Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteret: Tidsubegrænset brugsret med 30 års opsigelsesvarsel ikke i strid med udstykningsloven

Horten
14/11/2016
242
Højesteret: Tidsubegrænset brugsret med 30 års opsigelsesvarsel ikke i strid med udstykningsloven
Horten logoHøjesteret har ved dom af 3. november 2016 taget endelig stilling til tidsbegrænsningen i udstykningslovens § 16, stk. 1, nr. 1 om brugsrettigheder stiftet over dele af en fast ejendom.
Højesterets flertal fandt, at en deklaration som angav, at en brugsret skulle gælde i "30 år med ret til fornyelse" ikke var i strid med udstykningslovens § 16, stk. 1, nr.

Tidsbegrænsningen for en brugsret stiftet på en del af en fast ejendom i udstykningslovens § 16, stk. 1, nr. 1, forstås efter hidtidig praksis ikke som et forbud mod, at brugsretten rent faktisk varer længere end 30 år. Der er intet til hinder for, at en brugsret løbende fornyes, hvis parterne aftaler dette. Hensigten med bestemmelsen er imidlertid at undgå, at der på en ejendom stiftes en uopsigelig brugsret med en varighed på mere end 30 år. Det er således afgørende, at den tjenende ejendom ikke må være bundet i mere end 30 år. I så fald skal det pågældende areal, hvortil brugsretten knytter sig, udstykkes.

Spørgsmålet, der forelå for Højesteret, knyttede sig dels til om udstykningsloven generelt er til hinder for tidsubegrænsede brugsrettigheder med et opsigelsesvarsel på 30 år, og dels til hvordan en konkret deklaration skulle fortolkes.


Rullende opsigelsesvarsel på tidsubegrænsede brugsrettigheder


I sagen var en brugsret stiftet på en del af en samlet fast ejendom i 1996. Brugsretten blev ifølge deklarationens ordlyd givet "i 30 år med ret til fornyelse og transport". Efter et ejerskifte af ejendommen i 2006 opstod der en tvist mellem ejendommens nye ejer og den berettigede i henhold til brugsretten, idet ejeren gjorde gældende, at brugsretten skulle ophøre i 2026, dvs. 30 år efter dens stiftelse.

Højesterets flertal slog fast, at udstykningslovens § 16, stk. 1, nr. 1 sammenholdt med forarbejderne, må forstås således, at en tidsubegrænset aftale om brugsret til en del af en fast ejendom ikke medfører krav om udstykning, hvis aftalen rummer mulighed for opsigelse, og opsigelsesvarslet ikke overstiger 30 år.

Højesterets flertal lagde herefter til grund, at den oprindelige hensigt med deklarationen måtte være, at den skulle binde ejeren af ejendommen så længe som muligt inden for rammerne af udstykningslovens § 16, stk. 1, nr. 1, og kom frem til, at deklarationen efter sin ordlyd og omstændighederne ved dens tilbliven, måtte forstås som en tidsubegrænset brugsret med et rullende opsigelsesvarsel på 30 år. Dermed skulle brugsretten ikke per automatik ophøre 30 år efter stiftelsen, men derimod fortsætte uden tidsbegrænsning, indtil den blev opsagt med 30 års varsel af ejeren af ejendommen.


Horten bemærker


Højesterets afgørelse i denne sag cementerer gældende praksis på området som tidligere fastlagt af Østre Landsret i U.1998.1011Ø. Afgørelsen fra 1998 har gennem årene været omdiskuteret i den juridiske litteratur, og Højesterets dom udgør derfor et væsentligt fortolkningsbidrag til udstrækningen af udstykningskravet i udstykningslovens § 16, stk. 1, nr. 1. Afgørelsen indebærer i øvrigt ingen ændringer i praksis hos Tinglysningsretten i forbindelse med tinglysningen af deklarationer, der hjemler uopsigelige brugsrettigheder med et rullende opsigelsesvarsel på 30 år.
se afgørelsen her
Sag 264/2015

 

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 30.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
05/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
Kan forhandling om salg af en ejendom blive bindende?
30/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Nye regler om tilstandsrapporter træder i kraft den 1.10.2020
Nye regler om tilstandsrapporter træder i kraft den 1.10.2020
22/09/2020
Fast ejendom og entreprise
Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
Kom sikkert gennem en ophævet entreprise med en hurtig stade­registrering
11/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Fejlkalkulation af entreprise - ansvarsfraskrivelse
Fejlkalkulation af entreprise - ansvarsfraskrivelse
07/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Hvornår kan bygherre og entreprenør hæve en entreprise­aftale?
Hvornår kan bygherre og entreprenør hæve en entreprise­aftale?
07/09/2020
Fast ejendom og entreprise, Kontraktret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted