Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvornår er ejendomsselskaber AIF’ere?

Bech Bruun
09/05/2018
Hvornår er ejendomsselskaber AIF’ere?
Siden FAIF-reglerne trådte i kraft i 2013, har en række danske ejendomsselskaber været i tvivl om, hvorvidt de er en alternativ investeringsfond (AIF) eller ej. Det er derfor positivt, at Finanstilsynet for nylig har præciseret sin forståelse af FAIF-reglerne.

For at være en AIF skal ejendomsselskabet kunne svare ja til fem spørgsmål.

Finanstilsynets seneste præcisering vedrører særligt spg. 4 og 5.

1. Rejser selskabet kapital fra mere end en investor?

Selskabet skal være åbent for mere end én investor. Betingelsen vil kunne være opfyldt, hvis der er én investor i selskabet, men selskabet er åbent for, at der kan komme nye ind.

2. Drives selskabet med henblik på investering efter en investeringspolitik?

Med investeringspolitik forstås en aftale, der skal styre selskabets investeringer, og som binder ledelsen til at foretage investeringer inden for en aftalt ramme. Det er en konkret vurdering, hvornår der foreligger en defineret investeringspolitik.

3. Drives selskabet for at skabe et aggregeret afkast til fordel for investorerne?

Formålet med kapitalrejsningen skal være, at investorerne kan opnå et aggregeret afkast af deres investering. Afkastet skal afhænge af den samlede risiko ved ejendomsselskabet, der opstår ved erhvervelse, besiddelse eller salg af investeringsaktiver.

4. Kan selskabets aktivitet defineres som investeringsvirksomhed?

Det er et krav, at ejendomsselskabets aktivitet ikke defineres som erhvervsvirksomhed, dvs. at der i stedet skal være tale om investeringsvirksomhed.

Svært at vurdere
Som udgangspunkt anses ejendomsselskaber, der primært udfører investeringsmæssige aktiviteter (f.eks. køb/salg af ejendomme) ikke som erhvervsvirksomhed, hvorimod ejendomsselskaber, der primært udfører driftsmæssige aktiviteter (f.eks. opkrævning af husleje, vedligeholdelse m.v.), som hovedregel anses som erhvervsvirksomhed. I praksis vil en række ejendomsselskaber udføre både investerings- og driftsmæssige aktiviteter, og for disse selskaber kan det være svært at vurdere, hvorvidt den samlede aktivitet skal kvalificeres som investeringsvirksomhed eller som erhvervsvirksomhed.

Det vil tale for, at der er tale om erhvervsvirksomhed, hvis ejendomsselskabet er indrettet med bemanding til at varetage driftsrelaterede opgaver.

Omvendt vil det tale for, at der er tale om investeringsvirksomhed, hvis driftsopgaverne er delegeret til et andet selskab, eller at bemandingen er dedikeret til at varetage opkøb og frasalg af ejendomsporteføljen.

5. Ejerkredsen har som kollektiv gruppe ikke daglige beføjelser eller kontrol over selskabet?

Hvis ejerkredsen som kollektiv gruppe har mulighed for at udøve daglige beføjelser eller kontrol over selskabet, vil dette ikke være en AIF.

De daglige beføjelser eller kontrol over selskabet skal være betydeligt mere omfattende end den blotte udøvelse af ejerbeføjelser ved afstemning på selskabets generalforsamlinger. I vurderingen indgår også ejerkredsens sammensætning og størrelsen heraf.

Ikke nok i sig selv
Hvis ejendomsselskabets ejerkreds primært består af institutionelle investorer (f.eks. pensionskasser), vil selskabets bestyrelsesmedlemmer ofte blive valgt blandt repræsentanter for disse investorer.

Det vil i så fald normalt være bestyrelsen, der har beslutningskompetencen ved valget af investeringsejendomme.

Beslutningskompetencen ved valg af investeringsejendomme er dog ikke i sig selv nok til, at ejendomsselskabernes investorer anses for at have den daglige beføjelse eller kontrol over selskabernes aktiver.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
19/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted