Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret stadfæster: Nedbrændt hus kan ikke genopføres til helårsbeboelse

Bech Bruun
03/09/2015
Højesteret stadfæster: Nedbrændt hus kan ikke genopføres til helårsbeboelse
Højesteret har stadfæstet en ophævelse af tilladelse til at opføre et hus til helårsbeboelse i et sommerhusområde. Ejendommen havde oprindeligt haft tilladelse til helårsbeboelse, men da den brændte ned, tog genopbygningen lang tid og tilladelsen bortfaldt.


Sagen kort
En ejendom beliggende i et sommerhusområde blev anvendt som og havde status af helårsbeboelse. Men i 2008 brændte huset ned. Huset blev dog hverken renoveret eller genopbygget, da ejeren af huset forhandlede med sit forsikringsselskab om størrelsen af erstatningen for brandskaderne.

I 2010 blev forsikringssagen afsluttet, og ejeren tog derefter kontakt til en arkitekt angående genopførelse af huset, men valgte alligevel at sælge huset i 2010.

Køberne af ejendommen ville opføre et nyt hus på ejendommen og antog i 2010 arkitektbistand og ansøgte kommunen om de nødvendige tilladelser. Kommunen gav byggetilladelse til opførelse af huset i 2011.

Kommunens tilladelse blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, der i 2011 ophævede kommunens tilladelse til helårsbeboelse, da retten til at anvende et hus beliggende i et sommerhusområde til helårsbeboelse bortfalder i medfør af planloven, hvis den ikke har været udnyttet i tre år i streg.

Da huset ikke havde været anvendt til helårsbeboelse siden branden i 2008, var retten til helårsbeboelse bortfaldet.

Domstolenes vurdering
Køberne indbragte herefter sagen for domstolene, da de mente, at bestræbelserne på at få opført en helårsbolig måtte anses for at være udnyttelse af ejendommen, og at 3-årsfristen derfor ikke var udløbet.

Byretten udtalte dog, at praksis vedrørende 3-årsfristen i planloven må forstås sådan, at der kræves en vis fysisk udnyttelse af ejendommen for at afbryde fristen.

At den tidligere ejer havde forhandlet med sit forsikringsselskab, og at de nuværende ejere havde søgt om bygningstilladelse og oprindeligt modtaget dette, kunne ikke sidestilles med fysisk udnyttelse af ejendommen.

Landsrettens dom
Østre Landsret fandt ligeledes, at 3-årsfristen ikke var afbrudt, da landsretten henviste til de samme overvejelser som byretten og bestemmelsens forarbejder. Af samme årsag har Højesteret nu stadfæstet landsrettens dom.

Juraen bag
Efter planlovens § 38 a, 1. pkt., jf. § 40, stk. 1 må ejendomme i sommerhusområder ikke anvendes til helårsbeboelse, medmindre andet er fastsat i en lokal-, kommune- eller regionplan. En anvendelse, der er lovligt påbegyndt senest den 12. juni 1999, kan dog fortsætte, jf. § 38 a, sidste pkt. Denne ret bortfalder imidlertid, hvis den ikke har været udnyttet tre år i træk, jf. § 56, stk. 2.

Formålet bag bestemmelsen er ifølge dens forarbejder at forhindre, at der sker en overgang til helårsbeboelse af sommerhusområderne, hvilket vil skabe behov for udlæg af nye rekreative områder. Dette frygtes at lægge pres på de begrænsede naturmæssige ressourcer, der er egnede til rekreativ udnyttelse. Bestemmelsen administreres i praksis restriktivt, hvilket også fremgår af denne sag.


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Kurser, der kunne være relevante for dig
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted