Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteret stadfæster SKATs ret til at nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere beskæftiget med virksomhedsudvidelser

Horten
12/07/2017
152
Højesteret stadfæster SKATs ret til at nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere beskæftiget med virksomhedsudvidelser
Horten logoTo nye domme fra Højesteret stadfæster, at SKAT kan nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere, der er beskæftiget med virksomhedsudvidelser, herunder virksomhedskøb, fusioner eller lignende.

Lønudgifter anses for fradragsberettigede driftsomkostninger, hvis udgiften vedrører virksomhedens drift - dvs. til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Højesteret udtalte i sagerne, at lønudgifter til medarbejdere, der er beskæftiget med udvidelse af virksomheden - eller forsøg herpå - ud over virksomhedernes hidti¬dige rammer ikke kan fradrages som driftsomkostninger, der vedrører virksomhedsdriften. Sådanne lønudgifter skal derimod betragtes som ikke-fradragsberettigede etablerings- eller anlægsudgifter.


Fast administrativ praksis hos SKAT?


Spørgsmålet i sagerne var herefter, om der forelå en fast administrativ praksis om fradragsret for lønudgifter til medarbejde¬re, der har været beskæftiget med virksomhedskøb. Dette mente Højesteret ikke var tilfældet. Det forhold, at skattemyndighederne ikke tidligere har grebet korrigerende ind over for virksomheders fradrag for almindelige lønudgifter til medarbejdere, der har været beskæftiget med virksomhedskøb eller lignende, kunne ikke ifølge Højesteret sidestilles med en positiv afgørelse om spørgsmålet.

Ifølge Højesteret var der derfor ikke tale om en praksisændring, som afskar skattemyndighederne fra uden forudgående offentlig tilkendegivelse at nedsætte virksomhedernes fradrag for den del af lønudgifterne, som ikke er driftsomkostninger.

SKAT kan således nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere, der er beskæftiget med virksomhedsudvidelser, herunder virksomhedskøb, fusioner eller lignende.


Varslet lovindgreb


Skatteministeriet udtalte allerede i april 2017, at regeringen ønsker, at der findes en løsning, så danske virksomheder kan fratrække deres sædvanlige lønudgifter - herunder lønudgifter, der er afholdt i forbindelse med udvidelse af virksomheden.

Regeringen har afventet Højesterets endelige afgørelse i sagerne, før man konkret ville skride til ny lovgivning. Nu, hvor Højesteret har anerkendt SKATs mulighed for at nægte fradrag for særlige lønomkostninger, forventer vi, at regeringen snarest vil fremsætte et lovforslag, der sikrer, at danske virksomheder friholdes fra en truende administrativ byrde samt en yderligere skattebelastning som følge af manglende fradragsret for lønudgifterne.


Husk opdeling af lønomkostninger


Højesterets afgørelse medfører, at virksomheder, der har udgifter til medarbejdere beskæftiget med virksomhedsudvidelser, bør foretage en opdeling af virksomhedens lønomkostninger, eventuelt ved brug af tidsregistreringssystemer eller lignende. På den måde kan virksomheden dokumentere, hvilke lønomkostninger der vil kunne fradrages som driftsomkostninger, samt hvilke lønudgifter, der ikke vil kunne fradrages, da de konkret vedrører virksomhedsudvidelsen eller forsøg herpå.

Indtil den varslede lovændring gennemføres, bør alle virksomheder derfor grundigt overveje, om de bør iværksætte foranstaltninger, der kan sikre, at der foretages en opdeling af lønudgifterne i en fradragsberettiget og en ikke fradragsberettiget del. Hvis virksomhederne ikke er i stand til at dokumentere en sådan fordeling, er det sandsynligt at SKAT - i tilfælde af en nægtelse af fradrag - vil foretage en skønsmæssig ansættelse af fordelingen.


Kan sammenlignes med fradrag for udbetaling af bonusudbetalinger


SKATs mulighed for fremover at nægte fradrag for særlige lønudgifter kan sammenlignes med den eksisterende praksis for fradrag for udgifter til bonusudbetalinger. Udgifter til bonus til ansatte anses alene for fradragsberettigede driftsomkostninger, hvis udgiften vedrører virksomhedens drift - dvs. til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Bonusser tildelt for at pleje virksomhedens formue, eksempelvis som forberedelse af et salg af virksomheden (såkaldte transaktionsbonusser), betragtes som ikke-fradragsberettigede formueudgifter, der afholdes for at fastholde selskabets værdi og i aktionærernes interesse, frem for at tjene virksomhedens indkomsterhvervelse. Dette medfører, at virksomheden, der udbetaler bonussen, ikke har fradrag for udgifterne forbundet hermed.

Såfremt din virksomhed har aktiviteter eller står overfor at påbegynde aktiviteter, der kan blive ramt af dommene fra Højesteret, står vi gerne til rådighed med henblik på at yde rådgivning om, hvordan det kan sikres, at virksomheden foretager en korrekt fordeling af hhv. fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede lønudgifter.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
21/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
19/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
09/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
07/10/2020
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Muligheden for genoptagelse af tidligere afslag på omvalg som følge af Højesterets dom af den 14. januar 2020
Muligheden for genoptagelse af tidligere afslag på omvalg som følge af Højesterets dom af den 14. januar 2020
06/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
05/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted