Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret stadfæster SKATs ret til at nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere beskæftiget med virksomhedsudvidelser

Horten
12/07/2017
Højesteret stadfæster SKATs ret til at nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere beskæftiget med virksomhedsudvidelserTo nye domme fra Højesteret stadfæster, at SKAT kan nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere, der er beskæftiget med virksomhedsudvidelser, herunder virksomhedskøb, fusioner eller lignende.

Lønudgifter anses for fradragsberettigede driftsomkostninger, hvis udgiften vedrører virksomhedens drift - dvs. til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Højesteret udtalte i sagerne, at lønudgifter til medarbejdere, der er beskæftiget med udvidelse af virksomheden - eller forsøg herpå - ud over virksomhedernes hidti¬dige rammer ikke kan fradrages som driftsomkostninger, der vedrører virksomhedsdriften. Sådanne lønudgifter skal derimod betragtes som ikke-fradragsberettigede etablerings- eller anlægsudgifter.


Fast administrativ praksis hos SKAT?


Spørgsmålet i sagerne var herefter, om der forelå en fast administrativ praksis om fradragsret for lønudgifter til medarbejde¬re, der har været beskæftiget med virksomhedskøb. Dette mente Højesteret ikke var tilfældet. Det forhold, at skattemyndighederne ikke tidligere har grebet korrigerende ind over for virksomheders fradrag for almindelige lønudgifter til medarbejdere, der har været beskæftiget med virksomhedskøb eller lignende, kunne ikke ifølge Højesteret sidestilles med en positiv afgørelse om spørgsmålet.

Ifølge Højesteret var der derfor ikke tale om en praksisændring, som afskar skattemyndighederne fra uden forudgående offentlig tilkendegivelse at nedsætte virksomhedernes fradrag for den del af lønudgifterne, som ikke er driftsomkostninger.

SKAT kan således nægte fradrag for lønudgifter til medarbejdere, der er beskæftiget med virksomhedsudvidelser, herunder virksomhedskøb, fusioner eller lignende.


Varslet lovindgreb


Skatteministeriet udtalte allerede i april 2017, at regeringen ønsker, at der findes en løsning, så danske virksomheder kan fratrække deres sædvanlige lønudgifter - herunder lønudgifter, der er afholdt i forbindelse med udvidelse af virksomheden.

Regeringen har afventet Højesterets endelige afgørelse i sagerne, før man konkret ville skride til ny lovgivning. Nu, hvor Højesteret har anerkendt SKATs mulighed for at nægte fradrag for særlige lønomkostninger, forventer vi, at regeringen snarest vil fremsætte et lovforslag, der sikrer, at danske virksomheder friholdes fra en truende administrativ byrde samt en yderligere skattebelastning som følge af manglende fradragsret for lønudgifterne.


Husk opdeling af lønomkostninger


Højesterets afgørelse medfører, at virksomheder, der har udgifter til medarbejdere beskæftiget med virksomhedsudvidelser, bør foretage en opdeling af virksomhedens lønomkostninger, eventuelt ved brug af tidsregistreringssystemer eller lignende. På den måde kan virksomheden dokumentere, hvilke lønomkostninger der vil kunne fradrages som driftsomkostninger, samt hvilke lønudgifter, der ikke vil kunne fradrages, da de konkret vedrører virksomhedsudvidelsen eller forsøg herpå.

Indtil den varslede lovændring gennemføres, bør alle virksomheder derfor grundigt overveje, om de bør iværksætte foranstaltninger, der kan sikre, at der foretages en opdeling af lønudgifterne i en fradragsberettiget og en ikke fradragsberettiget del. Hvis virksomhederne ikke er i stand til at dokumentere en sådan fordeling, er det sandsynligt at SKAT - i tilfælde af en nægtelse af fradrag - vil foretage en skønsmæssig ansættelse af fordelingen.


Kan sammenlignes med fradrag for udbetaling af bonusudbetalinger


SKATs mulighed for fremover at nægte fradrag for særlige lønudgifter kan sammenlignes med den eksisterende praksis for fradrag for udgifter til bonusudbetalinger. Udgifter til bonus til ansatte anses alene for fradragsberettigede driftsomkostninger, hvis udgiften vedrører virksomhedens drift - dvs. til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Bonusser tildelt for at pleje virksomhedens formue, eksempelvis som forberedelse af et salg af virksomheden (såkaldte transaktionsbonusser), betragtes som ikke-fradragsberettigede formueudgifter, der afholdes for at fastholde selskabets værdi og i aktionærernes interesse, frem for at tjene virksomhedens indkomsterhvervelse. Dette medfører, at virksomheden, der udbetaler bonussen, ikke har fradrag for udgifterne forbundet hermed.

Såfremt din virksomhed har aktiviteter eller står overfor at påbegynde aktiviteter, der kan blive ramt af dommene fra Højesteret, står vi gerne til rådighed med henblik på at yde rådgivning om, hvordan det kan sikres, at virksomheden foretager en korrekt fordeling af hhv. fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede lønudgifter.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
09/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted