Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteret: Kompensation for provision på grund af ferie skal beregnes på grundlag af provisionen i det forudgående optjeningsår

Bird & Bird
07/01/2020
513
Højesteret: Kompensation for provision på grund af ferie skal beregnes på grundlag af provisionen i det forudgående optjeningsår
Bird & Bird logo
En medarbejder, der gjorde krav på godtgørelse for manglende betaling af provision i forbindelse med afholdelse af ferie, fik ikke medhold i, at provisionen skulle beregnes på baggrund af de indgåede honorarer eller den optjente provision i de forudgående 3 måneder. (1)

Sagens omstændigheder

M var ansat som tandplejer hos en tandklinik. Ms månedsløn bestod af en fast løn med tillæg af provision. I 2010 udgjorde provisionen 25 % af indgået honorar over 75.000 kr. Ved afholdelse af ferie i perioden fra august 2011 til og med september 2016 havde M dog alene fået udbetalt løn svarende til hendes faste løn og således uden provision.

M rejste herefter krav om godtgørelse for den manglende provision under den afholdte ferie.

Parterne var i sagen ikke uenige om, at M havde krav på godtgørelse for manglende provision under ferien. Parterne var derimod uenige om, hvordan provisionen skulle beregnes.

M påstod, at kompensationen for ferien skulle beregnes på grundlag af det indgåede honorar eller den optjente provision i de forudgående 3 måneder før feriens afholdelse korrigeret for fravær. Tandklinikken påstod, at kompensationen skulle beregnes på baggrund af provisionen optjent i det forudgående optjeningsår.


Gældende lovgivning

Ifølge ferielovens § 23, stk. 2, 1. pkt., skal lønnen under ferie bestå af den sædvanelige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet. Det følger endvidere af ferielovens § 23, stk. 2, 3. pkt., at en provisionslønnet medarbejder under ferie har krav på kompensation for den provision, som mistes som følge af ferieafholdelsen.

Af forarbejderne til ferielovens § 23, stk. 2 (2) fremgår det, at den ansatte under ferie vil være berettiget til at kombinere den faste løn med feriegodtgørelse af provisionen i det forudgående optjeningsår, hvis medarbejderens løn er sammensat af en fast løn og en ikke ubetydelig provision, og hvis provisionsdelen reduceres som følge af, at medarbejderen holder ferie.


Højesterets bemærkninger

Højesteret bemærkede i dommen, at det på baggrund af ovenstående således er angivet, hvordan godtgørelsen for mistet provision skal beregnes, og at der er i denne forbindelse ikke angivet, at den ansatte selv kan vælge en anden beregningsmetode.

Derfor konkluderede Højesteret, at Ms krav på kompensationen for manglende provision under ferie skulle beregnes på baggrund af provisionen i det forudgående optjeningsår.

Højesteret bemærkede i øvrigt, at opgørelses af provisionen den konkrete sag er i overensstemmelse med EU-retten, hvoraf det følger, at kompensation for mistet provision i forbindelse med afholdelse af ferie, skal beregnes på grundlag af et gennemsnit af en repræsentativ referenceperiode (3).


Bird & Birds kommentarer

Bird & Bird bemærker, at dommen bekræfter den nuværende retsopfattelse af, at medarbejderes kompensation for provision i ferieperioder skal beregnes på baggrund af den optjente provision i det forudgående optjeningsår.

Det bemærkes i øvrigt, at ordlyden i ferielovens § 23 er i overensstemmelse med EU-rettens krav om, at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medarbejdere får minimum 4 ugers betalt ferie årligt . Det kan i denne sammenhæng nævnes, at ordlyden af ferieloven § 23 videreføres i den nye ferielovs § 17, stk. 1. Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020.


1) Højesteretsdom af 19. november 2019 (Sag-BS-2518/2019-HJR)
2) Folketingstidende 1999-2000, tillæg A, lovforslag nr. L 178, bemærkningerne til § 23
3) Jf. C-539/12 (Lock mod British Gas), præmis 34
4) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, artikel 7.          

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bird & Bird logo
København
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
72 24 12 12
72 24 12 13
denmark@twobirds.com
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Tavshedsklausuler i sexisme og sexchikane sager
Tavshedsklausuler i sexisme og sexchikane sager
I går
Ansættelses- og arbejdsret
Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)
Modregning af anden løn i fritstillingsperioden (funktionærer)
27/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Er din firmapolitik vedrørende seksuelle krænkelser opdateret?
Er din firmapolitik vedrørende seksuelle krænkelser opdateret?
27/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent
Ny EU-dom: Vikaransættelse må ikke være permanent
26/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
21/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
19/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted