den Nationale Whistleblowerordning
11/04/2024
Compliance, Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted