Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret klarlægger regler om tilbagesøgning af uretmæssig erstatning fra det offentlige

Bech Bruun
30/04/2018
Højesteret klarlægger regler om tilbagesøgning af uretmæssig erstatning fra det offentlige
En nyere Højesteretsdom udgør et betydeligt bidrag til reglerne om tilbagesøgning ved for meget udbetalt erstatning eller godtgørelse fra en myndighed. Det fastlægges, at en tilbagesøgningsadgang forudsætter et tydeligt forbehold herom, selvom forudsætningerne for udbetalingen senere måtte briste.


Sagen i Højesteret omhandlede en kvinde, der af en region havde fået udbetalt en godtgørelse for varigt mén på grund af en patientskade. Udover godtgørelsen mente kvinden at have krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne, hvorfor hun ankede afgørelsen til Patientskadeankenævnet.

Over et år senere kom Patientskadeankenævnet  imidlertid frem til, at kvinden slet ikke havde pådraget sig en patientskade, og at hun således hverken var berettiget til den allerede udbetalte godtgørelse eller yderligere erstatning. Denne betragtning var Højesteret enig i.

Spørgsmålet var herefter, hvorvidt kvinden skulle tilbagebetale godtgørelsen, som hun mere end et år tidligere havde fået udbetalt. Reglerne findes i de uskrevne regler om ”condictio indebiti”, som medfører, at der skal foretages en konkret rimelighedsvurdering. Højesteret kom ved denne rimelighedsvurdering – modsat by- og landsret - frem til, at godtgørelsen ikke skulle tilbagebetales.

I den konkrete sag havde Patientforsikringen i sin afgørelse ganske vist taget forbehold for, at kvinden kunne risikere en ændring af afgørelsen, hvis hun klagede. Det var ligefrem angivet, at hun ved at klage over afgørelsen risikerede i mindre omfang eller slet ikke at være berettiget til erstatning. Højesteret lagde imidlertid vægt på, at regionen, der udbetalte godtgørelsen, ikke havde klaget over afgørelsen og havde udbetalt beløbet uden at tage forbehold for tilbagesøgning.


Bech-Bruuns kommentarer


Højesterets dom bidrager til at klarlægge retstilstanden for tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt erstatning eller godtgørelse fra det offentlige. Ud over en konkret rimelighedsvurdering kan det konkluderes, at udbetaleren skal ledsage udbetalingen med et konkret og utvetydigt forbehold om, at beløbet vil blive krævet tilbagebetalt, hvis forudsætningerne for udbetalingen – fx via en anden myndighedsafgørelse - senere måtte vise sig at briste.

Udfaldet af sagen understreger, at der skal lægges megen vægt på forventningssynspunktet, der tjener til at beskytte en person, der i god tro har modtaget en erstatning eller godtgørelse fra en offentlig myndighed.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
Hvad har cybersikkerhed med offentlige kontrakter at gøre – NIS2 i et udbudsretligt lys
26/04/2024
Udbud, Offentlig ret
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
Aktindsigt - set fra helikopterperspektiv
31/05/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret, Udbud
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
Ny lov om energiparker vedtaget – regler om kortere sagsbehandlingstid er på vej
07/06/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted