Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Har Motorstyrelsen udfordret din anvendelse af en mandskabsvogn?

TVC Advokatfirma
03/01/2023
Har Motorstyrelsen udfordret din anvendelse af en mandskabsvogn?
TVC Advokatfirma logo
Mandskabsvogne, der er konstrueret og indrettet til befordring af mandskab og materiel, kan fritages for afgift, men det ses ikke sjældent, at Motorstyrelsen stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt mandskabsvogne anvendes i overensstemmelse med reglerne for afgiftsfritagelsen.

For at et køretøj kan indregistreres som mandskabsvogn, gælder dels krav til køretøjets indretning og dels krav til anvendelsen. Det er blandt andet en betingelse for afgiftsfritagelsen, at der i personkabinen, som skal være adskilt fra vareladet eller varerummet, er plads til befordring af mindst fire personer, hvoraf mindst ét sæde befinder sig bag forsæderne, og at køretøjet ikke benyttes til privat personbefordring.


Det ses imidlertid ikke sjældent, at Skatteforvaltningen, herunder Motorstyrelsen, stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt mandskabsvogne anvendes i overensstemmelse med reglerne for afgiftsfritagelsen. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med kontrolaktioner, som løbende afvikles og i flere tilfælde i samarbejde med politiet.


Håndteres dialogen med Motorstyrelsen ikke korrekt, og opstår der tvivl om de faktiske forhold, vil det endvidere kunne føre til, at Motorstyrelsen opkræver betaling af fuld registreringsafgift og sender sagen til ansvarsvurdering ved Skattestraffesagsenhederne. Dette med henblik på at vurdere, hvorvidt der er grundlag for at sanktionere den – ifølge Skatteforvaltningens opfattelse – forkerte anvendelse af mandskabsvognen.


Skattestraffesagsenhederne vil i den forbindelse typisk foretage en vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at slutte en straffesag med et bødeforlæg på – når der bortses fra bundgrænser – en eller to gange den afgift, som opkræves i forbindelse med indregistreringen på fuld afgift.


Hvad skal gøres, hvis Motorstyrelsen opkræver fuld registreringsafgift?

Ved opkrævning af fuld registreringsafgift vil Motorstyrelsen fremsende et forslag til afgørelse og senere en afgørelse, og det er ofte væsentligt at få tjekket, om der er grundlag for den opkrævning, som Motorstyrelsen har til hensigt at foretage eller allerede har gennemført.


Dette med henblik på at vurdere, hvorvidt det vil være relevant at klage over afgørelsen eller indbringe denne for domstolene for at ændre denne.


I en nyere afgjort domstolssag – offentliggjort som SKM2022.422.BR – ændrede byretten således den af Landsskatteretten trufne afgørelse.


I den pågældende sag havde Landsskatterettens flertal fundet, at uanset om der var tale om en betydelig kørselsafstand, så havde virksomheden ikke dokumenteret nogen erhvervsmæssig begrundelse for, at medarbejderne havde værktøj mv. på deres private bopæle, hvorfor Landskatteretten fandt, at kørslen mellem arbejdsplads og bopæl derfor udelukkende var begrundet i privat personbefordring. Landsskatteretten stadfæstede dermed Motorstyrelsens afgørelse om, at betingelserne for at fritage køretøjet for afgift ikke var opfyldt. Et enkelt retsmedlem udtalte dog, at den pågældende kørsel måtte være erhvervsmæssig under henvisning til, at der var tale om en betydelig afstand mellem bopæl og arbejdsplads, at medarbejderne fik løn for tid brugt på kørsel, og at der på medarbejdernes bopæle var et mindre lager af materiel og værktøj.


Byretten indtog det samme synspunkt som det dissentierende retsmedlem om, at der var tale om en betydelig kørselsafstand, at medarbejderne modtog løn for kørsel, og lagde derudover vægt på det af virksomhedens direktør oplyste for byretten, at medarbejderne opbevarede kostbart værktøj i mandskabsvognen for at undgå tyveri fra arbejdspladsen. Hertil kom, at mandskabsvognene blev overvåget med en GPS-tracker. Videre bemærkede byretten, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at kørslen skete op til påske, og at medarbejderne medbragte tøj og andre personlige effekter.


Afsluttende bemærkninger om praksis

Dommen er et eksempel fra offentliggjort praksis, hvor en af Motorstyrelsen opkrævet registreringsafgift er blevet tilsidesat, da anvendelsen af mandskabsvognen ikke var i strid med betingelserne for afgiftsfritagelse.


Opmærksomheden henledes imidlertid på, at mange domme og afgørelser ikke offentliggøres af Skattestyrelsen eller Skatteministeriet. Dette uanset de kan have betydning for retsstillingen og mulighederne for at opnå et gunstigt resultat i en lignende klage- eller domstolssag.


Vil du læse mere om betydningen af dette, herunder betydningen for din sag, henvises der til artiklen ”Betydningen af ikke-offentliggjort administrativ praksis og udsagn gengivet i Den juridiske vejledning” fra Fagligt indstik, der er udgivet af FDR, Foreningen for Danske Revisorer.


Har du behov for hjælp?

Som det fremgår ovenfor, ses det ikke sjældent, at Motorstyrelsen i forbindelse med kontrol stopper og kontrollerer mandskabsvogne. Såfremt du måtte blive involveret i en afgiftssag, der drejer sig om mandskabsvogne, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.


Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive, utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klage- eller domstolssag.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
Ekspertudvalg: Risikerer danske fonde at miste fradragsret for almennyttige uddelinger?
22/03/2024
Selskabsret, Skatte- og afgiftsret
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
Supplysejlads er omfattet af tonnageskatteloven
19/04/2024
Transportret, Skatte- og afgiftsret
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
Skatteministeriet tog bekræftende til genmæle i forhold til udøvet skøn
30/04/2024
Skatte- og afgiftsret
Genoptagelse: særlige omstændigheder
Genoptagelse: særlige omstændigheder
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
Stigninger i dækningsafgift og ejendomsskat i eksisterende erhvervslejeforhold
02/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise, Lejeret
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
Skatter og afgifter: Selvstændig erhvervsdrivende som deltager i et skattemæssigt transparent selskab?
08/05/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted