Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret: Fuld erstatning for mistet feriegodtgørelse

Horten
03/10/2015
Højesteret: Fuld erstatning for mistet feriegodtgørelse


Højesteret har fastslået, at en lønmodtager har krav på erstatning for den feriegodtgørelse, lønmodtageren ikke optjente i sygeperioden.


En lønmodtager kom til skade i forbindelse med en busulykke og blev opsagt på grund af et langt sygefravær. Ansvarsforsikringsselskabet udbetalte erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, men ville ikke udbetale erstatning for mistet feriegodtgørelse, da lønmodtageren allerede fra sin tidligere arbejdsgiver havde fået løn under ferie og havde modtaget erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i de uger, lønmodtageren ville have holdt ferie, hvis hun ikke havde været syg.

Lønmodtageren mente, at hun også havde krav på erstatning for mistet feriegodtgørelse.

ERSTATNING FOR FERIE UANSET FERIE MED LØN ELLER FERIEGODTGØRELSE
Højesteret indledte i sin afgørelse med at henvise til to tidligere sager for Højesteret, hvor det bl.a. blev fastslået, at feriegodtgørelsen er en del af det arbejdsvederlag, som optjenes i et ansættelsesforhold, og at feriegodtgørelsen kan kræves erstattet som tabt arbejdsfortjeneste, uanset at der er tale om en lønandel, der er øremærket til afholdelse af ferie. Derudover blev det fastslået, at en lønmodtager har krav på at få udbetalt feriegodtgørelse, hvis vedkommende har været afskåret fra at holde ferie på grund af sygdom.

Endelig har Højesteret fastslået, at udbetaling af feriegodtgørelse i en situation, hvor lønmodtageren er forhindret i at afholde ferie pga. sygdom, anses som en slags godtgørelse for manglende afholdelse af ferie, uden at dette afskærer medarbejderen fra at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for samme periode.

Disse domme omhandlede således lønmodtagerens ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i de uger, hvor medarbejderen kunne have afholdt ferie.

I den netop afsagte sag skulle Højesteret tage stilling til, om medarbejderen også har ret til feriegodtgørelse i tilfælde, hvor der udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for de uger, hvor medarbejderen kunne have afholdt ferie med løn, hvis vedkommende ikke havde været sygemeldt.

I den nyligt afsagte dom fandt Højesteret, at den retstilstand, som blev fastslået i 2004 og 2009, gælder, uanset om lønmodtageren har ret til løn under ferie eller ferie med feriegodtgørelse. Det betyder, at medarbejderen også har ret til erstatning for mistet feriegodtgørelse.

Forsikringsselskabet blev derfor pålagt at betale erstatning for feriegodtgørelse med 12,5 % af lønnen og betaling af den 6. ferieuge med 2,5 %. Højesteret bemærkede, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at lønmodtageren havde modtaget feriegodtgørelse fra sin tidligere arbejdsgiver for en periode frem til fratrædelsen.

FERIEGODTGØRELSEN ER IKKE ERSTATNING FOR ET ØKONOMISK TAB - MEN KOMPENSATION FOR IKKE AT KUNNE AFVIKLE FERIE
Det er et grundprincip i erstatningsretten, at en skadelidt ikke skal overkompenseres for det, personen har lidt som følge af skaden. Dette var forsikringsselskabets argument for ikke at ville udbetale erstatning for feriegodtgørelse.

Samtidig gælder der inden for ansættelsesretten et princip om, at ferie skal være rekreativt, og det er i praksis slået fast, at man som udgangspunkt ikke kan holde ferie under sygdom, da dette ikke opfylder feriens rekreative formål. Langtidssygemeldte lønmodtagere, der ikke har mulighed for at afholde ferie, har derfor krav på betaling af feriegodtgørelse som en form for kompensation for, at ferien ikke kunne afholdes.

Erstatningen for feriegodtgørelse skal derfor ikke anses som erstatning for et økonomisk tab, men som en kompensation for manglende afholdelse af ferien.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

LÆS HELE HØJESTERETSDOMMEN

HER

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
Lovlig konflikt ikke længere lovlig fra tidspunkt, hvor virksomhed indgik overenskomst med andet FH-forbund
08/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
Ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget
12/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted