Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Højesteret klarlægger regler om tilbagesøgning af uretmæssig erstatning fra det offentlige

Bech Bruun
30/04/2018
Højesteret klarlægger regler om tilbagesøgning af uretmæssig erstatning fra det offentlige
Bech Bruun logo
En nyere Højesteretsdom udgør et betydeligt bidrag til reglerne om tilbagesøgning ved for meget udbetalt erstatning eller godtgørelse fra en myndighed. Det fastlægges, at en tilbagesøgningsadgang forudsætter et tydeligt forbehold herom, selvom forudsætningerne for udbetalingen senere måtte briste.


Sagen i Højesteret omhandlede en kvinde, der af en region havde fået udbetalt en godtgørelse for varigt mén på grund af en patientskade. Udover godtgørelsen mente kvinden at have krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne, hvorfor hun ankede afgørelsen til Patientskadeankenævnet.

Over et år senere kom Patientskadeankenævnet  imidlertid frem til, at kvinden slet ikke havde pådraget sig en patientskade, og at hun således hverken var berettiget til den allerede udbetalte godtgørelse eller yderligere erstatning. Denne betragtning var Højesteret enig i.

Spørgsmålet var herefter, hvorvidt kvinden skulle tilbagebetale godtgørelsen, som hun mere end et år tidligere havde fået udbetalt. Reglerne findes i de uskrevne regler om ”condictio indebiti”, som medfører, at der skal foretages en konkret rimelighedsvurdering. Højesteret kom ved denne rimelighedsvurdering – modsat by- og landsret - frem til, at godtgørelsen ikke skulle tilbagebetales.

I den konkrete sag havde Patientforsikringen i sin afgørelse ganske vist taget forbehold for, at kvinden kunne risikere en ændring af afgørelsen, hvis hun klagede. Det var ligefrem angivet, at hun ved at klage over afgørelsen risikerede i mindre omfang eller slet ikke at være berettiget til erstatning. Højesteret lagde imidlertid vægt på, at regionen, der udbetalte godtgørelsen, ikke havde klaget over afgørelsen og havde udbetalt beløbet uden at tage forbehold for tilbagesøgning.


Bech-Bruuns kommentarer


Højesterets dom bidrager til at klarlægge retstilstanden for tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt erstatning eller godtgørelse fra det offentlige. Ud over en konkret rimelighedsvurdering kan det konkluderes, at udbetaleren skal ledsage udbetalingen med et konkret og utvetydigt forbehold om, at beløbet vil blive krævet tilbagebetalt, hvis forudsætningerne for udbetalingen – fx via en anden myndighedsafgørelse - senere måtte vise sig at briste.

Udfaldet af sagen understreger, at der skal lægges megen vægt på forventningssynspunktet, der tjener til at beskytte en person, der i god tro har modtaget en erstatning eller godtgørelse fra en offentlig myndighed.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
07/05/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
05/05/2021
Offentlig ret, Retssager og voldgift, Fast ejendom og entreprise
Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg
Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg
09/04/2021
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
19/02/2021
Udbud, Offentlig ret
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
03/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Politisk aftale om erstatning til minkbranchen på plads
Politisk aftale om erstatning til minkbranchen på plads
28/01/2021
Offentlig ret, Øvrige, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted