Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven skal ikke altid udmåles ud fra lønudgiften

Bech Bruun
17/01/2023
Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven skal ikke altid udmåles ud fra lønudgiften
Bech Bruun logo
Østre Landsret har i en dom af 14. december 2022 slået fast, at de sædvanlige principper for udmåling af godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven skal fraviges, hvis disse på grund af lønnens ringe størrelse vil føre til en så lav godtgørelse, at denne ikke vil have "tilstrækkelig afskrækkende virkning”.

Sagen drejede sig om udmåling af godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven til en butiksassistent, der var blevet afskediget under henvisning til omstrukturering.


Butiksassistenten var ansat i fleksjob med en arbejdstid på 2,5 timer ugentligt og modtog et månedligt fleksløntilskud fra kommunen på 18.489 kr., mens lønnen fra arbejdsgiveren var ca. 1.550 kr. pr. måned. På opsigelsestidspunktet havde butiksassistenten ca. 2 års anciennitet.


Landsretten tiltrådte, at arbejdsgiveren ikke havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse over for butiksassistenten, og at afskedigelsen derfor var sket i strid med forskelsbehandlingslovens §§ 2 og 2 a. Landsretten bemærkede i den sammenhæng, at butikken havde ansat en anden medarbejder, som var blevet visiteret til at arbejde 30 timer om ugen. Landsretten vurderede i denne sammenhæng, at arbejdsgiveren som led i sin tilpasningsforpligtelse kunne have valgt at ansætte denne medarbejder til mindre end de visiterede 30 timer eller i øvrigt kunne have valgt at sætte en af de andre medarbejdere i butikken ned i tid.


Spørgsmålet var herefter, om der ved udmåling af godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven skulle tages udgangspunkt i den overenskomstmæssige løn (dvs. den faktiske løn plus fleksløntilskuddet) eller den faktiske udbetalte månedsløn fra arbejdsgiveren uden fleksløntilskuddet.


Landsretten anførte, at udgangspunktet for udmålingen af en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven er de retningslinjer, som har udviklet sig i praksis ved afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens § 9, hvorefter godtgørelser fastsættes til et vist antal måneders løn afhængig af krænkelsens grovhed og arbejdstagerens anciennitet. Udgangspunktet er herefter, at godtgørelsen skal udmåles i forhold til den løn, der faktisk udbetales af arbejdsgiveren.


Det følger imidlertid af beskæftigelsesdirektivet og praksis fra EU-Domstolen, at de sanktioner, som arbejdsgivere kan blive mødt af, skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.


Godtgørelsen blev derfor i det konkrete tilfælde udmålt skønsmæssigt til 30.000 kr. og dermed ikke udelukkende ud fra den faktiske størrelse af den løn, som arbejdsgiveren betalte til butiksassistenten.


Bech-Bruuns kommentar

Afgørelsen er interessant, fordi den er et eksempel på en fravigelse af de ellers nogenlunde faste tommelfingerregler om udmåling af godtgørelse, som i denne sag ville have ført til en godtgørelse svarende til ca. ni måneders løn.


I Højesterets domme om afskedigelse af piloter så man en fravigelse i nedadgående retning, mens der her under hensyn til den meget lave faktiske aflønning ses en fravigelse i opadgående retning.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Har du pligt til at oprette en whistleblowerordning inden den 17. december 2023?
Bliv klogere på whistleblowerloven, herunder hvilke virksomheder, der har pligt til at etablere en whistleblowerordning.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
Pligt til at tegne voldsskadeforsikring er på vej
03/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
Lovforslag vedtaget: Udlandsdanskere får nu mulighed for ophold til medfølgende familie på samme vilkår som tredjelandsstatsborgere
07/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Mor er den bedste i verden
Mor er den bedste i verden
06/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Fritstillet og velstillet
Fritstillet og velstillet
11/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
Nye krav om registrering af arbejdstid i Danmark
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
Vigtige lempelser i regler for arbejds- og opholdstilladelser og Højesteretsdom om ulovlig beskæftigelse
13/06/2024
Ansættelses- og arbejdsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted