Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvilke udgifter kan medtages ved erhvervsudlejning?

Delacour
05/01/2018
Hvilke udgifter kan medtages ved erhvervsudlejning?

Er du erhvervsudlejer eller erhvervslejer bør du være opmærksom på, hvilke udgifter din lejebetaling dækker over..


Der gælder nemlig et specifikationskrav, og såfremt dette ikke er opfyldt, kan det som udgangspunkt ikke kræves, at udgifterne betales udover huslejen.

Erhvervsudlejning er omfattet af erhvervslejeloven. Erhvervslejeloven finder anvendelse på lejeaftaler som udelukkende omhandler udlejning til andet end beboelse. Erhvervslejeloven er i modsætningen til lejeloven deklaratorisk, hvilket som udgangspunkt betyder, at parterne ved aftale kan fravige lovens bestemmelser. Dette gælder også selvom lejeren ved aftalen stilles ringere, idet parterne i erhvervslejeforhold anses for mere ligeværdige. Der stilles ikke noget krav om, at aftalen udfærdiges skriftligt, men såfremt udlejer eller lejer stiller krav herom, skal en sådan udfærdiges.


Udgifter medregnet udover huslejen.


Udlejer kan bestemme, at lejer udover husleje skal betale for driftsudgifter, som er forbundet med ejendommens drift. Dette er en følge af erhvervslejelovens deklaratoriske udgangspunkt, hvorefter parterne kan aftale en anden lejebetaling end den, som følger af erhvervslejeloven. Væsentligt er, at der er truffet aftale om at fravige lovens bestemmelser. Eksempler på sædvanlige driftsudgifter, som kan medtages i en erhvervslejeaftale er ejendomsskatter- og afgifter, miljøafgift, renholdelse såvel indvendig og udvendig samt vandafledningsafgift.

Hvis disse driftsudgifter skal kunne kræves betalt af lejeren udover huslejen, opstiller erhvervslejeloven et specifikationskrav som er ufravigeligt. Kravet indebærer, at udgifterne specificeres i lejekontrakten eller i et bilag hertil. Den anslåede størrelse af hver udgift skal være angivet, og ligeså skal de forskellige udgifter være anført særskilt. Det er ikke et krav, at beløbet anføres specifikt, men udlejeren skal efter bedst mulige skøn opgøre udgiftens størrelse. Skønnet må dog være realistisk, idet urealistiske skøn kan medføre, at den faktiske udgift slet ikke eller kun delvist kan kræves betalt.

Hvis kravet om specifikation ikke er opfyldt, kan udlejeren som udgangspunkt ikke opkræve den pågældende udgift hos lejeren. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på formuleringerne af kontrakten, så der ikke opstår tvivl omkring de forpligtelser, som er pålagt lejeren.


Forbrugsudgifter


Udlejer kan ligeledes bestemme, at forbrugsudgifter skal betales udover huslejen. Dette forudsætter også en aftale herom med lejeren. Dette kan eksempelvis være forbrug af vand, varme og el. Hvis lejeren skal betale udgifterne til udlejeren, gælder specifikationskravet også for disse udgifter. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at hver enkelt forbrugsudgift specificeres i lejekontrakten, samt at der anføres et skønsmæssigt beløb herpå.

I erhvervslejeforhold er specifikationskravet af væsentlig betydning, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom herpå. En lejer, som har betalt for udgifter, som ikke har opfyldt specifikationskravet, vil i visse tilfælde kunne rejse et tilbagebetalingskrav mod udlejeren. Manglende opfyldelse kan derfor have stor betydning.

Er du i tvivl om specifikationskravet er opfyldt i din lejekontrakt, eller har du lyst til at høre mere omkring det komplekse erhvervslejeområde, så kontakt advokat Stefan W. von Fintel, der vil være dig behjælpelig hermed.

 

  
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Delacour logo
København
Portland Towers
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
70 11 11 22
70 11 11 33
delacour@delacour.dk
Aarhus
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nu kommer valgplakater op igen
Nu kommer valgplakater op igen
21/05/2024
Øvrige
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
Pludselig sygdom var usædvanlig omstændighed
28/05/2024
Øvrige, Forsikring og erstatning
Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital
Vegansk patient blev ikke forskelsbehandlet under indlæggelser på Hvidovre Hospital
04/06/2024
EU-ret, Øvrige
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
Regeringen udgiver ny solcellestrategi
04/06/2024
Energi og forsyning, Fast ejendom og entreprise, Øvrige
Nye regler skal nedbringe sagsbehandlingstiden af civile retssager
Nye regler skal nedbringe sagsbehandlingstiden af civile retssager
11/06/2024
Retssager og voldgift, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted