Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret idømmer advokat erstatningsansvar i millionklassen

Horten
04/10/2015
Højesteret idømmer advokat erstatningsansvar i millionklassen
I en ny dom har Højesteret taget stilling til, om en advokat havde ydet mangelfuld rådgivning til sin klient, som kunne udløse et erstatningsansvar. Dommen er konkret begrundet, men den kan måske fortælle noget om domstolenes aktuelle vurdering af advokaters erstatningsansvar.

Rådgivning om tilbud på køb af benzinstationer endte med erstatning på over 5,5 millioner kr.
I forbindelse med, at en advokat skulle rådgive sin klient om et muligt køb af to benzinstationer og om finansiering af købet, sendte advokaten på vegne af klienten et tilbud, hvor der ikke var taget forbehold for finansieringen af købet. Desuden indeholdt tilbuddet en overtagelsesdag, der efter klientens ønske var blevet udskudt, men hvor deponeringsdagen ikke var blevet tilsvarende udskudt.
Tilbuddet blev accepteret af sælgerne, men på deponeringsdagen blev det klart, at køberen ikke kunne finansiere købet, og køberen misligholdte derfor aftalen.

Det førte til, at sælgerne rejste et erstatningskrav mod køberen, der blev dømt til at betale 5.543.106 kr. i erstatning, hvilket medførte køberens konkurs. Køberens konkursbo sagsøgte herefter advokaten, der havde rådgivet køber om handlen, idet man mente, at advokaten var erstatningsansvarlig som følge af mangelfuld rådgivning vedrørende deponeringsdagen og finansieringsforholdene.

IKKE ANSVAR PÅ GRUND AF DEPONERINGSDATOEN, MEN PÅ GRUND AF MANGELFULD RÅDGIVNING OM FINANSIERINGEN
Højesteret behandlede først spørgsmålet om erstatningsansvar som følge af, at advokaten ikke havde udskudt deponeringsdagen i tilbuddet. Selvom Højesteret ikke kunne afvise, at de forskellige deponerings- og overtagelsesdage skyldtes en fejl fra advokatens side, var der ikke den fornødne årsagssammenhæng mellem fejlen og køberens tab. Det kunne således ikke antages, at fejlen havde haft nogen væsentlig indflydelse på køberens muligheder for at gennemføre handlen.
Herefter behandlede Højesteret spørgsmålet om, hvorvidt advokaten skulle have rådgivet om finansieringsforholdene. Dommerne delte sig i to lejre, og flertallet fandt, at advokaten kunne holdes ansvarlig for manglende rådgivning om finansieringsforholdene, idet advokaten burde have gjort det klart for køberen, at der ikke var sikkerhed for, at finansieringen ville falde på plads, samt hvilke risici, køberen påtog sig ved at gennemføre handlen. Højesterets flertal dømte derfor advokaten til at erstatte det fulde tab på over 5,5 millioner kroner.

ADVOKATEN HAVDE TILBUDT SELV AT DELTAGE I FINANSIERINGEN AF HANDLEN
Højesteret foretog en meget konkret vurdering af erstatningsansvaret som følge af mangelfuld rådgivning om finansieringen. I afgørelsen blev der blandt andet lagt væk på det mangeårige klientforhold, der betød, at advokaten havde et godt indblik i køberens økonomi, ligesom der blev lagt vægt på klientens forklaring om, at advokaten skulle hjælpe med at få finansieringen på plads, og at han inden afgivelsen af købstilbuddet havde oplyst om sin egen interesse i at deltage i finansieringen. Derudover blev det lagt til grund, at advokaten både over for sin klient og dennes bank havde omtalt muligheden for, at han eventuelt kunne bistå med finansieringen.

På grund af de nævnte omstændigheder vurderede Højesteret, at advokaten inden afgivelsen af købstilbuddet burde have ydet mere specifik rådgivning om finansieringsforholdene.

HORTEN BEMÆRKER
Dommen kan formentlig tages som udtryk for, at hvis en klient ønsker at foretage en handling, der åbenlyst er store risici ved, skal advokaten oplyse sin klient om disse.

Desuden blev det i den konkrete sag anset som en skærpende omstændighed, at advokaten måske kunne antages at have fremmet klientens risikofyldte handling ved sine egne udtalelser eller handlinger.

Læs hele dommen her


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Skift af forsikringsselskab - Dét skal du være opmærksom på
Mange virksomheder eller privatpersoner oplever at skulle skifte forsikringsselskab, hvilket der kan være mange gode grunde til. I forbindelse med et skift af forsikringsselskab er der dog visse ting man skal holde sig for øje.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
Nye domme fra Højesteret om ophør af tabt arbejdsfortjeneste
01/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Tid til (jule)fest
Tid til (jule)fest
07/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Nyt fra Højesteret om medarbejdere der besvimer på arbejdet
Nyt fra Højesteret om medarbejdere der besvimer på arbejdet
20/12/2023
Ansættelses- og arbejdsret, Forsikring og erstatning
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
Hvem modtager forsikrings- og pensionsudbetalingen ved din død?
28/12/2023
Forsikring og erstatning, Familie- og arveret
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
Ny landsretsdom om ekspropriation, erhvervsbeskyttelse og erstatning
09/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning, Lejeret
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted