Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?

Hulgaard Advokater
09/02/2024
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
Hulgaard Advokater logo
Hvis du har fået medhold i din skattesag, kan du få dækket visse udgifter til sagkyndig bistand, syn og skøn, sagsomkostninger, mv. I visse tilfælde kan du få fuld omkostningsgodtgørelse, d.v.s. at du får alle udgifterne dækket, mens du i andre tilfælde kan få 50 % af dine udgifter dækket.

Når du klager i en skatte-, told- eller afgiftssag eller indbringer sagen for domstolene, er det i visse tilfælde muligt at søge om at få dækket udgifterne hertil. Dette kaldes for omkostningsgodtgørelse.


Om du kan få omkostningsgodtgørelse, afhænger af den konkrete sag og om du opfylder betingelserne herfor.


Hvilke udgifter kan du få godtgørelse for?

Du kan ansøge om godtgørelse for følgende udgifter:


  • Udgifter til advokat, revisor eller andre personer, der kan ligestilles hermed.
  • Udgifter til syn og skøn.
  • Udgifter til sagkyndige erklæringer og andet bevismateriale, bortset fra lovpligtig dokumentation for kontrollerede transaktioner.
  • Pålagte sagsomkostninger og retsafgifter.
  • Den sagkyndige bistandsyders rejseudgifter.
  • Udgifter til udarbejdelse af anmodning om henstand i forbindelse med en klage.

 

Hvor meget kan du få godtgjort?

Du kan få 100 % af de omkostningsberettigede udgifter dækket, hvis du har fået fuldt eller overvejende medhold i en klagesag.


Du kan få 50 % af de omkostningsberettigede udgifter dækket, hvis du kun har fået medhold i mindre grad eller slet ikke har fået medhold.


MedholsgradenOmkostningsgodtgørelse
Medhold > 50 %100 %
Medhold < 50 %50 %

 

Vurderingen af graden af medhold er et væsentligt element i vurderingen af, hvorvidt du er berettiget til omkostningsgodtgørelse. Den administrative klageinstans, der træffer afgørelse i sagen, kommer med en vejledende udtalelse om graden af medhold, jf. SFL § 56, stk. 1. Dette kan eksempelvis være Landsskatteretten. Det er dog Skattestyrelsens afgørelse, der er afgørende. Skattestyrelsen foretager denne medholdsvurdering på baggrund af en række kriterier.


Medholdsvurderingen

Hovedreglen er, at medholdsvurderingen tager udgangspunkt i den beløbsmæssige værdi i sagen.


Eksempel I

Hvis påstanden er på 100.000 kr., og du får medhold i 75.000 kr., så har du fået medhold i overvejende grad (75 %), og du får derfor fuld omkostningsgodtgørelse.


Eksempel II

Hvis påstanden er på 100.000 kr., og du derimod får medhold i 25.000 kr., så har du fået medhold i mindre grad (25 %), og du får derfor en omkostningsgodtgørelse på 50 %.


Der kan dog også inddrages andre kriterier i vurderingen, såsom niveau i klagesystemet, sagens eventuelle vidererækkende betydning, klagepunktets tyngde og udfald i forhold til påstand. Det er op til Skattestyrelsen at vurdere, hvorvidt disse øvrige kriterier skal tillægges betydning.


Hvordan ansøger du om omkostningsgodtgørelse?

Du kan enten selv ansøge eller få din sagkyndige til at ansøge om omkostningsgodtgørelse på dine vegne. Ansøgningen skal bl.a. indeholde bilag fra klagesagen samt dokumentation for det beløb, du ansøger om. Derudover er der visse øvrige dokumentationskrav, der skal opfyldes i ansøgningen.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ikke handlet mindst groft uagtsomt
Ikke handlet mindst groft uagtsomt
07/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted