Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteretsdom vedrørende opsigelse af elever inden praktikperiodens start

Bird & Bird
10/10/2016
221
Højesteretsdom vedrørende opsigelse af elever inden praktikperiodens start
Bird & Bird logo
Højesteret afsagde den 7. september 2016 dom i en sag vedrørende en arbejdsgivers opsigelse af en elev inden praktikperioden var startet, men efter skoleperioden var startet.


Baggrund:

Eleven A og selskabet B indgik den 21. december 2011 en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som film- og produktionstekniker med uddannelsesperiode fra den 1. januar 2012 til den 1. januar 2017. A påbegyndte herefter den 1. januar 2012 et skoleophold, der skulle vare til den 26. maj 2012, hvorefter hun skulle påbegynde sin praktikperiode hos B. Hun fik under skoleopholdet i begrænset omfang nogle arbejdsopgaver hos B, der dog den 26. april 2012 ensidigt ophævede uddannelsesaftalen med virkning fra den 30. april 2012.

Sagen angik, om B kunne opsige uddannelsesaftalen med A efter mere end tre måneders skoleophold, men før hun havde påbegyndt praktiktiden hos B.

Tvistighedsnævnet traf ved kendelse af 6. juni 2012 bestemmelse om, at ophævelsen ikke var i strid med erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, hvorfor B blev frifundet for et rejst godtgørelseskrav. Både byretten og Sø-og Handelsretten frifandt efterfølgende også B.

Dommen:

Spørgsmålet for Højesteret var – ligesom for de øvrige instanser – hvorledes erhvervsuddannelseslovens § 60 skal fortolkes.

Erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 1 og 2, lyder:

”§ 60. En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter. Stk. 2. De første 3 måneder af praktiktiden betragtes dog som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.”

Det fremgår direkte af erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, 2. pkt., at skoleophold ikke skal medregnes i prøvetiden på tre måneder, hvorfor prøvetiden derfor ikke var udløbet ved opsigelsen. På den baggrund statuerede Højestere, at betingelserne i erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2 for opsigelse var opfyldt.

Spørgsmålet er herefter, om B kunne opsige A den 26. april 2012 og dermed forud for påbegyndelsen af praktiktiden, eller om opsigelse først tidligst kunne ske den 26. maj 2012, hvor hun skulle starte i praktik.

Det fremgår af forarbejderne til erhvervsuddannelsesloven, at den viderefører principperne i lærlingelovens § 6 som efg-retsbekendtgørelsens § 12, og at opsigelsesreglerne i erhvervsuddannelseslovens § 60 således afløste de tidligere gældende opsigelsesregler, der fremgik af disse bestemmelser.

Efter såvel lærlingelovens § 6 som efg-retsbekendtgørelsens § 12, stk. 3, kunne en uddannelsesaftale opsiges under et skoleophold, der lå forud for påbegyndelse af praktiktiden i virksomheden, hvis prøvetiden ikke var udløbet.

På den baggrund – og da der hverken efter ordlyden af erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, eller dens forarbejder er holdepunkter for en anden forståelse – statuerede Højesteret, at bestemmelsen må forstås således, at en uddannelsesaftale kan opsiges under et skoleophold, der ligger forud for praktiktiden.

B var således berettiget til at opsige A som sket den 26. april 2012.

Bird & Birds kommentarer:

Højesteret fastslår med dommen, at der - med videreførelsen af reglerne fra lærlingelovens § 6 som efg-retsbekendtgørelsens § 12 - fortsat i henhold til erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2 består en ret for arbejdsgiverne til at opsige et elevforhold inden praktikperiodens start uanset, at eleven er startet på sit skoleophold.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 31.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder fik godtgørelse for uberettiget opsigelse efter tilbud om deltid
Medarbejder fik godtgørelse for uberettiget opsigelse efter tilbud om deltid
16/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland
Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland
11/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Krav til whistleblowerordninger på statens område
Krav til whistleblowerordninger på statens område
10/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted