Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteretsdom vedrørende opsigelse af elever inden praktikperiodens start

Bird & Bird
10/10/2016
Højesteretsdom vedrørende opsigelse af elever inden praktikperiodens start
Højesteret afsagde den 7. september 2016 dom i en sag vedrørende en arbejdsgivers opsigelse af en elev inden praktikperioden var startet, men efter skoleperioden var startet.


Baggrund:

Eleven A og selskabet B indgik den 21. december 2011 en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som film- og produktionstekniker med uddannelsesperiode fra den 1. januar 2012 til den 1. januar 2017. A påbegyndte herefter den 1. januar 2012 et skoleophold, der skulle vare til den 26. maj 2012, hvorefter hun skulle påbegynde sin praktikperiode hos B. Hun fik under skoleopholdet i begrænset omfang nogle arbejdsopgaver hos B, der dog den 26. april 2012 ensidigt ophævede uddannelsesaftalen med virkning fra den 30. april 2012.

Sagen angik, om B kunne opsige uddannelsesaftalen med A efter mere end tre måneders skoleophold, men før hun havde påbegyndt praktiktiden hos B.

Tvistighedsnævnet traf ved kendelse af 6. juni 2012 bestemmelse om, at ophævelsen ikke var i strid med erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, hvorfor B blev frifundet for et rejst godtgørelseskrav. Både byretten og Sø-og Handelsretten frifandt efterfølgende også B.

Dommen:

Spørgsmålet for Højesteret var – ligesom for de øvrige instanser – hvorledes erhvervsuddannelseslovens § 60 skal fortolkes.

Erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 1 og 2, lyder:

”§ 60. En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter. Stk. 2. De første 3 måneder af praktiktiden betragtes dog som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.”

Det fremgår direkte af erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, 2. pkt., at skoleophold ikke skal medregnes i prøvetiden på tre måneder, hvorfor prøvetiden derfor ikke var udløbet ved opsigelsen. På den baggrund statuerede Højestere, at betingelserne i erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2 for opsigelse var opfyldt.

Spørgsmålet er herefter, om B kunne opsige A den 26. april 2012 og dermed forud for påbegyndelsen af praktiktiden, eller om opsigelse først tidligst kunne ske den 26. maj 2012, hvor hun skulle starte i praktik.

Det fremgår af forarbejderne til erhvervsuddannelsesloven, at den viderefører principperne i lærlingelovens § 6 som efg-retsbekendtgørelsens § 12, og at opsigelsesreglerne i erhvervsuddannelseslovens § 60 således afløste de tidligere gældende opsigelsesregler, der fremgik af disse bestemmelser.

Efter såvel lærlingelovens § 6 som efg-retsbekendtgørelsens § 12, stk. 3, kunne en uddannelsesaftale opsiges under et skoleophold, der lå forud for påbegyndelse af praktiktiden i virksomheden, hvis prøvetiden ikke var udløbet.

På den baggrund – og da der hverken efter ordlyden af erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, eller dens forarbejder er holdepunkter for en anden forståelse – statuerede Højesteret, at bestemmelsen må forstås således, at en uddannelsesaftale kan opsiges under et skoleophold, der ligger forud for praktiktiden.

B var således berettiget til at opsige A som sket den 26. april 2012.

Bird & Birds kommentarer:

Højesteret fastslår med dommen, at der - med videreførelsen af reglerne fra lærlingelovens § 6 som efg-retsbekendtgørelsens § 12 - fortsat i henhold til erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2 består en ret for arbejdsgiverne til at opsige et elevforhold inden praktikperiodens start uanset, at eleven er startet på sit skoleophold.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted