Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Hollandsk sag bekræfter: Investeringsselskaber kan holdes ansvarlige for portefølje- selskabers konkurrencebegrænsende adfærd

Gorrissen Federspiel
28/02/2017
203
Hollandsk sag bekræfter: Investeringsselskaber kan holdes ansvarlige for portefølje- selskabers konkurrencebegrænsende adfærd
Gorrissen Federspiel logo

I januar i år stadfæstede Retten i Rotterdam en afgørelse truffet af den hollandske konkurrencemyndighed, Authority for Consumers & Markets (”ACM”), hvorefter ACM pålagde investeringsselskabet Bencis at betale en bøde for et porteføljeselskabs deltagelse i et kartel mellem melproducenter (Flour Cartel-sagen).


Afgørelsen er et eksempel på, at investeringsselskaber kan ifalde moderselskabsansvar, når et porteføljeselskab ikke har spillet efter reglerne. Investeringsselskaber gør derfor klogt i at være særligt opmærksomme på evt. konkurrenceretlig eksponering i targetselskabet ved due diligence-processen inden køb og under ejerskabet gøre ledelsen i virksomheden særlig opmærksom på vigtigheden af konkurrenceretlig compliance.

Fonde holdt ansvarlige for mel-kartel
Den 20. november 2014 fandt ACM, at en række private equity-fonde måtte anses for ansvarlige for et kartel, hvori blandt andet selskabet Meneba deltog i perioden 2001-2007. Private equity-fonden Capital Investments Group Limited (”CIGL”) var indehaver af 41 % af aktiekapitalen i Meneba fra 2001-2004, men solgte sin andel til private equity-fonden Bencis Capital Partners (”Bencis”), som herefter ejede 92 % af aktiekapitalen i Meneba. ACM fandt, at begge private equity-fonde måtte hæfte solidarisk, da de begge var ejere i perioden, hvor Meneba deltog i kartellet.

Afgørelsen, som ACM fastholdt i september 2015, følger den EU-retlige praksis om moderselskabsansvar i flere henseender. Først og fremmest anerkendte ACM, at princippet om moderselskabsansvar også gælder for private equity-fonde. Derudover blev CIGL holdt ansvarlig, selvom fonden ikke på tidspunktet for afgørelsen var indehaver af aktier i Meneba. Dette følger Europa-Kommissionen og EU-Domstolens praksis, jf. bl.a. Calcium Carbide and Magnesium og Power Cables. CIGL blev endeligt holdt ansvarlig på trods af, at fonden ikke var majoritetsaktionær i Meneba, men kun var indehavere af 41 % af aktiekapitalen. Dette forhold bekræfter den EU-retlige praksis, hvorefter det ikke kun er kapitalforholdene, der er afgørende for, om der foreligger en afgørende indflydelse på et datterselskab/porteføljeselskab i konkurrenceretlig forstand.


Bencis indbragte afgørelsen for domstolene, der dog stadfæstede afgørelsen den 30. januar 2017.

Afgørende indflydelse medfører ansvar
ACM fastslog i sin afgørelse, at Bencis udøvede afgørende indflydelse på ledelsen i Menebas. Dette begrundede ACM med, at Bencis ejede 92 % af aktiekapitalen, og at Bencis havde beføjelser til at udpege medlemmer af Menebas bestyrelse, herunder bestyrelsesformanden med kompetence til at gennemtvinge beslutninger. Bestyrelsen stod for udpegning af selskabets øverste ledelse og for godkendelse af selskabets forretningsplan. Retten i Rotterdam lagde vægt på samme momenter som ACM og understregede, at de økonomiske, organisatoriske og juridiske forbindelser mellem private equity-fonden og porteføljeselskabet måtte medføre, at Bencis reelt havde haft afgørende indflydelse på den strategiske ledelse af Menebas og dermed måtte ifalde ansvar for den konkurrencebegrænsende adfærd.

Stigende antal sager om moderselskabsansvar
Afgørelsen fra Retten i Rotterdam er i tråd med de senere års EU-praksis på området. I april 2014 faldt der afgørelse i Power Cables-sagen for Europa-Kommissionen, hvor Goldman Sachs ifaldt ansvar for et porteføljeselskabs deltagelse i et kartel. Hvor det i flere år har været mere eller mindre almindeligt kendt, at et (industrielt) moderselskab kan ifalde ansvar for sit datterselskabs ulovlige handlinger, var det med Power Cables første gang, at Europa-Kommissionen fastlog, at tilsvarende gør sig gældende for investeringsselskaber.

Der har endnu ikke været en sag herhjemme, men noget kunne tyde på, at en generel udvidelse af moderselskabsansvaret også er ved at vinde indpas i Danmark. I 2015 opdaterede Rigsadvokaten sin meddelelse om strafansvar for juridiske personer for første gang siden 1999. Rigsadvokaten tilføjede, at anklagemyndigeden i alle sager, hvor den ansvarlige part udgør en del af en koncern, bør overveje, om ansvaret for visse aktiviteter reelt ligger hos datterselskabet eller moderselskabet. Såfremt beslutningerne for de ansvarspådragende aktiviteter er truffet i moderselskabet på koncernniveau, vil titalen rejses mod både moder- og datterselskabet.

Væsentlig betydning for private equity-fonde
Private equity-fonde gør klogt i at tage hensyn til denne udvikling i forbindelse med investering i targetselskaber. Fondene bør udvise særlig agtpågivenhed og må i højere grad forsøge at mindske risikoen for at ifalde ansvar for porteføljeselskabers konkurrencebegrænsende adfærd. Fondene kan mindske denne risiko ved at træffe foranstaltninger både før og efter opkøbet. Dels vil betydningen at due diligence-processen spille en afgørende rolle, da en grundig undersøgelse af targetselskabets virksomhed vil mindske risikoen for uforudsete kritiske forhold, som måtte dukke op. Dernæst bør investeringsselskabet under ejerskabet sikre, at targetselskabet har de fornødne complianceprogrammer og med fordel løbende sikre sig at disse efterleves.


ACM’s pressemeddelelse fra 2014 kan læses her.


 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Gorrissen Federspiel logo
København
Axel Towers
Axeltorv 2
1609 København V
33 41 41 41
contact@gorrissenfederspiel.com
Aarhus
Prismet
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
86 20 75 00

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Design­virksomheds brug af bindende videresalgs­priser udløser millionbøde
Design­virksomheds brug af bindende videresalgs­priser udløser millionbøde
I dag
Konkurrenceret
Tilbuds­platforme afgiver tilsagn om at fjerne mindste­priser
Tilbuds­platforme afgiver tilsagn om at fjerne mindste­priser
17/09/2020
Konkurrenceret, Øvrige
EU-Kommissionen udvider midlertidige rammebestemmelser og ændrer en række statsstøtteregler
EU-Kommissionen udvider midlertidige rammebestemmelser og ændrer en række statsstøtteregler
09/09/2020
Konkurrenceret
General­advokat Kokott i TV2-sagen: Ingen undtagelser til ulovligheds­renter
General­advokat Kokott i TV2-sagen: Ingen undtagelser til ulovligheds­renter
08/09/2020
Konkurrenceret
Konkurrencerådet: Danske herretøjsforretninger handlede i strid med konkurrenceloven
Konkurrencerådet: Danske herretøjsforretninger handlede i strid med konkurrenceloven
01/07/2020
Konkurrenceret
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afslutter sin undersøgelse af tagpapmarkedet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afslutter sin undersøgelse af tagpapmarkedet
13/05/2020
Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted