Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteret: Kommuner har pligt til at handle sagligt ved fravigelse af gæsteprincippet

Horten
07/10/2016
170
Højesteret: Kommuner har pligt til at handle sagligt ved fravigelse af gæsteprincippet
Horten logo

Når offentlige myndigheder indgår aftaler om fravigelse af gæsteprincippet, har de pligt til at følge de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, herunder grundsætningen om saglig kommunal forvaltning. Det fastslår Højesteret i en sag om et regnvandsbassin omfattet af gæsteprincippet.


Den 21. september 2016 fastslog Højesteret, at Hvidovre Kommune havde handlet usagligt, da den indgik aftale med Hvidovre Spildevand A/S om fravigelse af gæsteprincippet for selskabets regnvandsbassin, som var beliggende på kommunens ejendom. Selskabet betalte et beskedent beløb for aftalen på et tidspunkt, hvor det var klart, at regnvandsbassinet skulle flyttes af hensyn til etablering af ny bane mellem København og Ringsted.

Højesteret tilsidesatte aftalen, og selskabet blev pålagt at betale for omlægning af regnvandsbassinet. Dommen understreger vigtigheden af saglige hensyn, når offentlige myndigheder indgår i aftaler om fravigelse af gæsteprincippet.


Sagens forløb


  • 2007: Hvidovre Kloakforsyning blev udskilt fra kommunen til Hvidovre Spildevand A/S. Et regnvandsbassin blev i den forbindelse overdraget til Hvidovre Spildevand A/S (i dag HOFOR Spildevand Hvidovre A/S). Det blev derfor omfattet af gæsteprincippet, da det lå på Hvidovre Kommunes ejendom.

  • 2010: Anlægslov om etablering af ny jernbane mellem Ringsted og København blev vedtaget. Regnvandsbassinet skal som følge heraf nedlægges. Forinden vedtagelsen har muligheder for linjeføring mv. været offentliggjort. Det var derfor klart, at jernbanen ville kræve en omlægning af regnvandsbassinet. Ifølge gældende praksis og forarbejderne til anlægsloven skal Banedanmark betale for ledningsomlægninger, der ikke ligger på vilkår om gæsteprincip.

  • 2011: Hvidovre Kommune tinglyste en servitut om fravigelse af gæsteprincippet for regnvandsbassinet. Hvidovre Spildevand A/S betalte 30.000 kr. for servitutten. Både Hvidovre Kommune og Hvidovre Spildevand A/S var på tinglysningstidspunktet vidende om, at den nye jernbane ville få en betydning for regnvandsbassinet.

  • 2013: Banedanmark eksproprierede arealet, hvor spildevandsanlægget lå, og blev herved bekendt med den tinglyste servitut. Banedanmark mente, at aftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Spildevand A/S var indgået på usagligt grundlag, da begge parter var bekendt med de faktiske omstændigheder, herunder at spildevandsanlægget skulle flyttes. Det ville indebære, at Hvidovre Spildevand A/S skulle afholde en væsentlig større omkostning end 30.000 kr.Højesteret: Fravigelsen af gæsteprincippet var ikke gyldig


Højesteret udtaler, at kommunen som offentlig myndighed har pligt til at følge de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder grundsætningen om saglig kommunal forvaltning.

I denne forbindelse lægger Højesteret vægt på:

  • At Hvidovre Spildevand A/S efter gæsteprincippet skulle betale for den omlægning af regnvandsbassinet, der blev nødvendig som følge af jernbanelinjen.

  • At både Hvidovre Kommune og Hvidovre Spildevand vidste dette, da de indgik aftalen, og at aftalen udelukkende havde til hensigt, at staten kom til at afholde en betydelig udgift til omlægning af regnvandsbassinet.

  • At Hvidovre Kommune varetog Hvidovre Spildevand A/S´ økonomiske interesser på bekostning af statens, da de indgik aftalen.


Højesteret konkluderer på denne baggrund, at Hvidovre Kommune havde tilsidesat kravet om saglig forvaltning ved indgåelse af servitut-aftalen med Hvidovre Spildevand A/S, hvorfor Højesteret anså servitut-aftalen som ugyldig.

Dommen stadfæster således den af Landsretten afsagte dom, og understreger vigtigheden af saglige hensyn, når offentlige myndigheder indgår aftaler om fravigelse af gæsteprincippet.

Dommen illustrerer vigtigheden af timing, når grundejer og ledningsejer indgår aftaler om fravigelse af gæsteprincippet. Det er vigtigt, at aftaler bliver tinglyst, inden parterne bliver vidende om et konkret projekt, som gør en ledningsomlægning nødvendig.

Læs Højesterets dom i sag 232/2015 her

 

 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Horten logo
Hellerup
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33 34 40 00
33 34 40 01
info@horten.dk
Aarhus
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
Herning
Godsbanevej 1B
7400 Herning
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 29.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Et sponsorat til en badminton­klub anset for bestikkelse
Et sponsorat til en badminton­klub anset for bestikkelse
25/08/2020
Compliance, Strafferet, Offentlig ret
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
Kommune vinder retssag ved Østre Landsret om erstatning for lang sagsbehandlingstid
25/08/2020
Forsikring og erstatning, Offentlig ret
Ny lokalplan – hvad nu?
Ny lokalplan – hvad nu?
06/07/2020
Offentlig ret
Lovforslag om regulering af udlejning af el-løbehjul og -cykler droppet
Lovforslag om regulering af udlejning af el-løbehjul og -cykler droppet
04/05/2020
Offentlig ret
Nyt lovforslag: Klageadgang skal kunne afskæres i kommunale kystbeskyttelsesprojekter
Nyt lovforslag: Klageadgang skal kunne afskæres i kommunale kystbeskyttelsesprojekter
16/04/2020
Offentlig ret
Ændring af planloven åbner op for boligplanlægning i lugtbelastede områder
Ændring af planloven åbner op for boligplanlægning i lugtbelastede områder
09/03/2020
Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted