Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret: Standsning af pensionsindbetalinger for overenskomstansat var ikke aldersbetinget forskelsbehandling

Kromann Reumert
21/06/2021
Højesteret: Standsning af pensionsindbetalinger for overenskomstansat var ikke aldersbetinget forskelsbehandling
Kromann Reumert logo
Højesteret har stadfæstet landsrettens dom i en sag om udelukkelse af en kommunalansat medarbejder fra en overenskomstbaseret pensionsordning, fordi medarbejderen allerede modtog tjenestemandspension fra en tidligere ansættelse. I modsætning til Ligebehandlingsnævnet fandt både Vestre Landsret og Højesteret, at medarbejderen ikke var blevet udsat for negativ forskelsbehandling.

Højesterets dom den 18. juni 2021


Sagen kort

En medarbejder blev i 2004 ansat som afdelingsleder på et kommunalt bibliotek. Forud for sin ansættelse som afdelingsleder havde medarbejderen været ansat i en tjenestemandsstilling i en anden kommune, hvor hun havde optjent ret til tjenestemandspension.


Ifølge ansættelseskontrakten var medarbejderens løn- og ansættelsesvilkår omfattet af den relevante kommunale overenskomst (Akademikeroverenskomsten). Den foreskrev, at medarbejderen havde ret til pensionsbidrag fra ansættelsestidspunktet. I Akademikeroverenskomsten stod der, at den ikke omfattede ikke-pensionerede tjenestemænd eller andre, der får egenpension eller understøttelse fra en ordning, som en offentlig arbejdsgiver har bidraget til.


I 2015 udstedte kommunen et tillæg til medarbejderens ansættelseskontrakt, hvori der stod, at medarbejderen var forpligtet til at informere kommunen, hvis hun modtog pension fra en arbejdsgiverbetalt pensionsordning. Ifølge tillægget ville medarbejderen i så fald ikke være berettiget til indbetaling af pensionsbidrag fra kommunen.


Da medarbejderen valgte at aktivere sin tjenestemandspension, orienterede hun kommunen herom. Kommunen standsede herefter indbetalingen på kvindens pensionsordning og oplyste medarbejderen om, at kommunen ville genoptage indbetalingen af overenskomstmæssige pensionsbidrag, hvis hun valgte at standse udbetalingen af sin tjenestemandspension. Medarbejderen ønskede ikke at benytte denne mulighed. Medarbejderen var herefter ikke omfattet af Akademikeroverenskomsten, men hun blev ansat på individuelle løn- og ansættelsesvilkår svarende til Akademikeroverenskomsten, når der ses bort fra bestemmelserne om pensionsindbetaling.


Sagens afgørelse i tidligere instanser

Den 15. november 2017 afgjorde Ligebehandlingsnævnet, at pensionsindbetalingernes ophør var udtryk for direkte aldersdiskrimination i strid med forskelsbehandlingsloven.

Sagen blev indbragt for Vestre Landsret, som den 13. juli 2020 frifandt kommunen under henvisning til, at medarbejderen ikke var blevet negativt forskelsbehandlet på baggrund af sin alder.


Læs også vores tidligere nyhed om Vestre Landsrets dom i sagen her.


Sagen blev herefter indbragt for Højesteret.


Sagens behandling ved Højesteret

Hovedspørgsmålet for Højesteret var, om kommunens beslutning om at standse indbetalingen af pensionsbidrag var i strid med forbuddet mod aldersbetinget forskelsbehandling i forskelsbehandlingsloven.


Ligesom i sagen for landsretten var KL indtrådt som biintervenient til støtte for kommunen. Under højesteretssagen indtrådte Akademikerne til støtte for Ligebehandlingsnævnet.


For Højesteret gentog kommunen i hovedsagen sin argumentation for landsretten. Kommunen anførte således, at medarbejderen i realiteten var stillet bedre end sine yngre kollegaer, idet hun havde mulighed for at vælge mellem aktivering af tjenestemandspensionen og modtagelse af de overenskomstaftalte pensionsbidrag. Kommunen henviste i øvrigt til, at en eventuel aldersbetinget forskelsbehandling ville være omfattet af en særlig undtagelse i forskelsbehandlingsloven, der eksplicit tillader aldersbetinget forskelsbehandling i adgangen til pensionsordninger.


Højesterets dom

Højesteret fremhævede i overensstemmelse med kommunens synspunkter, at medarbejderen, efter at være fyldt 60 år, selv havde mulighed for at vælge mellem:


  • at fortsætte sin ansættelse på de hidtidige vilkår, herunder med indbetaling af pensionsbidrag
  • at påbegynde udbetalingen af sin tjenestemandspension med den virkning, at hun ikke længere havde ret til pensionsindbetalinger efter Akademikeroverenskomsten.

Højesteret bemærkede, at hvis medarbejderen både havde krav på fortsat indbetaling af pensionsbidrag og udbetaling af tjenestepension, ville medarbejderen opnå en retsstilling, som ingen af hendes kollegaer under 60 år havde.


Højesteret tiltrådte på den baggrund, at medarbejderen ikke var blevet stillet ringere end sine yngre kollegaer og derfor ikke i strid med forskelsbehandlingsloven var blevet udsat for forskelsbehandling på baggrund af sin alder.


Dommen viser

Højesteret har med dommen fastslået, at de aftaler, der er indgået på det kommunale område om tjenestemænds adgang til pension og samtidig ansættelse på overenskomstlignende vilkår uden krav på pension, ikke er udtryk for aldersbetinget forskelsbehandling. Det må forventes, at Ligebehandlingsnævnet nu tilpasser sin fremtidige praksis i overensstemmelse hermed.


Jens Lund Mosbek, partner i Kromann Reumert, har repræsenteret kommunen gennem hele forløbet.


Læs dommen.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artiklen er forfattet af:
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
23/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted