Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteretsdom om arbejdsgiveransvar ved glideskader

Horten
11/07/2015
Højesteretsdom om arbejdsgiveransvar ved glideskader
Højesteret fastlægger i en ny dom grænserne for arbejdsgivers ansvar for medarbejderes glideskader. Dommen fastlår, at ansvaret for en glideskade skal vurderes efter det almindelige og lempeligere grundejeransvar, når skaden sker på et område, som ikke anvendes til arbejdets udførelse eller udgør en umiddelbar adgangsvej til arbejdspladsen.

Sagen handlede om, hvorvidt en arbejdsgivers erstatningsansvar for en medarbejders fald pga. glat føre skulle bedømmes efter et grundejeransvar eller efter det skærpede arbejdsgiveransvar.
Medarbejderen var kl. 21.25 faldet på et parkeringsareal ejet af arbejdsgiveren. Skaden skete i forbindelse med, at medarbejderen steg ud af sin bil, hvorved han pga. isslag faldt og pådrog sig et varigt mén.

En arbejdsgiver har efter arbejdsmiljølovgivningen pligt til at sikre, at de ansatte kan færdes sikkert på områder, der benyttes under udførelsen af arbejdet. Det var derfor afgørende for sagens vurdering, hvorvidt parkeringsarealet havde karakter af et område, som benyttes under arbejdets udførelse eller udgjorde en adgangsvej til arbejdspladsen.

HØJESTERET: DIFFERENTIERET VURDERING AF ARBEJDSGIVERS ANSVAR
Højesteret lagde vægt på, at parkeringsarealet, hvor uheldet skete, ikke blev anvendt under arbejdets udførelse eller udgjorde en umiddelbar adgangsvej til arbejdspladsen.
Arbejdsgiverens særlige pligt til efter de almindelige erstatningsregler at sikre, at de ansatte kan færdes forsvarligt på arbejdspladsen og områder, som benyttes under udførelsen af arbejdet, kunne ifølge Højesteret ikke udstrækkes til et parkeringsareal, som ikke blev anvendt under udførelsen af arbejdet, og som ikke udgjorde en umiddelbar adgangsvej til virksomheden.

Et flertal i Højesteret fastslog derfor, at arbejdsgiverens ansvar i disse situationer alene skulle vurderes ud fra et almindeligt grundejeransvar for glatførebekæmpelse.

Arbejdsgiveren havde foretaget glatførebekæmpelse om morgenen og var i gang med at foretage glatførebekæmpelse, da medarbejderne mødte ind på arbejdet omkring kl. 21 om aftenen. Der var dog endnu ikke sket glatførebekæmpelse på parkeringsarealet på dette tidspunkt.

Henset til, at der ikke forelå oplysninger, som indikerede, at der burde have været handlet anderledes i forhold til vejrforholdene, fandt Højesteret, at arbejdsgiveren havde fortaget tilstrækkelig glatførebekæmpelse og blev derfor ikke pålagt ansvar.

HORTEN BEMÆRKER
Højesterets flertal (4-1) stadfæstede herefter landsrettens dom men dog med en noget anderledes begrundelse end landsrettens.

Ifølge Højesteret gælder der ikke et skærpet ansvar for arbejdsgiverens vintervedligeholdelsespligt, hvis området ikke udgør arbejdsstedet eller en adgang til arbejdspladsen. Der vil i disse tilfælde kun påhvile arbejdsgiveren et almindeligt grundejeransvar for vintervedligeholdelse.

Dommens resultat er en ændring af retspraksis, idet det på baggrund af en Vestre Landsrets dom fra 2010 indtil nu været antaget, at en arbejdsgivers pligt til at foretage vintervedligeholdelse skulle bedømmes ud fra en skærpet ansvarsnorm, som gik ud over det almindelige grundejeransvar.

Den ændrede retstilstand indebærer, at det nu får afgørende betydning, om det pågældende område anvendes under arbejdets udførelse eller udgør en umiddelbar adgangsvej til arbejdspladsen. På områder, som ejes af arbejdsgiveren, men som ikke anvendes under udførelsen af arbejdet eller på anden måde udgør en adgangsvej, vil der således ikke pålægges arbejdsgiveren et strengere ansvar end en almindelig grundejer i forhold til vintervedligeholdelse. Det er derfor i disse situationer tilstrækkeligt, at der er foretaget fornuftige bestræbelser på at undgå glat føre.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
08/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
12/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted