Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvem kan der udlånes til, uden det bliver omfattet af ligningslovens § 16 E omhandlende aktionærlån?

TVC Advokatfirma
12/06/2020
Hvem kan der udlånes til, uden det bliver omfattet af ligningslovens § 16 E omhandlende aktionærlån?
TVC Advokatfirma logo
En nyere afgørelse fra Skatterådet bidrager til afklaring af, hvem der kan udlånes til, uden det bliver omfattet af ligningslovens § 16 E, og viser samtidig, at der bør udvises opmærksomhed på rentesatsen.

I en nyere afgørelse fra Skatterådet af den 28. april 2019 offentliggjort som SKM2020.180.SR kunne Skatterådet bekræfte, at et lån fra et anpartsselskab til eneanpartshaverens bror ikke skulle anses for omfattet af ligningsloven § 16 E. Skatterådet fandt imidlertid, at der ville være tale om en rentefordel, der var skattepligtig efter ligningsloven § 16 A som maskeret udbytte.

Det forholdt sig således, at anpartsselskabet påtænkte at udlåne ca. 1,5 mio. kr. til eneanpartshaverens bror til en rentesats på 3,75 %, hvilket selskabet – efter nærmere begrundede overvejelser – anså som en mere sikker investering end placering i aktier eller ejendomme.

Låntageren påtænkte at anvende lånebeløbet til indfrielsen af et eksisterende banklån med en rentesats på 8,1 %, hvorved der var tale om en låneomlægning, som ville give en årlig rentebesparelse på ca. 60.000 kr.

Skatterådet lagde vægt på, at broren ikke er nærtstående til eneanpartshaveren efter ligningslovens § 2. Skatterådet lagde endvidere vægt på, at låneprovenuet til broren ikke ansås for indirekte at være stillet til rådighed for eneanpartshaveren via selskabet. Dette i modsætning til sagen i Østre Landsrets dom offentliggjort som SKM2019.377.ØLR, hvor lånekonstruktionen ansås at være udtryk for, at hovedanpartshaverens selskab reelt indirekte havde stillet midler til rådighed for hovedanpartshaverens ægtefælle.

Som videre anført fandt Skatterådet imidlertid, at der ville være tale om en rentefordel, der var skattepligtig for eneanpartshaveren efter ligningsloven § 16 A som maskeret udbytte. Der blev herved lagt vægt på, at det følger af selskabslovens § 210 og forarbejderne dertil, at der skal anvendes en rentesats, som svarer til markedsrenten ved fastsættelse af renten på et selskabsretligt lovligt lån. På den baggrund anså Skatterådet i medfør af ligningslovens § 16 A rentefordelen (forskellen mellem 8,1 % og 3,75 %) for maskeret udbytte til eneanpartshaveren, der herefter ansås at have videreoverdraget dette som gave til sin bror.

Skatterådets afgørelse offentliggjort som SKM2020.180.SR bidrager således til afklaring af, hvem der kan udlånes til, uden at det bliver omfattet af ligningslovens § 16 E. Da skattemyndighederne imidlertid administrerer ligningslovens § 16 E strengt og rejser mange sager efter denne bestemmelse, bør der som hovedregel søges rådgivning, herunder eventuelt indhentes et bindende svar fra skattemyndighederne, inden der disponeres.

Afslutningsvis bemærkes, at skattemyndighederne generelt ses at håndhæve bestemmelsen i ligningslovens § 16 E mere restriktivt, end der er grundlag for, herunder ved beskatning af alle årets bruttohævninger, ligesom skattemyndighederne ikke er tilbageholdende med tillige at rejse en straffesag i tilfælde omfattet af ligningslovens § 16 E. Rejser skattemyndighederne en sag, der omhandler aktionærlån, er det således meget vigtigt, at sagen håndteres korrekt allerede fra det tidspunkt, hvor hoved- eller anpartshaveren modtager den første henvendelse fra skattemyndighederne.


Har du behov for hjælp?


Såfremt du måtte få behov for bistand omhandlende ligningslovens § 16 E og ønsker en uforpligtende drøftelse eller vurdering, er du altid meget velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lavere afgift på arv til søskende
Lavere afgift på arv til søskende
20/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Familie- og arveret
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
Skat og brug af udenlandsk arbejdskraft
21/06/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
Nye regler om generationsskifte – væsentlige ændringer i reglerne for generationsskifte i ejendomsbranchen
24/06/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Beskatning af værdi af fri bil
Beskatning af værdi af fri bil
24/06/2024
Skatte- og afgiftsret
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
"Et stærkere erhvervsliv": Bedre rammer for generationsskifte
05/07/2024
Øvrige, Skatte- og afgiftsret
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
Afgørelse om parcelhusreglens anvendelse ved rådighed over to boliger
03/07/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted