Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

I orden at afskedige, selvom der var bugetteret med et overskud

Dansk Erhverv
23/02/2017
I orden at afskedige, selvom der var bugetteret med et overskud

Det var sagligt begrundet da en selvejende institution opsagde en række lærere med henvisning til forventet økonomisk nedgang, på trods af at der samtidigt var budgetteret med en overskudsgrad på 2,6 %.Sagen kort


Den konkrete sag handlede om en selvejende undervisningsinstitution, der begrundede opsigelse af 7 gymnasielærere med institutionens forventede, økonomiske nedgang, herunder navnlig forventningerne til at såvel statstilskud som aktivitetsniveau ville falde.

Gymnasieskolernes Lærerforening, som repræsenterede de opsagte gymnasielærere, mente, at opsigelserne var overenskomststridige og usaglige, fordi institutionen samtidig budgetterede med overskud til afholdelse af fremtidige uforudsete udgifter.


Budgetteret overskud uden konkret formål er ”elastik i metermål”


Gymnasieskolernes Lærerforening var af den opfattelse, at opsigelserne, begrundet i forventet økonomisk nedgang, ikke var saglige, når den selvejende institution samtidig budgetterede med en overskudsgrad på 2,6 % i regnskabet uden at angive til hvilket konkret og aktuelt formål, overskuddet skulle anvendes.

Den selvejende institution begrundede den forventede økonomiske nedgang med, at statstilskuddet ville blive reduceret, og at der forventedes et lavere aktivitetsniveau blandt kursisterne.

Institutionen gjorde gældende, at det var en del af ledelsesretten at sikre en optimal økonomi og en fremtidssikret drift ved at etablere en buffer i regnskabet. Institutionen fremlagde et omfattende materiale i form af regnskaber, der understøttede grundlaget for at budgettere med et overskud. Institutionen dokumenterede derudover, at der var god grund til at operere med en buffer til dækning af de ikke-budgetterede udgifter, som erfaringsmæssigt opstod på den selvejende institution.


Afgørelsen


Dommeren bemærkede, at institutionsloven, som den selvejende institution var omfattet af, udtrykkeligt gav mulighed for, at den selvejende institutions ledelse kunne beslutte, om og i hvilket omfang opsparing skulle ske.

Herefter udtalte dommeren, at der hverken i institutionsloven eller arbejdsretten er noget til hinder for, at en institution budgetterer med besparelser i form af lønsumsnedgang og overskud, så længe besparelsen er økonomisk forklarlig og forsvarlig, og at det opsparede overskud anvendes i de følgende regnskabsår til institutions- og undervisningsformål.

Dommeren konkluderede med henvisning til det fremlagte materiale, at institutionens opsigelser alle opfyldte kravene til lovlighed, saglighed og driftsmæssig begrundelse, og at det ikke var uproportionalt at opsige gymnasielærerne.


Dansk Erhverv vurderer


Afgørelsen viser, at det ikke er usagligt at opsige med henvisning til en forventet økonomisk nedgang, selvom der samtidig oparbejdes et overskud som buffer til dækning af ikke-budgetterede udgifter, hvis de erfaringsmæssigt vil opstå. I sagen blev der lagt stor vægt på det omfattende fremlagte materiale i form af budgetter, årsrapporter, referater fra bestyrelses- og SU-møder mv.

Dommen er konkret afgjort, og Dansk Erhverv opfordrer derfor medlemmer til at søge rådgivning i lignende sager.


  

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Undtagelser til arbejdstidsreglerne sendt i høring
Undtagelser til arbejdstidsreglerne sendt i høring
03/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ugyldig konkurrenceklausul kunne ikke opsiges
Ugyldig konkurrenceklausul kunne ikke opsiges
03/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
06/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted