Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Hjemfaldsforpligtelser og ejendomsvurdering

DLA Piper
13/01/2016
436
Hjemfaldsforpligtelser og ejendomsvurdering
DLA Piper logo
Folketinget har med lov nr. 1887 af 29. december 2015 ændret vurderingsreglerne for ejendomme med hjemfaldsforpligtelser. Det er dog på ingen måde alle ejendomme med hjemfaldspligt, som kan drage fordel af de nye regler.

Forhistorie

Problematikken omkring vurderingsreglerne for ejendomme med hjemfaldsforpligtelse er ikke ny. Helt tilbage i 1980’erne og 1990’erne blev det af Landsskatteretten og Vestre Landsret fastslået, at der ved ejendomsvurderingen ikke skulle tages hensyn til hjemfaldsforpligtelser, uanset om de påvirkede handelsværdien af ejendommen.

Debatten blev dog vagt til live igen, da Politiken beskrev sagen om automekanikeren Leif Mathiesen. Sagen opstod, fordi Københavns Kommune i maj 2013 vedtog en ny lokalplan for det område, hvor Leif Mathiesens autoværksted lå. Lokalplanen skulle bane vejen for, at Københavns Universitet kunne opføre det nye kæmpebyggeri Niels Bohr Science Park. Det fremgik af lokalplanen, at grunden, hvorpå autoværkstedet var placeret, efter vedtagelsen kunne benyttes til nyt byggeri med butikker, hotel og kontorer i seks etager. Det medførte, at grundværdien steg fra 5,4 mio. kr. til 13,4 mio. kr. svarende til en forhøjelse af ejendomsskatten på over 200.000 kr. om året.

Problemet for Leif Mathiesen var, at han ikke fik glæde af grundens nye udviklingsmuligheder. Tilbage i 1938 var der nemlig tinglyst en hjemfaldspligt på grunden, som medførte, at den i 2020 kunne tilbagekøbes af Københavns kommune for 30 kr. pr. kvadratmeter svarende til omkring 50.000 kr. Ikke overraskende havde Københavns Kommune meddelt, at de ønskede at tilbagekøbe ejendommen i 2020.

Folketingets reaktion

I kølvandet på den store mediebevågenhed blev Skatteministeren anmodet om at udfærdige et udkast til et ændringsforslag til loven, hvorved det sikres, at ejendomme, hvor der er hjemfaldspligt, udelukkende vurderes til det, som grunden er værd med denne hjemfaldspligt. Sagt med andre ord skulle den mangeårige praksis om ikke at tillægge hjemfaldsforpligtelser betydning ved ejendomsvurderingen ændres. Skatteministeren valgte imidlertid selv at fremsætte et ændringsforslag med et lidt andet indhold end det, som Skatteministeren var blevet anmodet om at yde bistand til at udfærdige.

Ændringsforslaget

Ændringsforslaget betyder, at hvis man er ejer af en ejendom, hvorpå der er tinglyst en hjemfaldspligt senest den 31. december 2015, vil man kunne se bort fra en grundværdistigning, der er opstået som følge af en vedtaget lokalplan. Altså præcis den situation som Leif Mathiesen er blevet udsat for.

Det er dog en betingelse for at være omfattet af den nye lovændring, at ejeren godtgør over for SKAT, at der på vurderingstidspunktet er 10 år eller mindre til det tidspunkt, hvor kommunen tidligst kan udnytte hjemfaldspligten, dvs. det år, hvor kommunen ifølge hjemfaldspligten har ret til at tilbagekøbe grunden til en nærmere angivet pris lavere end markedsværdien.

For automekanikeren Leif Mathiesens vedkommende betyder ændringsforslaget helt konkret, at der skal ses bort fra den grundværdistigning fra 5,4 mio. kr. til 13,4 mio. kr. som den ændrede lokalplan medførte, da hjemfaldspligten for hans vedkommende kan udnyttes i 2020, altså inden for 10 år efter lokalplanen blev vedtaget. Ejendomme med hjemfaldsforpligtelser, som opfylder betingelserne, jf. ovenfor, vil kunne få genoptaget ejendomsvurderingen, hvis ejeren anmoder told- og skatteforvaltningen herom senest den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor vurderingen er foretaget.

 [layerslider id="64"]
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
DLA Piper logo
København
Rådhuspladsen 4
1550 København V
33 34 00 00
denmark@dlapiper.com
Aarhus
DOKK1
Hack Kampmanns Plads 2, 3
8000 Aarhus C
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 37.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak
I går
Skatte- og afgiftsret
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
Skatteministeriet vil igen skærpe indsatsen mod organiseret svindel
19/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
Hvem har bevisbyrden ved beskatning af værdi af fri bil?
09/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
Afsluttet kontrol fører til ansvarsvurdering hos ca. 450 skatteydere
07/10/2020
Skatte- og afgiftsret, Øvrige
Muligheden for genoptagelse af tidligere afslag på omvalg som følge af Højesterets dom af den 14. januar 2020
Muligheden for genoptagelse af tidligere afslag på omvalg som følge af Højesterets dom af den 14. januar 2020
06/10/2020
Skatte- og afgiftsret
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
Lagerbeskatning for udlejningsejendomme
05/10/2020
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted