Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hvad betyder den nye retsafgiftslov for skatte- og afgiftssager?

TVC Advokatfirma
06/09/2021
Hvad betyder den nye retsafgiftslov for skatte- og afgiftssager?
TVC Advokatfirma logo
Den 1. oktober 2021 træder den nye retsafgiftslov i kraft, hvilket også får betydning for skatte- og afgiftssager.

Rets- og berammelsesafgifter er relevante i skatte- og afgiftssager, når sådanne indbringes for domstolene. Dette kan f.eks. være i forbindelse med en afsluttet kontrolsag, hvor Skattestyrelsen har truffet afgørelse om forhøjelse af en given skatteyders skatteansættelse.


Derudover kan det også være relevant, hvis et Skatteankenævn eller Landsskatteretten helt eller delvist har stadfæstet en påklaget afgørelse.


På tidspunktet for skatte- eller afgiftssagens indbringelse for domstolene skal der erlægges en retsafgift, som nu ændres den 1. oktober 2021 ved den nye retsafgiftslov, der blev vedtaget af Folketinget den 9. marts 2021.


Ved den nye lov ændres ligeledes den berammelsesafgift, der skal erlægges forud for afviklingen af en hovedforhandling, dvs. fysisk fremmøde for domstolene.


Retsafgift

Efter vedtagelsen af den omtalte retsafgiftslov skal der fra den 1. oktober 2021 betales en retsafgift ved sagens anlæggelse på kr. 750, hvis sagens værdi udgør kr. 100.000 eller derunder. Udgør sagens værdi derimod kr. 100.001 eller derover, skal der betales en retsafgift på kr. 1.500.


Sagens værdi vil som udgangspunkt fastsættes med afsæt i sagens påstand. Nedlægges der f.eks. påstand om annullation af en gennemført indkomstforhøjelse på kr. 100.000, vil sagens værdi ved en skattemæssig trækprocent på 50 % udgøre kr. 50.000, og der vil efter de nye regler skulle betales en retsafgift på kr. 750.


I de tilfælde, hvor det måtte vise sig relevant at anke en dom, skal der også betales retsafgift ved sagens anke til næste instans.


Fra 1. oktober 2021 vil retsafgiften i en ankesag ved landsretterne udgøre kr. 1.000, når sagens værdi udgør kr. 100.000 eller mindre. Udgør sagens værdi derimod kr. 100.001 eller derover, skal der betales en retsafgifts på kr. 2.000.


Ved anke til Højesteret vil retsafgiften udgøre kr. 4.000.


Berammelsesafgift

Udover retsafgiften skal der forud for en eventuel hovedforhandling også erlægges en berammelsesafgift. Fra den 1. oktober 2021 vil der alene skulle betales en berammelsesafgift, hvis sagens værdi er større end kr. 100.000.


For skatte- og afgiftssager, som vedrører myndighedsudøvelse, vil denne berammelsesafgift herefter udgør kr. 3.000, uanset sagens værdi over kr. 100.000.


Ved ankesager til landsretterne og Højesteret vil berammelsesafgiften udgøre henholdsvis kr. 3.000 og kr. 4.500.


Har du yderligere spørgsmål til domstolsprøvelse af skatte- og afgiftssager?

Hvis du har spørgsmål til omkostningerne ved prøvelsen af en skatte- eller afgiftssag ved domstolene, er du altid velkommen til at kontakte os.


Vi tager gerne en uforpligtende drøftelse af dine spørgsmål.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Har du overvejet de strafferetlige konsekvenser af en kontrol?
Har du overvejet de strafferetlige konsekvenser af en kontrol?
I dag
Skatte- og afgiftsret, Strafferet
Henstand: ny afgørelse vedrørende tilbagebetaling
Henstand: ny afgørelse vedrørende tilbagebetaling
31/05/2023
Skatte- og afgiftsret
Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?
Aktuelt forslag: Naturen skal være skattefri for grundejere – men hvad hvis grundejerne vil sælge naturen?
15/05/2023
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Ændringer i kategoriseringer
Ændringer i kategoriseringer
11/05/2023
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Ny lov om et loft over indtægter fra elproduktion
Ny lov om et loft over indtægter fra elproduktion
08/05/2023
Energi og forsyning, Skatte- og afgiftsret
Har du styr på årsopgørelsen for 2019?
Har du styr på årsopgørelsen for 2019?
27/04/2023
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted