Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Hensigt om at indgå bonusaftale ikke tilstræk­keligt til at konstituere aftale

Kromann Reumert
22/01/2016
231
Hensigt om at indgå bonusaftale ikke tilstræk­keligt til at konstituere aftale
Kromann Reumert logo


En medarbejder blev afskediget og påstod, at hun havde krav på bonus, minimalerstatning og godtgørelse som følge af mangelfuldt ansættelsesbevis. Medarbejderen fik ved indgåelse af ansættelseskontrakten udleveret et udkast til bonusplan, men en endelig bonusaftale blev aldrig indgået.

Østre Landsrets dom af 30. november 2015.

SAGEN KORT
Medarbejderen blev ansat i august 2012 og fik sammen med sin ansættelseskontrakt udleveret en bonusplan. Det fremgik endvidere af ansættelseskontrakten, at en bonusordning skulle forhandles inden udgangen af prøvetiden. På grund af travlhed fik medarbejderen ikke fulgt op herpå, og der blev derfor ikke indgået en bonusaftale.

Medarbejderen krævede minimalerstatning efter funktionærlovens § 3, da opsigelsen af medarbejderen var sket med forkortet varsel efter 120-dages-reglen. Medarbejderens advokat protesterede mod det forkortede varsel, hvilket medførte, at opsigelsesvarslet blev forlænget til sædvanligt varsel inden medarbejderens fratræden. Lønnen blev i hele opsigelsesperioden udbetalt til tiden.

Endvidere gjorde medarbejderen gældende, at ansættelseskontrakten ikke opfyldte kravene i ansættelsesbevisloven, da bestemmelsen om drøftelse af bonus ikke havde den fornødne klarhed.

LANDSRETTENS DOM
Landsretten fandt, at det var parternes hensigt at indgå en bonusordning, men at en sådan ordning aldrig blev indgået. Retten mente ikke, at der gjaldt en bonusaftale med det indhold, der blev drøftet i forbindelse med ansættelsen i mangel af konkret aftale mellem parterne. Det blev tillagt vægt, at medarbejderen ved fremsendelse af ansættelseskontrakten selv havde bekræftet, at en bonusordning ikke ville foreligge, før der var foretaget yderligere drøftelser. Landsretten fandt derfor, at medarbejderen ikke var berettiget til bonus, da der ikke var indgået aftale herom mellem parterne.

Medarbejderen var uberettiget blevet opsagt med forkortet varsel efter 120-dages-reglen, men da arbejdsgiveren forlængede opsigelsesvarslet til sædvanligt varsel inden medarbejderens fratræden, og da arbejdsgiveren udbetalte lønnen til tiden i opsigelsesperioden, havde medarbejderen ikke krav på minimalerstatning efter FUL § 3.

Ansættelseskontrakten indeholdte alene en bestemmelse om, at en bonusordning skulle forhandles inden prøvetidens udløb. Da denne aftale ikke blev indgået, tilkendte landsretten ikke godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, da ansættelseskontraktens bestemmelse om drøftelse af bonus havde en sådan klarhed, at den opfyldte betingelserne i ansættelsesbevisloven.

HVAD VISER DOMMEN?
Dommen viser, at en bonusaftale alene er gyldig, når der er indgået en bindende aftale mellem parterne herom. Det er således ikke tilstrækkeligt, at parterne har haft til hensigt at indgå en sådan aftale. Dommen viser også, at en bestemmelse i ansættelseskontrakten om drøftelse af bonus kan opfylde kravene til klarhed i ansættelsesbevisloven, så længe en bonusaftale ikke er indgået. Det kan endvidere udledes af dommen, at arbejdsgiveren kan rette op på et uberettiget forkortet opsigelsesvarsel, så længe dette sker inden medarbejderens fratræden, og opsigelsen ikke har givet anledning til dispositioner fra medarbejderens side.Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 33.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
Nyt lovforslag sikrer medarbejdere udvidet ret til sorgorlov
21/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
Dommer anset som lønmodtager og havde ret til ferie med løn
19/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
Muligheden for udbetaling af indefrosne feriepenge påvirker ikke arbejdsgivers forpligtelser til at indberette feriemidler optjent i ”overgangsperioden”.
05/10/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
Coronavirus: Ny trepartsaftale skal hjælpe medarbejdere med hjemsendte børn
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Sexchikane på arbejdspladsen
Sexchikane på arbejdspladsen
21/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Opsigelse af funktionærer
Opsigelse af funktionærer
18/09/2020
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted