Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Hensigt om at indgå bonusaftale ikke tilstræk­keligt til at konstituere aftale

Kromann Reumert
22/01/2016
Hensigt om at indgå bonusaftale ikke tilstræk­keligt til at konstituere aftale


En medarbejder blev afskediget og påstod, at hun havde krav på bonus, minimalerstatning og godtgørelse som følge af mangelfuldt ansættelsesbevis. Medarbejderen fik ved indgåelse af ansættelseskontrakten udleveret et udkast til bonusplan, men en endelig bonusaftale blev aldrig indgået.

Østre Landsrets dom af 30. november 2015.

SAGEN KORT
Medarbejderen blev ansat i august 2012 og fik sammen med sin ansættelseskontrakt udleveret en bonusplan. Det fremgik endvidere af ansættelseskontrakten, at en bonusordning skulle forhandles inden udgangen af prøvetiden. På grund af travlhed fik medarbejderen ikke fulgt op herpå, og der blev derfor ikke indgået en bonusaftale.

Medarbejderen krævede minimalerstatning efter funktionærlovens § 3, da opsigelsen af medarbejderen var sket med forkortet varsel efter 120-dages-reglen. Medarbejderens advokat protesterede mod det forkortede varsel, hvilket medførte, at opsigelsesvarslet blev forlænget til sædvanligt varsel inden medarbejderens fratræden. Lønnen blev i hele opsigelsesperioden udbetalt til tiden.

Endvidere gjorde medarbejderen gældende, at ansættelseskontrakten ikke opfyldte kravene i ansættelsesbevisloven, da bestemmelsen om drøftelse af bonus ikke havde den fornødne klarhed.

LANDSRETTENS DOM
Landsretten fandt, at det var parternes hensigt at indgå en bonusordning, men at en sådan ordning aldrig blev indgået. Retten mente ikke, at der gjaldt en bonusaftale med det indhold, der blev drøftet i forbindelse med ansættelsen i mangel af konkret aftale mellem parterne. Det blev tillagt vægt, at medarbejderen ved fremsendelse af ansættelseskontrakten selv havde bekræftet, at en bonusordning ikke ville foreligge, før der var foretaget yderligere drøftelser. Landsretten fandt derfor, at medarbejderen ikke var berettiget til bonus, da der ikke var indgået aftale herom mellem parterne.

Medarbejderen var uberettiget blevet opsagt med forkortet varsel efter 120-dages-reglen, men da arbejdsgiveren forlængede opsigelsesvarslet til sædvanligt varsel inden medarbejderens fratræden, og da arbejdsgiveren udbetalte lønnen til tiden i opsigelsesperioden, havde medarbejderen ikke krav på minimalerstatning efter FUL § 3.

Ansættelseskontrakten indeholdte alene en bestemmelse om, at en bonusordning skulle forhandles inden prøvetidens udløb. Da denne aftale ikke blev indgået, tilkendte landsretten ikke godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, da ansættelseskontraktens bestemmelse om drøftelse af bonus havde en sådan klarhed, at den opfyldte betingelserne i ansættelsesbevisloven.

HVAD VISER DOMMEN?
Dommen viser, at en bonusaftale alene er gyldig, når der er indgået en bindende aftale mellem parterne herom. Det er således ikke tilstrækkeligt, at parterne har haft til hensigt at indgå en sådan aftale. Dommen viser også, at en bestemmelse i ansættelseskontrakten om drøftelse af bonus kan opfylde kravene til klarhed i ansættelsesbevisloven, så længe en bonusaftale ikke er indgået. Det kan endvidere udledes af dommen, at arbejdsgiveren kan rette op på et uberettiget forkortet opsigelsesvarsel, så længe dette sker inden medarbejderens fratræden, og opsigelsen ikke har givet anledning til dispositioner fra medarbejderens side.Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
Ny dom fra Højesteret om 120-dages reglen
14/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
Varehus fik millionbøde for kontrol med medarbejdere
19/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye aktieoptioner, gamle regler
Nye aktieoptioner, gamle regler
22/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Selskabsret
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
Finanstilsynet indskærper rådgivningspligt for forsikringsformidlere
26/02/2024
Forsikring og erstatning, Ansættelses- og arbejdsret
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
Ligelønsloven: Laboranter og teknikere var ikke i sammenlignelig arbejdsmæssig situation
26/02/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted