Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Højesteret afsiger dom i stridighed mellem Metroselskabet I/S og ledningsejere

Bech Bruun
17/02/2017
Højesteret afsiger dom i stridighed mellem Metroselskabet I/S og ledningsejere
En nylig afgørelse fra Højesteret betyder, at ledningsejere skal betale for ledningsomlægninger på fire stationer i forbindelse med anlægning af Cityringen. 

I forbindelse med anlæg af Cityringen opstod der uenighed mellem Metroselskabet I/S og en række ledningsejere om, hvem der var forpligtet til at betale for ledningsomlægninger i vejarealer på fire af Cityringens stationer.

Det centrale spørgsmål i sagen var for det første, om gæsteprincippet som fastsat i cityringlovens § 7, stk. 5 skal fortolkes i overensstemmelse med Højesterets dom om Flintholm Station, der vedrører et sammensat anlægsprojekt og for det andet, om hver af de fire metrostationer rent faktisk var sammensatte anlægsprojekter.

 

Højesterets afgørelse

Højesteret tiltrådte landsrettens resultat og begrundelse og fastslog således, at "cityringlovens § 7, stk. 5, nr. 2, skulle fortolkes i lyset af vejlovens gæsteprincip og den retspraksis, der knytter sig hertil, herunder således at begrebet ”vejformål” ikke afgrænses alene i forhold til foranstaltninger, der ændrer vejens dimension og forløb, men således at også andre foranstaltninger, der tjener et vejteknisk eller færdselsmæssigt formål i bredere forstand, omfattes."

Højesteret lagde ligesom landsretten til grund, at anlægsprojekterne ved de fire metrostationer hver især udgjorde sammensatte anlægsprojekter, der omfattede arbejde vedrørende både vej og bane. Efter retspraksis finder vejlovens gæsteprincip anvendelse på ledningsarbejde udført i forbindelse med sammensatte anlægsprojekter, selv om projektet ikke er begrundet i vejformål og uanset hvilke dele af projektet, der har nødvendiggjort ledningsarbejdet.

Derfor fandt Højesteret, at ledningsejerne skal betale for ledningsomlægningerne ved anlægningen af metrostationerne ved Østerport, Aksel Møllers Have, Frederiksberg og Frederiksberg Allé.

Højesteret stadfæstede dermed Østre Landsrets dom.

 

Bech Bruuns kommentar til sagen

Højesterets dom er den seneste af en række domme, der de seneste år er blevet afsagt vedrørende gæsteprincippet.

Et særligt forhold ved denne sag var imidlertid, at betalingsspørgsmålet skulle afgøres på baggrund af det i Cityringloven fastsatte gæsteprincip, hvorved spørgsmålet opstod, om der hermed var tilsigtet en anden ordning end den, der fulgte af vejlovens gæsteprincip. Som ovenfor anført fandt Højesteret, at det ikke var tilfældet.

Dommen illustrerer imidlertid, at uklare (sær)lovbestemmelser kan få vidtrækkende konsekvenser.

Højesterets dom fastslår endvidere, at sammensatte anlægsprojekter er et begreb, der kan anvendes som generelt princip i forbindelse med anlægsarbejder, som vedrører både bane og vej, uanset om ledningsomlægninger nødvendiggjort af anlægsarbejderne er begrundet i vejformål i snæver forstand.

Dermed vil dommen med al sandsynlighed medføre, at gæsteprincippet fremadrettet kan påberåbes i videre udstrækning end det sker i dag, hvor anlægsarbejder medfører ændringer i såvel bane og vej.

På linje med den foreliggende praksis understreger dommen endeligt, at gæsteprincippets anvendelsesområde skal fortolkes om end meget bredt.

Bech-Bruun har ført sagen for Metroselskabet I/S helt fra start, hvor den blev behandlet ved Ekspropriationskommissionen, og den har nu langt om længe fundet sin afslutning med Højesterets afgørelse.

 


Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Eksterne investorer - Hvor, hvornår og hvordan?
Mange iværksætter overvejer før eller siden om de skal have eksterne investorer ind. Hvad skal man gøre sig af overvejelser inden man vælger at tage investorer ind i sin virksomhed?
Juridiske kandidater er i høj kurs
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Juridiske kandidater er i høj kurs
Mange virksomheder oplever, at det er svært at tiltrække kompetent juridisk arbejdskraft. Men det behøver det ikke nødvendigvis være - Hvordan kommer vi ind på i denne video hvor vi fortæller om vores erfaringer med markedet og giver gode råd til hvordan du får fat i de rigtige kandidater.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Hvorfor skal man som content creator / influencer tage særligt hensyn til børn og unge?
Hvorfor skal man som content creator / influencer tage særligt hensyn til børn og unge?
16/11/2023
E-handel og markedsføring, Øvrige
Nyt om generationsskifte
Nyt om generationsskifte
20/11/2023
Øvrige, M&A
Implementering af CSRD i dansk ret
Implementering af CSRD i dansk ret
24/11/2023
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
Ny politisk aftale om energiparker – Er aftalen ren luft eller er vi reelt blevet klogere?
18/12/2023
Energi og forsyning, Øvrige
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
EU’s historiske milepæl: AI Act vedtaget efter langstrakte forhandlinger
21/12/2023
EU-ret, Øvrige, IT- og telekommunikation, Persondata
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
Brug af fritstående, generelle miljøanprisninger for solcelleanlæg anset som vildledende
12/01/2024
E-handel og markedsføring, Øvrige
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted