Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvem kan der udlånes til, uden det bliver omfattet af ligningslovens § 16 E omhandlende aktionærlån?

TVC Advokatfirma
12/06/2020
Hvem kan der udlånes til, uden det bliver omfattet af ligningslovens § 16 E omhandlende aktionærlån?
TVC Advokatfirma logo
En nyere afgørelse fra Skatterådet bidrager til afklaring af, hvem der kan udlånes til, uden det bliver omfattet af ligningslovens § 16 E, og viser samtidig, at der bør udvises opmærksomhed på rentesatsen.

I en nyere afgørelse fra Skatterådet af den 28. april 2019 offentliggjort som SKM2020.180.SR kunne Skatterådet bekræfte, at et lån fra et anpartsselskab til eneanpartshaverens bror ikke skulle anses for omfattet af ligningsloven § 16 E. Skatterådet fandt imidlertid, at der ville være tale om en rentefordel, der var skattepligtig efter ligningsloven § 16 A som maskeret udbytte.

Det forholdt sig således, at anpartsselskabet påtænkte at udlåne ca. 1,5 mio. kr. til eneanpartshaverens bror til en rentesats på 3,75 %, hvilket selskabet – efter nærmere begrundede overvejelser – anså som en mere sikker investering end placering i aktier eller ejendomme.

Låntageren påtænkte at anvende lånebeløbet til indfrielsen af et eksisterende banklån med en rentesats på 8,1 %, hvorved der var tale om en låneomlægning, som ville give en årlig rentebesparelse på ca. 60.000 kr.

Skatterådet lagde vægt på, at broren ikke er nærtstående til eneanpartshaveren efter ligningslovens § 2. Skatterådet lagde endvidere vægt på, at låneprovenuet til broren ikke ansås for indirekte at være stillet til rådighed for eneanpartshaveren via selskabet. Dette i modsætning til sagen i Østre Landsrets dom offentliggjort som SKM2019.377.ØLR, hvor lånekonstruktionen ansås at være udtryk for, at hovedanpartshaverens selskab reelt indirekte havde stillet midler til rådighed for hovedanpartshaverens ægtefælle.

Som videre anført fandt Skatterådet imidlertid, at der ville være tale om en rentefordel, der var skattepligtig for eneanpartshaveren efter ligningsloven § 16 A som maskeret udbytte. Der blev herved lagt vægt på, at det følger af selskabslovens § 210 og forarbejderne dertil, at der skal anvendes en rentesats, som svarer til markedsrenten ved fastsættelse af renten på et selskabsretligt lovligt lån. På den baggrund anså Skatterådet i medfør af ligningslovens § 16 A rentefordelen (forskellen mellem 8,1 % og 3,75 %) for maskeret udbytte til eneanpartshaveren, der herefter ansås at have videreoverdraget dette som gave til sin bror.

Skatterådets afgørelse offentliggjort som SKM2020.180.SR bidrager således til afklaring af, hvem der kan udlånes til, uden at det bliver omfattet af ligningslovens § 16 E. Da skattemyndighederne imidlertid administrerer ligningslovens § 16 E strengt og rejser mange sager efter denne bestemmelse, bør der som hovedregel søges rådgivning, herunder eventuelt indhentes et bindende svar fra skattemyndighederne, inden der disponeres.

Afslutningsvis bemærkes, at skattemyndighederne generelt ses at håndhæve bestemmelsen i ligningslovens § 16 E mere restriktivt, end der er grundlag for, herunder ved beskatning af alle årets bruttohævninger, ligesom skattemyndighederne ikke er tilbageholdende med tillige at rejse en straffesag i tilfælde omfattet af ligningslovens § 16 E. Rejser skattemyndighederne en sag, der omhandler aktionærlån, er det således meget vigtigt, at sagen håndteres korrekt allerede fra det tidspunkt, hvor hoved- eller anpartshaveren modtager den første henvendelse fra skattemyndighederne.


Har du behov for hjælp?


Såfremt du måtte få behov for bistand omhandlende ligningslovens § 16 E og ønsker en uforpligtende drøftelse eller vurdering, er du altid meget velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
TVC Advokatfirma logo
Aarhus
Søren Frichs Vej 42A
8230 Åbyhøj
70 11 08 01
tvc@tvc.dk
København
Nimbusparken 24, 2
2000 Frederiksberg
Roskilde
Københavnsvej 69, 1
4000 Roskilde
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted