Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hurtigere udsættelse af kriminelle lejere – nyt lovforslag på vej

Focus Advokater
19/02/2021
Hurtigere udsættelse af kriminelle lejere – nyt lovforslag på vej
Focus Advokater logo
Et nyt lovforslag, der giver adgang til en ny og hurtigere behandling af sager om udsættelse af kriminelle lejere, er sendt i høring. De foreslåede lovændringer har betydning for de almene boligforeninger, der har behov for at ophæve lejemål for lejere, der skaber utryghed hos andre lejere og i boligområdet i øvrigt – men som det kan være svært at komme hurtigt af med. Læs mere her.

Regelændringer i 2018

Tilbage i 2018 blev der indført nye regler i lejeloven og almenlejeloven, der skulle give udlejere hurtigere og bedre mulighed for at sætte lejere ud, hvor lejeren (eller et medlem af lejerens husstand) havde begået kriminalitet i nærheden af ejendommen, hvor lejemål lå. Det skulle skabe større tryghed for de øvrige beboere – og sikre at der ikke skulle føres langvarig proces ved domstolene for at få lejeren ud.

Retspraksis har dog vist, at reglerne ikke helt har fungeret, som politikerne har forudsat og ønsket. I hvert fald har der været flere eksempler på, at det stadig har været svært at få udsat de kriminelle lejere – og at det generelt fortsat tager lang tid, at få en sag gennemført ved domstolene, blandt andet fordi den kriminelle kunne blive boende, indtil der var afsagt en endelig straffedom.


Det nye lovforslag

Det nye lovforslag udspringer af Regeringens initiativ ”Tryghed for alle danskere”, og her indgik som det et af flere initiativer, at der skulle kunne ske en hurtigere udsættelse af kriminelle i lejeboliger. Den foreslåede ordning indeholder følgende elementer:


  • Politiet skal underrette boligorganisationen, når der mod en beboer, som bor i en almen bolig, rejses tiltalte for utryghedsskabende kriminalitet begået i nærområdet (ved nærområdet forstås inden for 1 kilometer fra den ejendom, hvor lejemålet er beliggende i overensstemmelse med de gældende regler). Politiet vil dog under særlige omstændigheder kunne undlade at videregive oplysningerne. Det kan f.eks. være, hvis efterforskningsmæssige hensyn taler imod videregivelsen.
  • Boligorganisationen vil herefter få en frist på to uger til at beslutte, om den ønsker indbringe spørgsmålet om ophævelse af lejemålet til behandling i umiddelbar forlængelse af straffesagen.
  • Hvis den tiltalte (lejeren eller et medlem af lejerens husstand) idømmes en ubetinget fængselsstraf m.v. for utryghedsskabende kriminalitet begået i nærområdet, vil boligorganisationen få spørgsmålet om ophævelse af lejemålet behandlet i umiddelbar forlængelse af straffesagen af den samme dommer, der har afsagt dom i straffesagen.
  • Rettens afgørelse om ophævelse af lejemålet træffes ved kendelse. Indbringelse af kendelsen for landsretten vil som udgangspunkt ikke skulle tillægges opsættende virkning.
  • Som noget nyt vil der kunne ske ophævelse af lejemålet, selv om straffedommen ikke er endelig. Det betyder, at lejemålet kan ophæves, selv om straffedommen bliver indbragt for en højere ret.
  • Hvis lejeren ikke fraflytter lejemålet frivilligt, vil fogedretten kunne udsætte lejeren efter retsplejelovens regler om tvangsfuldbyrdelse.
  • Hvis landsretten når frem til et andet resultat i straffesagen, og grundlaget for at sætte lejeren ud dermed bortfalder (hvis lejeren f.eks. frikendes), skal udlejeren betale erstatning og tilbyde genhusning til den lejer, der har fået ophævet lejeforholdet, og som er fraflyttet eller blevet udsat med fogedens bistand.

Hvad betyder lovændringerne?

Man kan argumentere for, at lejerens retssikkerhed på sin vis bliver tilsidesat ved lovændringerne. Omvendt vil ændringerne betyde, at det kan blive lettere og hurtigere end i dag for en boligforening at få udsat en kriminel lejer – til glæde for de øvrige lejere (og boligforeningen). Mange straffesager kan afgøres forholdsvist hurtigt, efter at den kriminelle handling er begået, og derfor kan en sag, der i dag måske vil tage mere end et år at få afgjort, afgøres på få måneder.

Der vil stadig være sager, der ikke kan behandles på den måde, som lovforslaget forudsætter. Det kan f.eks. være, at lejeren ikke selv er tiltalt i sagen (det er et husstandsmedlem der har begået kriminaliteten) og ikke møder op eller retten i øvrigt ikke har de fornødne oplysninger til at behandle sagen.


De foreslåede regler om erstatningspligt og genhusningspligt efterlader også nogle spørgsmål, som boligforeningen skal forholde sig til, forinden reglerne anvendes.


Lovforslaget er i høring indtil 5. marts. Det skal træde i kraft den 1. juli 2021, hvis det vedtages i Folketinget.


Kan Focus Advokater hjælpe?

Hos Focus Advokater har vi stor erfaring med håndteringen af klagesager i lejeforhold (både inden for den private og den almene sektor) og med gennemførelsen af tvister om ophævelse i fogedret eller boligret, herunder i vurderingen af, om det vil være muligt at gennemføre sagen – og hvorvidt sagen er egnet til at kunne gennemføres via fogedretten.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lejer hæftede for ekstraordinært vandforbrug, der skyldtes et løbende toilet
Lejer hæftede for ekstraordinært vandforbrug, der skyldtes et løbende toilet
11/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
09/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning, Lejeret
Lejers fraflytning i utide – hvornår har udlejer mulighed for ophævelse?
Lejers fraflytning i utide – hvornår har udlejer mulighed for ophævelse?
12/01/2024
Lejeret
Sag blev hjemvist, da huslejenævnets afgørelse var baseret på ukorrekte oplysninger
Sag blev hjemvist, da huslejenævnets afgørelse var baseret på ukorrekte oplysninger
09/01/2024
Lejeret
Hvornår er rygning i et lejemål misligholdelse – og hvad kan udlejer gøre?
Hvornår er rygning i et lejemål misligholdelse – og hvad kan udlejer gøre?
02/04/2024
Lejeret
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
Udlejers opsigelsesskrivelse – gør det rigtigt fra start!
03/04/2024
Lejeret, Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted