Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret: Nets’ gebyrer var urimeligt høje

Bech Bruun
06/07/2023
Højesteret: Nets’ gebyrer var urimeligt høje
Bech Bruun logo
Efter ti års strid ved konkurrencemyndighederne og domstolene fastslog Højesteret ved dom af 4. april 2023, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte de afgørelser, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen traf tilbage i november 2012 og maj 2013, i forhold til det gebyr som Nets opkrævede fra netbutikker, når netbutikkernes kunder betalte med Dankort.

Gebyret er reguleret af betalingstjenestelovens (nu betalingslovens) gebyrbestemmelser, hvorefter der ikke må anvendes urimelige priser og avancer ved gennemførelse af en betalingstransaktion, dvs. højere priser og avancer, end hvad der ville være tilfældet under ”virksom konkurrence”.


Styrelsesafgørelserne fastslog, at Nets havde overtrådt den dagældende betalingstjenestelovs § 79 (nu: betalingslovens § 122, stk. 1) ved at fastsætte gebyret urimeligt højt for anvendelse af Dankort. Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen stod gebyrerne ikke i rimeligt forhold til Nets’ omkostninger, hvilket førte til en overnormal indtjening. I den første afgørelse påbød styrelsen Nets at nedsætte Dankortgebyrerne ved nethandel til ”et rimeligt niveau” senest 31. januar 2013. I den anden afgørelse vurderede styrelsen, at Nets ikke havde efterlevet påbuddet, hvorfor styrelsen fastslog, at gebyrerne skulle nedsættes til et beløb, der ikke oversteg 1,20 kr. i gennemsnit.


Højesteret fandt, at Nets efter en samlet vurdering ikke havde godtgjort, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde begået væsentlige fejl i forbindelse med den skønsudøvelse, som styrelsen havde foretaget. Ligeledes fandt Højesteret ikke, at styrelsens påbud om et maksimalt gennemsnitligt Dankortgebyr pr. transaktion på 1,20 kr. var i strid med proportionalitetsprincippet.


For både landsretten og Højesteret havde Nets gjort gældende, at konkurrencemyndighederne skulle have foretaget en markedsanalyse med henblik på at vurdere, om der var virksom konkurrence. Nets henviste i den forbindelse til, at konkurrencemyndighederne efter konkurrencelovens § 11 er forpligtet til at foretage en markedsanalyse som grundlag for vurderingen af, om den pågældende virksomhed overhovedet indtager en dominerende stilling og dermed er underlagt forbuddet mod misbrug af en sådan stilling.


Højesteret fastslog, at betalingstjenestelovens § 79 (eller betalingslovens § 122, stk. 1) ikke indeholder et krav om, at konkurrencemyndighederne foretager en markedsanalyse. I den forbindelse påpegede Højesteret, at det i forarbejderne var lagt til grund, at der ikke er fuld eller reel konkurrence på betalingskortmarkedet, og at bestemmelsen – og dermed fraværet af kravet om en markedsanalyse – netop er begrundet i dette forhold.


Bech-Bruuns kommentarer

Sagen illustrerer den forskel i tilgang, der gælder for et myndighedsindgreb efter betalingslovens særregulering om urimelige priser sammenlignet med det generelle forbud mod misbrug af en dominerende stilling i konkurrencelovens § 11.


Forskellene afspejler sig for det første ved, at et indgreb efter betalingslovens § 122 ikke er betinget af en dominerende stilling. Det betyder, at der kan gribes ind over for alle aktører, uanset deres aktuelle styrke på markedet. Endvidere forudsætter et indgreb efter bestemmelsen ikke et lige så højt pris- eller avanceniveau som et indgreb efter den generelle konkurrencelov. Endelig er det ikke nødvendigt, at det pågældende pris- og avanceniveau har været opretholdt i en længere periode. Et indgreb kan således foretages umiddelbart, når det konstateres, at en aktør anvender urimelige priser og avancer.


Forskellen i tilgang var (og er stadig) begrundet i, at det ved liberalisering af områder, hvor en monopolstilling er opnået som følge af en lovbestemt regulering, kan være nødvendigt at etablere en særregulering, der gør det muligt at hindre urimelige priser på et område, der er i en overgangsfase, og som således endnu ikke er frit og konkurrencepræget.


Højesterets dom er samtidig et eksempel på vanskelighederne ved at udfordre det skøn, som konkurrencemyndighederne udøver i forbindelse med deres håndhævelse af særreguleringen om urimelige priser i betalingstjenesteloven (betalingsloven). Under henvisning til praksis fastslog Højesteret, at prøvelsen af konkurrencemyndighedernes afgørelser i sager som den foreliggende fuldt ud omfatter det faktuelle grundlag og retsanvendelsen, mens tilsidesættelse af vurderinger, der i det væsentlige bygger på et konkurrencemæssigt skøn, forudsætter et sikkert grundlag. Det påhviler ifølge Højesteret som udgangspunkt den, der anfægter konkurrencemyndighedernes skøn, at godtgøre, at der foreligger mangler ved grundlaget for skønsudøvelsen, og at manglerne har haft betydning for afgørelsens indhold. Denne bevisbyrde havde Nets ifølge Højesteret ikke løftet.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Gratis Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vær den første til at modtage relevante juridiske nyheder inden for dine interesseområder
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Fristberegning efter kontortid ved manglende fusionsgodkendelse
Fristberegning efter kontortid ved manglende fusionsgodkendelse
30/06/2023
Konkurrenceret, EU-ret
EU’s nye forordning om digitale markeder forandrer onlineuniverset
EU’s nye forordning om digitale markeder forandrer onlineuniverset
04/07/2023
EU-ret, E-handel og markedsføring
De nye regler om gruppesøgsmål er trådt i kraft
De nye regler om gruppesøgsmål er trådt i kraft
04/07/2023
EU-ret, Internationale retsforhold, Retssager og voldgift
Nyt fra EU: Revision af EU ETS og indførsel af en klimatold (CBAM)
Nyt fra EU: Revision af EU ETS og indførsel af en klimatold (CBAM)
06/07/2023
EU-ret, Skatte- og afgiftsret, Energi og forsyning
Højesteret: Nets’ gebyrer var urimeligt høje
Højesteret: Nets’ gebyrer var urimeligt høje
06/07/2023
Konkurrenceret
EU-Domstolen skærper konkurrencemyndighedernes forpligtelser for bevisførelse forud for kontrolundersøgelser
EU-Domstolen skærper konkurrencemyndighedernes forpligtelser for bevisførelse forud for kontrolundersøgelser
10/07/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted