Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Har din arbejdsplads en e-rygepolitik?

Dansk Erhverv
31/05/2016
Har din arbejdsplads en e-rygepolitik?


De fleste arbejdspladser skal inden 7. juni udarbejde en skriftlig politik for brugen af e-cigaretter. Overtrædelser kan medføre bøde.

Folketinget har netop vedtaget en ny lov om elektroniske cigaretter, som træder i kraft allerede den 7. juni 2016.

Den nye lov regulerer en lang række forhold, herunder krav til kvaliteten og sikkerheden af elektroniske cigaretter, markedsføring og kontrol mv. Derudover følger det af loven, at der på arbejdspladser og steder med offentlig adgang skal udarbejdes en skriftlig politik for anvendelse af elektroniske cigaretter.


Minimumsregler til e-rygepolitikken


Politikken for anvendelse af elektroniske cigaretter skal som minimum indeholde oplysning om, hvorvidt og i givet fald hvor der må anvendes elektroniske cigaretter. Politikken skal være tilgængelig for såvel medarbejdere på de enkelte arbejdspladser, som for besøgende af steder med offentlig adgang.

Hidtil har der ikke været pligt til at have en politik for anvendelse af elektroniske cigaretter. Virksomheder er dog ifølge rygeloven i forvejen forpligtet til at udarbejde en skriftlig rygepolitik på arbejdspladser.

Der er derfor ikke noget til hinder for, at den nye politik om elektroniske cigaretter indarbejdes i virksomhedens eksisterende rygepolitik. Der kan eksempelvis tilføjes, at ”der gælder samme regler for rygning af elektroniske cigaretter eller lign. som for almindelige cigaretter”.


Offentlig adgang og skiltning?


Man skal være opmærksom på, at de nye regler også omfatter andre steder, hvortil offentligheden har adgang. Politikken om elektroniske cigaretter skal i henhold til lovens ordlyd gøres tilgængelig for offentligheden f.eks. ved skiltning eller opslag.

Dansk Erhverv er i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på at afklare og præcisere, hvordan kravet om, at politikken om elektroniske cigaretter skal gøres tilgængelig for offentligheden de steder, hvortil offentligheden har adgang, kan opfyldes – eksempelvis om offentliggørelse af politikken kan ske på en virksomheds hjemmeside eller lign.

Ikke generelt forbud mod rygning af elektroniske cigaretter
Med den nye lov om elektroniske cigaretter er der ikke indført et generelt forbud mod rygning. Det fremgår imidlertid af loven, at der indføres forbud mod rygning på steder, hvor børn og unge opholder sig, i kollektive transportmidler og i taxaer. På de fleste arbejdspladser vil det derfor fortsat være op til de enkelte virksomheder at bestemme, hvorvidt et forbud mod rygning af elektroniske cigaretter skal udstedes.


Skriftlig rygepolitik


En skriftlig rygepolitik efter de hidtil (og fortsat) gældende regler skal som minimum oplyse, om der må ryges på arbejdspladsen og i bekræftende fald hvor:

  • Må der ikke ryges nogen steder indendørs eller udendørs på virksomhedens matrikel?

  • Må der ryges udenfor på matriklen og i bekræftende fald hvor?

  • Må der ryges i rygerum/rygekabine, i sælgerens bil, i kranen?

  • Hvornår må der ryges?


Rygepolitikken bør foruden ovenstående indeholde oplysninger om, hvordan gæster, kunder, fremmed arbejdskraft (f. eks. vikarer), håndværkere, leverandører mv. informeres om rygepolitikken. Der skal desuden være oplysninger om rygepauser i løbet af dagen og i forbindelse med møder.

Endelig skal konsekvenserne ved overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik oplyses. En bestemmelse om, at ”overtrædelse af virksomhedens rygepolitik vil kunne få konsekvenser for ansættelsesforholdet”, vil i mange tilfælde være tilstrækkeligt til at opfylde kravet. Konsekvenserne for ansættelsesforholdet kan være påtale eller advarsel eller ved grove eller gentagne overtrædelser – opsigelse eller bortvisning. Det vil altid beror på en konkret vurdering hvilke ansættelsesretlige konsekvenser, en overtrædelse af rygepolitikken kan medføre.

Rygepolitikken skal være tilgængelig for alle ansatte. Virksomheden skal endvidere sikre, at rygepolitikken håndhæves.


Ikrafttrædelse og straf


Loven træder i kraft allerede den 7. juni 2016. Overtrædelse af bestemmelsen om den nye politik for anvendelse af elektroniske cigaretter kan ifølge loven straffes med bøde. Tilsynet med overholdelsen af bestemmelsen varetages af Arbejdstilsynet.


Dansk Erhverv vurderer


De nye regler ændrer ikke på det klare udgangspunkt, at det ligger inden for ledelsesretten at bestemme, hvorvidt medarbejderne ikke må ryge på arbejdspladsens areal, og forbuddet kan også omfatte elektroniske cigaretter. Normalt er der en høj grad af frihed, når det skal vurderes, hvad der er driftsmæssigt begrundet.


 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
Perlekæder i arbejdstid førte til strid
07/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
Lønnedgang på cirka 10 % var nok til erstatning
15/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
Dobbeltagent kunne ikke bortvises
17/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
Er du opdateret på den seneste praksis vedrørende beskatning af smartwatches?
21/05/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Vegansk ret på menuen
Vegansk ret på menuen
21/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret, Øvrige
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
Ny lov om tidsregistrering træder i kraft den 1. juli 2024
23/05/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted