Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteretsdom om arbejdsgiveransvar ved glideskader

Horten
11/07/2015
188
Højesteretsdom om arbejdsgiveransvar ved glideskader
Horten logo
Højesteret fastlægger i en ny dom grænserne for arbejdsgivers ansvar for medarbejderes glideskader. Dommen fastlår, at ansvaret for en glideskade skal vurderes efter det almindelige og lempeligere grundejeransvar, når skaden sker på et område, som ikke anvendes til arbejdets udførelse eller udgør en umiddelbar adgangsvej til arbejdspladsen.

Sagen handlede om, hvorvidt en arbejdsgivers erstatningsansvar for en medarbejders fald pga. glat føre skulle bedømmes efter et grundejeransvar eller efter det skærpede arbejdsgiveransvar.
Medarbejderen var kl. 21.25 faldet på et parkeringsareal ejet af arbejdsgiveren. Skaden skete i forbindelse med, at medarbejderen steg ud af sin bil, hvorved han pga. isslag faldt og pådrog sig et varigt mén.

En arbejdsgiver har efter arbejdsmiljølovgivningen pligt til at sikre, at de ansatte kan færdes sikkert på områder, der benyttes under udførelsen af arbejdet. Det var derfor afgørende for sagens vurdering, hvorvidt parkeringsarealet havde karakter af et område, som benyttes under arbejdets udførelse eller udgjorde en adgangsvej til arbejdspladsen.

HØJESTERET: DIFFERENTIERET VURDERING AF ARBEJDSGIVERS ANSVAR
Højesteret lagde vægt på, at parkeringsarealet, hvor uheldet skete, ikke blev anvendt under arbejdets udførelse eller udgjorde en umiddelbar adgangsvej til arbejdspladsen.
Arbejdsgiverens særlige pligt til efter de almindelige erstatningsregler at sikre, at de ansatte kan færdes forsvarligt på arbejdspladsen og områder, som benyttes under udførelsen af arbejdet, kunne ifølge Højesteret ikke udstrækkes til et parkeringsareal, som ikke blev anvendt under udførelsen af arbejdet, og som ikke udgjorde en umiddelbar adgangsvej til virksomheden.

Et flertal i Højesteret fastslog derfor, at arbejdsgiverens ansvar i disse situationer alene skulle vurderes ud fra et almindeligt grundejeransvar for glatførebekæmpelse.

Arbejdsgiveren havde foretaget glatførebekæmpelse om morgenen og var i gang med at foretage glatførebekæmpelse, da medarbejderne mødte ind på arbejdet omkring kl. 21 om aftenen. Der var dog endnu ikke sket glatførebekæmpelse på parkeringsarealet på dette tidspunkt.

Henset til, at der ikke forelå oplysninger, som indikerede, at der burde have været handlet anderledes i forhold til vejrforholdene, fandt Højesteret, at arbejdsgiveren havde fortaget tilstrækkelig glatførebekæmpelse og blev derfor ikke pålagt ansvar.

HORTEN BEMÆRKER
Højesterets flertal (4-1) stadfæstede herefter landsrettens dom men dog med en noget anderledes begrundelse end landsrettens.

Ifølge Højesteret gælder der ikke et skærpet ansvar for arbejdsgiverens vintervedligeholdelsespligt, hvis området ikke udgør arbejdsstedet eller en adgang til arbejdspladsen. Der vil i disse tilfælde kun påhvile arbejdsgiveren et almindeligt grundejeransvar for vintervedligeholdelse.

Dommens resultat er en ændring af retspraksis, idet det på baggrund af en Vestre Landsrets dom fra 2010 indtil nu været antaget, at en arbejdsgivers pligt til at foretage vintervedligeholdelse skulle bedømmes ud fra en skærpet ansvarsnorm, som gik ud over det almindelige grundejeransvar.

Den ændrede retstilstand indebærer, at det nu får afgørende betydning, om det pågældende område anvendes under arbejdets udførelse eller udgør en umiddelbar adgangsvej til arbejdspladsen. På områder, som ejes af arbejdsgiveren, men som ikke anvendes under udførelsen af arbejdet eller på anden måde udgør en adgangsvej, vil der således ikke pålægges arbejdsgiveren et strengere ansvar end en almindelig grundejer i forhold til vintervedligeholdelse. Det er derfor i disse situationer tilstrækkeligt, at der er foretaget fornuftige bestræbelser på at undgå glat føre.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 30.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
COVID-19: Arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere test for COVID-19
COVID-19: Arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere test for COVID-19
I dag
Ansættelses- og arbejdsret
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet
24/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
Nyt lovforslag lægger op til skærpelse af reglerne om arbejds- og opholdstilladelse
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
Nyt lovforslag giver virksomheder mulighed for at teste medarbejdere for coronavirus
17/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Medarbejder fik godtgørelse for uberettiget opsigelse efter tilbud om deltid
Medarbejder fik godtgørelse for uberettiget opsigelse efter tilbud om deltid
16/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland
Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland
11/11/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted