Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesterets dom i Vintapperrampe-sagen: Vejdirektoratet fik medhold

Bech Bruun
26/05/2015
351
Højesterets dom i Vintapperrampe-sagen: Vejdirektoratet fik medhold
Bech Bruun logo
En tinglyst deklaration om ledningsanlæg betyder ikke i sig selv, at gæsteprincippet er fraveget. Det afhænger af deklarationens nærmere indhold, og om der er betalt et vederlag for anbringelsen af ledningsanlægget. Det har Højesteret nu afgjort.

Højesteret har truffet afgørelse i sagen om, hvem der skal betale for en aflastningskonstruktion til beskyttelse af Energinet.dk’s kabelanlæg i forbindelse med Vejdirektoratets anlæg af en motorvejsrampe ved Vintapperrampen nord for København.

Det centrale spørgsmål var, om en tinglyst ledningsdeklaration for Energinet.dk’s kabelanlæg fraveg gæsteprincippet sådan, at Energinet.dk ikke kan pålægges omkostninger vedrørende kablerne, som er nødvendiggjort af Vejdirektoratets anlæg.

Højesteret uddybede i sin afgørelse, at ”gæsteprincippet er betegnelsen for en udfyldende regel, der finder anvendelse i tilfælde, hvor der uden vederlag er givet tilladelse til at anbringe en ledning på en ejendom. Reglen indebærer, at ledningsejeren som ”gæst” skal bekoste ledningsarbejder, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det areal, hvor ledningen er anbragt.”

Hvis gæsteprincippet ikke er fraveget, var spørgsmålet endvidere, om den omhandlede aflastningskonstruktion var omfattet den form for ”arbejder på ledninger”, der udgør anvendelsesområdet for gæsteprincippet.

Højesterets afgørelse
Højesteret afgjorde, at Vejdirektoratet ikke på grundlag af deklarationen kan antages at have påtaget sig en begrænsning i sin adgang til at ændre anvendelsen af arealet.

Højesteret konstaterede i den forbindelse, at Vejdirektoratet med deklarationen er pålagt visse begrænsninger i sin adgang til at råde over arealet over og på hver side af kabelanlægget. Formålet med disse begrænsninger må, jævnfør Højesteret, antages at være, at ledningsejeren skal kunne udøve sin ret til uhindret at vedligeholde kabelanlægget med videre og at beskytte det mod skader. Spørgsmålet var derfor, om deklarationen må forstås sådan, at Vejdirektoratet derudover skal tåle, at anvendelsen af arealet ikke må ændres på en sådan måde, at kablerne berøres. Dette fandt Højesteret, som nævnt, ikke var tilfældet.

Højesteret udtaler, at en fravigelse af gæsteprincippet kan være byrdefuldt for arealejeren (Vejdirektoratet), som i givet fald er begrænset i sine muligheder for at ændre ejendommens anvendelse, og der skal derfor klare holdepunkter til, hvis gæsteprincippet skal anses for fraveget. Ledningsejeren har ansvaret for at bevise fravigelsen, og når der samtidigt ikke er betalt et vederlag til arealejeren, må aftaler om anbringelse af ledninger på et areal som udgangspunkt fortolkes indskrænkende.

Højesteret lægger ved denne vurdering vægt på, at der ikke er betalt et vederlag for benyttelsen af arealet, samt at formålet med deklarationen – at beskytte ledningen – stadig kan opfyldes ved denne fortolkning. Endvidere lægger Højesteret vægt på, at det for Energinet.dk som koncipist af deklarationen havde været nærliggende at angive en eventuel betalingspligt for grundejeren henset til, at fravigelse af gæsteprincippet kan være byrdefuldt for en grundejer, samt at der i givet fald ville være tale om en fravigelse af den sædvanlige ordning, som er, at ledningsejeren betaler for de nødvendige ledningsarbejder.

Højesterets flertal (3/5) stadfæstede dermed Østre Landsrets dom.

Et mindretal (2 dommere) ville give Energinet.dk medhold, idet disse dommere blandt andet lagde vægt på, at den rådighedsbegrænsning, som arealets ejer havde påtaget sig med deklarationen, måtte betyde, at gæsteprincippet ikke fandt anvendelse som udfyldende regel.

Bech-Bruuns kommentar til sagen
Det kommer an på en konkret fortolkning af indholdet af en eventuel aftale eller deklaration, om gæsteprincippet kan anses for fraveget, som det fremgår af både Østre Landsrets dom og nu stadfæstet af Højesteret. Hvis der ikke er betalt for en lednings placering på fremmed ejendom, skal en eventuel aftale eller deklaration være meget klar, for at gæsteprincippet kan anses for fraveget.

Højesterets dom understreger, at fravigelse af gæsteprincippet kan være byrdefuldt for grundejere. Grundejere bør derfor tænke sig om, når de bliver bedt om at underskrive en ledningsdeklaration, herunder overveje om en tilbudt erstatning er rimelig.

Der er formentlig ganske mange ledningsdeklarationer landet over, der har et indhold, som mere eller mindre svarer til deklarationen i sagen om Vintapperrampen. Som ledningsejer kan der derfor være god grund til at til at overveje, om disse deklarationer om muligt bør ændres eller suppleres – i så fald dog formentlig mod betaling til arealets ejer.

 

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
Hvad er anderledes efter de nye gødskningsregler?
02/12/2019
Miljøret
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
Lovforslag om obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder fremsat
30/10/2019
Miljøret
Nyt tiltag mod skrald i havet
Nyt tiltag mod skrald i havet
28/05/2019
Miljøret, Transportret
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
Udkast til vejledning om beskyttelse af drikkevandet sendt i høring
03/04/2019
Miljøret
Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring
Udkast til bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed i høring
20/03/2019
Miljøret
Rederi var ikke objektiv ansvarlig for udgifter til afværgelser af forureningsskader
Rederi var ikke objektiv ansvarlig for udgifter til afværgelser af forureningsskader
08/01/2019
Miljøret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted