Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret: Tidligere medarbejder havde ikke krav på bonus

IUNO
24/11/2015
Højesteret: Tidligere medarbejder havde ikke krav på bonus


En tidligere bankansat havde ikke krav på bonus efter sin fratrædelse, selvom han var omfattet af en generel bonusordning og en partnerbonusordning. Årsagen var, at bankafdelingen ikke havde opnået de mål, som skulle udløse bonussen. Ifølge Højesteret havde banken opgjort regnskabet korrekt.

Medarbejderen var ansat i en bank med en generel bonusordning samt en partnerbonusordning, som skulle skabe større incitament hos de ansatte samt etablere en medejerskabslignende ordning. Begge ordninger tog udgangspunkt i, at beregningen skulle ske på grundlag af bankafdelingens interne resultat før skat.

Medarbejderen blev dog afskediget inden årets afslutning, hvorfor hans bonus ikke kunne opgøres med det samme. Banken gjorde efterfølgende gældende, at afdelingsregnskabet var negativt, hvorfor den ansatte ikke havde krav på bonus.

Den ansatte mente imidlertid, at der var fejl i det interne regnskab, og at afdelingen i virkeligheden havde et overskud på 5,3 millioner kroner, hvilket ville betyde, at medarbejderen havde krav på bonus.

Ifølge medarbejderen havde banken ensidigt ændret på beregningsgrundlaget for bonusordningerne. Dette var i strid med funktionærlovens § 17a, da han havde haft en berettiget forventning om, at bonusserne blev beregnet på grundlag af de regnskaber, der dagligt blev udstedt, og som han havde kendskab til.

Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til, om regnskabet var opgjort korrekt, og om medarbejderen havde krav på bonus.


Medarbejder var ikke berettiget til bonus

Sø- og Handelsretten afgjorde, at medarbejderen ikke var berettiget til bonus.

Retten lagde vægt på, at sagen skulle afgøres på baggrund af parternes aftale og ikke på baggrund af funktionærlovens principper. Medarbejderens påstand om, at han havde en berettiget forventning om, at bonusserne skulle beregnes på en anden måde, kunne ikke ændre aftalegrundlaget.

Retten mente samlet, at banken havde opgjort det interne afdelingsregnskab i overensstemmelse med bonusaftalen, og at regnskabet viste et underskud. Derfor var den ansatte ikke berettiget til bonus.

Højesteret skulle efterfølgende tage stilling til Sø- og Handelsrettens afgørelse.


Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens afgørelse

Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens afgørelse.

Retten lagde vægt på funktionærlovens bestemmelse om, at en bonus ikke er betinget af, om
medarbejderen stadig er ansat i virksomheden, når bonussen bliver udbetalt. Højesteret mente imidlertid ikke, at denne bestemmelse er til hinder for en bonusordning, der beregnes på baggrund af årets resultat, herunder for en periode efter en medarbejders fratrædelse.

Højesteret mente således ikke, at funktionærloven var overtrådt, fordi bonussen var afhængig af årets resultat før skat i afdelingens interne regnskab.

Højesteret fandt det ikke bevist, at der var sket fejl i det interne regnskab. Afdelingen havde derfor ifølge Højesteret et underskud som påstået.

Da bonusordningen var betinget af et overskud i regnskabet, var der derfor ikke optjent ret til at få partnerbonussen.

Den generelle bonusordning havde et resultatmål på 70 millioner kroner, som ikke var opnået, hvorfor den ansatte heller ikke havde krav herpå.

Højesteret stadfæstede dermed Sø- og Handelsrettens afgørelse.


IUNO mener

Afgørelsen illustrer vigtigheden af, at virksomhederne gør sig umage med at formulere betingelserne for bonusordninger klart og præcist. Det er selvsagt klart, at dette ofte vil blive sat på spidsen, når medarbejdere fratræder, men hvis bonusordninger skal bruges som styringsinstrumenter og fremme de rette incitamenter hos medarbejderne, er det afgørende, at de ansatte ved, hvilke mål de skal forfølge.

[Højesterets dom af 19. november 2014 – Sag 132/2014]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Undtagelser til arbejdstidsreglerne sendt i høring
Undtagelser til arbejdstidsreglerne sendt i høring
03/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ugyldig konkurrenceklausul kunne ikke opsiges
Ugyldig konkurrenceklausul kunne ikke opsiges
03/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
Lovforslag om bæredygtighedsrapportering (CSRD) vedtaget
06/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, EU-ret
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted