Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteretsdom tilsidesætter SKAT’s fortolkning af søtransportbegrebet i sømandsbeskatningslovens § 10

Bech Bruun
03/06/2016
Højesteretsdom tilsidesætter SKAT’s fortolkning af søtransportbegrebet i sømandsbeskatningslovens § 10
Højesteret har i en dom afsagt den 27. maj 2016 tilsidesat SKATs fortolkning af søtransportbegrebet i sømandsbeskatningslovens § 10.

Om sagen
Peter Madsen Rederi A/S udførte i maj og juni 2009 opgaver for det rådgivende ingeniørfirma GEO i forbindelse med havbundsundersøgelser, som GEO foretog vedrørende mulig etablering af en vindmøllepark ved Anholt. Det var GEOs personale, der gennemførte undersøgelserne under anvendelse af eget udstyr. Opgaverne, som rederiet udførte for GEO, bestod i at sejle GEOs personale og udstyr til bestemte positioner på havet og at placere GEOs medbragte udstyr på havbunden ved anvendelse af skibets kran, der blev betjent af besætningen. Til udførelsen af disse opgaver anvendte rederiet fartøjet Merete Chris, som er et særligt indrettet fartøj med en bruttotonnage på over 20 tons, og som kan anvendes til sandsugning og andre aktiviteter.

Spørgsmålet i sagen var, om de udførte opgaver helt eller delvist kunne anses for ”søtransportaktiviteter” som nævnt i sømandsbeskatningslovens § 10 med den virkning, at de kunne danne grundlag for refusion efter denne bestemmelse. SKAT og Landsskatteretten havde i deres afgørelser fundet, at aktiviteterne for GEO ikke var søtransportaktiviteter, idet aktiviteterne foregik fra skibet og hele opgaven skulle vurderes samlet. Vestre Landsret stadfæstede Landsskatterettens

Højesterets dom
Højesteret fandt, at begrebet søtransport i sømandsbeskatningslovens § 10 skal forstås i overensstemmelse med det almindelige EU-retlige søtransportbegreb, der omfatter søtransport med gods eller passagerer. De udførte opgaver, der bestod af sejlads mellem havnen og de enkelte destinationer på havet, hvor undersøgelserne skulle foretages, og sejlads mellem de enkelte destinationer, måtte anses for transport af passagerer og gods og havde derfor karakter af søtransportaktiviteter som nævnt i sømandsbeskatningslovens § 10, stk. 2. Den del af aktiviteterne, som fandt sted på de destinationer, hvor undersøgelserne fandt sted, kunne derimod ikke anses for en integreret del af søtransporten, hvorfor denne del af aktiviteterne ikke berettigede til refusion.

Bech-Bruuns kommentarer
Højesterets dom indebærer en tilsidesættelse af SKATs hidtidige praksis på området, der i relation til sømandsbeskatningslovens § 10 hidtil ikke har accepteret en opdeling af en opgave i søtransport og andre aktiviteter. Det må forventes, at dommen vil få betydning for et stort antal sager om lignende opgaver, der i øjeblikket verserer i det administrative klagesystem, ligesom dommen må kunne give anledning til genoptagelse af tidligere refusionsansøgninger. Rederier, der har fået afslag på refusion eller alene modtaget reduceret refusion under SKAT’s hidtidige praksis, bør derfor overveje, om der vil være grundlag for at søge disse tidligere afgørelser genoptaget. Peter Madsen Rederi A/S var under sagen repræsenteret af advokat Kaspar Bastian.[layerslider id="63"]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted