Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Har man ret til at være til stede ved åbning af tilbud ved udbud af bygge- og anlægsarbejder efter udbudsloven?

Focus Advokater
26/03/2020
834
Har man ret til at være til stede ved åbning af tilbud ved udbud af bygge- og anlægsarbejder efter udbudsloven?
Focus Advokater logo
Det spørgsmål har Focus Advokater rejst over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med et konkret udbud. Svaret får du i indlægget her sammen med et par gode råd til din virksomheds udbudsbehandling.


Spørgsmålet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gik på, om tilbudslovens regler om fysisk tilstedeværelse ved åbning af licitationsbud fortsat gælder ved udbud af bygge- og anlægsarbejder foretaget efter udbudsloven/udbudsdirektivet efter ikrafttrædelse af en bekendtgørelse vedrørende elektronisk kommunikation. Denne bekendtgørelse opstiller nemlig særlige krav om anvendelse af elektronisk kommunikation ved udbud efter udbudsloven.


Regelgrundlaget


Når en entreprenør afgiver tilbud på udførelse eller projektering af offentlige bygge- og anlægsarbejder følger det af tilbudslovens § 7;

  • at de indgivne tilbud "[…]skal åbnes på licitationsstedet på et forud fastsat tidspunkt”, og

  • at "[…]de bydende er berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbuddene, og her at blive bekendt med budsummer og eventuelle forbehold".


Det følger af tilbudsloven, at denne bestemmelse ligeledes finder anvendelse for udbud foretaget efter udbudsloven. Men der foreligger ingen steder en stillingtagen til, hvordan tilbudslovens § 7 stemmer overens med reglerne om elektronisk udbud i bekendtgørelsen om "… anvendelsen af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse”. Af denne bekendtgørelse følger, at "Al kommunikationsudveksling i forbindelse med en udbudsprocedure skal ske ved anvendelse af elektroniske kommunikationsmidler".

Spørgsmålet er altså, hvorledes bekendtgørelsen er forenelig med tilbudslovens regler, da der i realiteten ikke her vil være tale om, at der sker en "åbning" af et tilbud i tilbudslovens forstand. Bestemmelsen i § 7 kan henføres til den tidligere gældende licitationslov, og den bygger ikke på udbudsloven eller EU-udbudsdirektivet som den førnævnte bekendtgørelse. Det kan diskuteres om bestemmelsen i tilbudsloven er uhensigtsmæssig set ud fra den digitale tid, vi lever i, og om den overhovedet er forenelig med hensigten bag de elektroniske tiltag, der lægges op til i EU-direktivet og udbudsloven.


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens svar


Focus Advokaters stillede spørgsmål:

"[…] Kan åbning af tilbud efter udbudsloven ske elektronisk, når der er tale om udbud inden for bygge- og anlæg?"

"[…] På denne baggrund ønskes Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens stillingtagen til, hvorvidt åbning af tilbud kan ske ved, at ordregiver åbner disse tilbud og efterfølgende uploader de i tilbudslovens § 7 nævnte oplysninger til tilbudsgiverne på udbudsportalen (tilbudssummer og eventuelle forbehold). Tilbudsgiverne får således ikke fysisk adgang til et licitationsmøde/åbningen, men bliver dog bekendt med de i tilbudslovens § 7 angivende oplysninger".


Om fortolkningen af bestemmelserne fremkom Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med følgende generelle udtalelse:


"Tilbudslovens § 7 vedrørende tilbudsgivernes ret til at være til stede ved åbningen af tilbuddene gælder ligeledes ved en elektronisk åbning af tilbud. Uanset om åbning af tilbud gennemføres elektronisk, skal ordregiver således fortsat invitere tilbudsgiverne ind til et fysisk møde, hvor tilbuddene åbnes. Ved en elektronisk åbning af tilbud skal licitationsstedet derfor være et fysisk sted, som ordregiver fastsætter på samme måde som ved en ikke-elektronisk åbning. Kommunikationen ved det fysiske møde må ikke føre til en omgåelse af reglerne eller kommunikation vedr. ikke grundlæggende elementer. Det pålægges ordregiveren at foretage en tilstrækkelige dokumentation af kommunikationen. Det kunne for eksempel være et referat, der sendes elektronisk til berørte tilbudsgivere".


Focus Advokater bemærker


Med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fortolkning af reglerne skal der fortsat tilbydes fysisk tilstedeværelse ved åbning af tilbud inden for udbud af bygge- og anlægsarbejder,

  • uanset om udbuddet gennemføres elektronisk, og

  • uanset om dette sker efter tilbudsloven eller efter udbudsloven.


Ved kendelse af den 14.3.2011 (Virklund Sport A/S mod Vejle Kommune) om et almindeligt udbud efter tilbudsloven, blev ordregivers tildelingsbestemmelse annulleret dog som følge af flere forhold, herunder bl.a. at ordregiver ikke gav de bydende adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Det er uklart, hvorledes Klagenævnet for Udbud i en eventuel klagenævnssag vil forholde sig til en ordregivers undladelse af at tillade de bydende adgang til at overvære åbningen af tilbud efter udbudsloven ved fysisk tilstedeværelse, herunder hvilke konsekvenser en sådan undladelse i sig selv vil medføre.

For alle øvrige udbud, for eksempel udbud af varer og tjenesteydelser, foreligger der ikke en pligt for ordregiver til at tilbyde de bydende fysisk fremmøde.

Det er væsentligt, at tilbudslovens og udbudslovens regler overholdes af udbyderen. Manglende overholdelse kan føre til annullation af udbuddet eller tildelingsbeslutningen samt krav om erstatning og generelt større omkostninger ved gennemførelse af processen. Focus Advokater har en høj specialiseret viden og stor erfaring med rådgivning inden for entrepriseret og udbudsret. Vi kan hjælpe med rådgivning i alle faser af et udbudsprojekt.

Kontakt associeret partner, advokat Karina Dolmer Hansen for yderligere information.
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte mig. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Focus Advokater logo
Odense
Englandsgade 25
5000 Odense C
63 14 20 20
mail@focus-advokater
Kolding
Toldbodgade 10, 4
6000 Kolding
Svendborg
Havnepladsen 3 A
5700 Svendborg
København
Amaliegade 40 B, 2
1256 København K
Hamborg
Grimm 8
D-20457 Hamburg
Ledige jobs
Jurainfo logo
Annoncér dit stillingsopslag her og nå ud til mere end 33.000 månedlige besøgende

Juridiske nyheder & artikler

Hold dig opdateret på de seneste juridiske nyheder eller søg blandt de mere end 4.000 artikler som allerede er udgivet. Vi har samlet det vigtigste viden ét sted.

Juridiske kurser & arrangementer

Find nemt dit næste kursus eller anden relevant efteruddannelse inden for dit felt. Søg på tværs af fagområder fra en række forskellige udbydere.

Find Juridisk Specialist

Brug for en advokat? Søg efter verificerede specialister på tværs af advokatbranchen og find en specialist inden for det område, hvor du søger råd og vejledning.

Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Kontrakt med løbetid på 6 år var ikke en rammeaftale
Kontrakt med løbetid på 6 år var ikke en rammeaftale
22/10/2020
Udbud
Positiv opfyldelses­interesse og ordregivers sandsynlige annullation
Positiv opfyldelses­interesse og ordregivers sandsynlige annullation
19/10/2020
Udbud
Forbehold for mindstekrav eller "frivilligt alternativ" for ordregiver?
Forbehold for mindstekrav eller "frivilligt alternativ" for ordregiver?
07/10/2020
Udbud
Ny vejledning om fælles bud i offentlige og private udbud
Ny vejledning om fælles bud i offentlige og private udbud
29/09/2020
Konkurrenceret, Udbud
Manglende opfyldelse af krav til pointscore på kvalitet medførte afvisning af tilbud
Manglende opfyldelse af krav til pointscore på kvalitet medførte afvisning af tilbud
24/09/2020
Udbud
Ny guide om udfyldelse af ESPD
Ny guide om udfyldelse af ESPD
10/09/2020
Udbud
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2020 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted