Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Høringssvar fra erhvervsministeren om udlejers mulighed for efterregulering af ejendomsskatter

Høringssvar fra erhvervsministeren om udlejers mulighed for efterregulering af ejendomsskatter
Bech Bruun logo
Erhvervsministeren har i et høringssvar til Folketingets Erhvervsudvalg tilkendegivet, hvem af lejer og udlejer der, efter regeringens vurdering, skal bære udgiften for en eventuel efterregulering af ejendomsskatterne, hvor ejendomsskatterne er indeholdt i huslejen, når de nye ejendomsvurderinger foreligger.

Mona Juul fra de Konservative har i et spørgsmål til erhvervsminister Simon Kollerup anmodet erhvervsministeren oplyse, hvorvidt erhvervslejelovens § 10, stk. 4, hjemler, at en udlejer kan varsle regulering af skatter og afgifter med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2022 (hvor de nye ejendomsskatter forventes at få virkning fra), når grundvurderingerne til brug for beregningen af dækningsafgiften først forventes at foreligge i 2024-2025, eller hvorvidt en sådan efterregulering overfor lejeren kræver en tilføjelse til eller ændring af erhvervslejelovens § 10, stk. 4.


Videre anmoder Mona Juul erhvervsministeren om at oplyse, hvorvidt erhvervsministeren vil tage initiativ til en sådan ændring af/tilføjelse til erhvervslejelovens § 10, stk. 4, såfremt det er erhvervsministerens vurdering, at erhvervslejelovens § 10, stk. 4, ikke indeholder en sådan hjemmel.


Erhvervslejelovens § 10, stk. 4 har følgende formulering:


”Lejeforhøjelsen kan gennemføres med 3 måneders varsel. Lejeforhøjelsen kan dog kræves med virkning fra det tidspunkt, udgiften er pålagt ejendommen, hvis kravet om lejeforhøjelse fremsættes senest 5 måneder efter dette tidspunkt.”


I sit svar har erhvervsministeren forelagt spørgsmålet for Erhvervsstyrelsen, der blandt andet oplyser, at det ikke er Erhvervsstyrelsen vurdering, at erhvervslejelovens § 10, stk. 4, hjemler udligning af leje-/skatte- og afgiftsforhøjelser mere end fem måneder tilbage i tid, og at udgifter og besparelser for perioden udover den femte måned vedrører udlejer, medmindre andet er aftalt i lejekontrakten.


Det er således Erhvervsstyrelsens vurdering, at det vil være i strid med erhvervslejelovens § 10, stk. 4, at opkræve udgiften hos lejer med virkning fra det tidspunkt, hvor udgiften pålægges ejendommen (1. januar 2022), hvis fristen på de fem måneder er overskredet, hvilket den allerede er i skrivende stund.


Udgiften udover den femte måned skal således efter Erhvervsstyrelsens vurdering afholdes af udlejer.


Erhvervsministeren anfører endvidere, at der aktuelt ikke er planer om en ændring af erhvervslejeloven, ligesom erhvervsministeren bemærker, at en sådan lovændring potentielt ville indebære en bebyrdende lovgivning for erhvervslejere med tilbagevirkende kraft i forhold til den nugældende retsstilling. 


Bech-Bruuns kommentar

Hvis lejekontrakten hjemler det, vil udlejer kunne gå længere tilbage end de fem måneder. Det må imidlertid antages, at kun få udlejere har forudset problemet og sørget for at få dette indeholdt i lejekontrakten.


I de lejeforhold, hvor skatter og afgifter opkræves via driftsregnskabet, vil udlejer ikke opleve det samme problem som beskrevet ovenfor, idet erhvervslejelovens § 10, herunder begrænsningen i stk. 4, ikke gælder for disse lejeforhold.


Se hele ministersvaret her.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
Tinglysningsafgift: Ingen variabel afgift ved "tilførsel" mellem interessentskaber
26/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted