Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Høringssvar fra erhvervsministeren om udlejers mulighed for efterregulering af ejendomsskatter

Høringssvar fra erhvervsministeren om udlejers mulighed for efterregulering af ejendomsskatter
Bech Bruun logo
Erhvervsministeren har i et høringssvar til Folketingets Erhvervsudvalg tilkendegivet, hvem af lejer og udlejer der, efter regeringens vurdering, skal bære udgiften for en eventuel efterregulering af ejendomsskatterne, hvor ejendomsskatterne er indeholdt i huslejen, når de nye ejendomsvurderinger foreligger.

Mona Juul fra de Konservative har i et spørgsmål til erhvervsminister Simon Kollerup anmodet erhvervsministeren oplyse, hvorvidt erhvervslejelovens § 10, stk. 4, hjemler, at en udlejer kan varsle regulering af skatter og afgifter med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2022 (hvor de nye ejendomsskatter forventes at få virkning fra), når grundvurderingerne til brug for beregningen af dækningsafgiften først forventes at foreligge i 2024-2025, eller hvorvidt en sådan efterregulering overfor lejeren kræver en tilføjelse til eller ændring af erhvervslejelovens § 10, stk. 4.


Videre anmoder Mona Juul erhvervsministeren om at oplyse, hvorvidt erhvervsministeren vil tage initiativ til en sådan ændring af/tilføjelse til erhvervslejelovens § 10, stk. 4, såfremt det er erhvervsministerens vurdering, at erhvervslejelovens § 10, stk. 4, ikke indeholder en sådan hjemmel.


Erhvervslejelovens § 10, stk. 4 har følgende formulering:


”Lejeforhøjelsen kan gennemføres med 3 måneders varsel. Lejeforhøjelsen kan dog kræves med virkning fra det tidspunkt, udgiften er pålagt ejendommen, hvis kravet om lejeforhøjelse fremsættes senest 5 måneder efter dette tidspunkt.”


I sit svar har erhvervsministeren forelagt spørgsmålet for Erhvervsstyrelsen, der blandt andet oplyser, at det ikke er Erhvervsstyrelsen vurdering, at erhvervslejelovens § 10, stk. 4, hjemler udligning af leje-/skatte- og afgiftsforhøjelser mere end fem måneder tilbage i tid, og at udgifter og besparelser for perioden udover den femte måned vedrører udlejer, medmindre andet er aftalt i lejekontrakten.


Det er således Erhvervsstyrelsens vurdering, at det vil være i strid med erhvervslejelovens § 10, stk. 4, at opkræve udgiften hos lejer med virkning fra det tidspunkt, hvor udgiften pålægges ejendommen (1. januar 2022), hvis fristen på de fem måneder er overskredet, hvilket den allerede er i skrivende stund.


Udgiften udover den femte måned skal således efter Erhvervsstyrelsens vurdering afholdes af udlejer.


Erhvervsministeren anfører endvidere, at der aktuelt ikke er planer om en ændring af erhvervslejeloven, ligesom erhvervsministeren bemærker, at en sådan lovændring potentielt ville indebære en bebyrdende lovgivning for erhvervslejere med tilbagevirkende kraft i forhold til den nugældende retsstilling. 


Bech-Bruuns kommentar

Hvis lejekontrakten hjemler det, vil udlejer kunne gå længere tilbage end de fem måneder. Det må imidlertid antages, at kun få udlejere har forudset problemet og sørget for at få dette indeholdt i lejekontrakten.


I de lejeforhold, hvor skatter og afgifter opkræves via driftsregnskabet, vil udlejer ikke opleve det samme problem som beskrevet ovenfor, idet erhvervslejelovens § 10, herunder begrænsningen i stk. 4, ikke gælder for disse lejeforhold.


Se hele ministersvaret her.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2022 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted