Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret: Sygedagpenge kunne ikke stoppes med tilbagevirkende kraft

Dansk Erhverv
19/01/2016
Højesteret: Sygedagpenge kunne ikke stoppes med tilbagevirkende kraft


Højesterets dom kan medføre genoptagelse af sager om afslag på refusion af sygedagpenge i forbindelse med overgang til jobafklaringsforløb.

Højesteret har for nyligt afgjort, at en afgørelse om stop af sygedagpenge efter den gamle varighedsbegrænsning på 52 uger ikke kunne ske med tilbagevirkende kraft. Højesterets dom kan blandt andet få betydning for virksomheder, der har mistet refusionen med tilbagevirkende kraft, hvis kommunen træffer afgørelse om overgang til jobafklaringsforløb og dermed lavere refusion med tilbagevirkende kraft.

Vi opfordrer vore medlemmer til at kontakte os, hvis de mener, at de i strid med Højesterets dom har modtaget for lidt refusion. Så vil vi være behjælpelige med at vurdere sagen og eventuelt søge den genoptaget over for kommunen.

Den konkrete sag
Sagen handler om en kommune, der i december 2009 traf afgørelse om, at en borgers ret til sygedagpenge fra kommunen skulle ophøre, fordi borgeren havde nået den tidligere varighedsbegrænsning på 52 uger og ikke opfyldte en af de syv forlængelsesmuligheder. Ifølge afgørelsen skulle sygedagpengene stoppe den 31. december 2009.

Problemet var, at afgørelsen blev truffet af en såkaldt anden aktør på vegne af kommunen. En anden aktør kan blandt andet få overdraget dele af kommunens opfølgningsindsats, men en anden aktør kan ikke træffe afgørelse om selve retten til sygedagpenge. Derfor nåede både Beskæftigelsesankenævnet og Ankestyrelsen frem til, at afgørelsen var ugyldig, og sagen blev hjemsendt til kommunen til fornyet afgørelse.

Da kommunen fik afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet om, at den anden aktørs stop af sygedagpenge var ugyldig, traf den i november 2010 en gyldig afgørelse. I overensstemmelse med hidtidig praksis traf kommunen afgørelse om, at sygedagpengene skulle stoppe med tilbagevirkende kraft den 31. december 2009, hvor varighedsbegrænsningen på 52 uger indtraf, idet ingen af forlængelsesmulighederne jo var opfyldt.

Højesteret: Den nye afgørelse kunne ikke træffes med tilbagevirkende kraft
Højesteret afgjorde, at kommunen i november 2010 ikke kunne træffe en afgørelse med tilbagevirkende kraft. Med andre ord kunne kommunen ikke træffe afgørelse om at stoppe sygedagpengene den 31. december 2009, selvom ingen af forlængelsesmulighederne var opfyldt. Højesteret ændrede dermed den hidtil gældende praksis.

Højesteret udtalte, at der hverken efter sygedagpengeloven eller almindelige forvaltningsretlige grundsætninger var grundlag for at tillægge afgørelsen tilbagevirkende kraft. Højesteret lagde blandt andet vægt på, at kommunen før den træffer afgørelse om at stoppe sygedagpengene skal vurdere og beslutte, om der er grundlag for forlængelse eller for at iværksætte revalidering, visitere til fleksjob eller tilkende førtidspension.

Dommen kan også få betydning for arbejdsgiverens refusion efter de gældende regler
I dag gælder der ikke længere en varighedsbegrænsning på 52 uger. I dag skal kommunen revurdere retten til sygedagpenge efter 22 ugers sygefravær inden for 9 måneder. Efter 22 uger skal kommunen altså vurdere, om den syge opfylder en af de 7 forlængelsesmuligheder. Gør den syge ikke det, overgår vedkommende til jobafklaringsforløb på en ydelse, der svarer til kontanthjælp. Dvs. en ydelse, der er lavere end sygedagpenge.

En arbejdsgiver, der betaler løn under sygdom, vil således også få en lavere refusion, hvis den syge medarbejder overgår til jobafklaringsforløb.

Efter de gældende regler skal kommunen også to uger før, man når de 22 uger, vurdere, om en af forlængelsesmulighederne er opfyldt. Højesterets dom betyder, at hvis kommunen efter de gældende regler træffer afgørelsen om overgang til jobafklaring efter udløbet af de 22 uger, kan overgangen til jobafklaring og dermed en lavere ydelse ikke ske med tilbagevirkende kraft.

Det samme gælder, hvis kommunen efter udløbet af en forlængelse træffer afgørelse om overgang til jobafklaringsforløb med tilbagevirkende kraft.

Dansk Erhverv hjælper gerne med at få sager genoptaget
Ankestyrelsen har meddelt kommunerne, at de så vidt muligt skal genoptage relevante sager, hvor sygedagpengene er stoppet for tidligt i forhold til Højesterets dom. Dansk Erhverv vurderer, at det også må gælde sager om refusion til arbejdsgiveren.

Virksomhederne kan imidlertid ikke være sikre på, at kommunerne og Ankestyrelsen selv finder alle relevante sager, hvorfor vi opfordrer vore medlemmer til selv at gennemgå relevante sager og derefter kontakte Dansk Erhverv. Så vil vi være behjælpelige med at genoptage relevante sager overfor kommunen.

Genoptagelse kan f.eks. være relevant,

  • hvis kommunen har truffet afgørelse om overgang til jobafklaring med tilbagevirkende kraft efter udløbet af de 22 uger, fordi man ikke i tide har fået vurderet de syv forlængelsesmuligheder,

  • hvis Ankestyrelsen har underkendt kommunens afgørelse om overgang til jobafklaring og hjemvist sagen til fornyet afgørelse hos kommunen, og kommunen så træffer en ny afgørelse på et bedre oplyst grundlag, men med tilbagevirkende kraft, eller

  • ved afgørelse om stop af refusion med tilbagevirkende kraft efter reglerne om den gamle varighedsbegrænsning på 52 uger. Der gælder 3-årig forældelse.
[layerslider id="63"]


 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
03/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
07/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Mor er den bedste i verden
Mor er den bedste i verden
06/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Fritstillet og velstillet
Fritstillet og velstillet
11/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted