Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Genindførelse af skattefrie medarbejderaktier sendt i høring

Delacour
16/02/2016
Genindførelse af skattefrie medarbejderaktier sendt i høring
Skatteministeriet har den 2. februar 2016 sendt et lovforslag i høring, som blandt andet indeholder skattefrihed for tildelingen af medarbejderaktier.

Af finanslovsforslag for 2016 fremgik det, at der i 2016 skulle fremsættes lovforslag, som indfører mulighed for medarbejderaktier. Som udmøntning heraf har Skatteministeriet netop fremsendt lovforslag, som indeholder gunstige regler for medarbejderaktier.

Med lovforslaget foreslås det at indsætte en ny bestemmelse i ligningslovens § 7 P, hvorefter den ansatte kan modtage aktier, køberetter og tegningsretter til en værdi svarende til højst 10 % af årslønnen skattefrit.

Der udløses først beskatning, når og hvis aktierne sælges. Ved aktieafståelsen beskattes den ansatte efter aktieavancebeskatningsloven, hvorefter afståelsen beskattes som aktieindkomst.

Når den ansatte på den ene side ikke beskattes af det modtagne vederlag, foreslås det på den anden side, at selskabet ikke skal have fradrag for udgifterne til medarbejderaktierne.

For at kunne anvende de nye regler i ligningslovens § 7 P skal en række betingelser være opfyldt, herunder:

  1. Arbejdsgiverselskabet og den ansatte skal have indgået aftale om, at reglerne for den foreslåede ordning skal finde anvendelse.

  2. Købe- og tegningsretter til den ansatte kan højest udgøre en værdi svarende til 10 % af årslønnen.

  3. Aktierne skal være ydet af arbejdsgiverselskabet eller et hermed koncernforbundet selskab, og der skal være tale om aktier enten i arbejdsgiverselskabet eller et hermed koncernforbundet selskab.

  4. Tildelte købe- og tegningsretter må ikke overdrages. Køberetten skal således være udformet således, at den giver en ret for enten den ansatte eller det selskab, der har ydet køberetten, til at erhverve eller levere aktier.


Det er op til selskabet at beslutte, om alle ansatte eller kun nogle ansatte skal have tilbud om medarbejderaktier.

Den foreslåede ordning svarer i det væsentligste til den medarbejderaktieordning i ligningslovens § 7 H, der blev afskaffet i 2012 med virkning for aftaler om medarbejderaktier indgået den 21. november 2011 eller senere.

De foreslåede regler i ligningslovens § 7 P er dog ikke identiske med de foregående. Eksempelvis foreslås den tidligere ordning, hvorefter selskabets revisor eller advokat skulle attestere aftalerne mellem selskabet og de ansatte, ikke videreført. Med de nye regler foreslås det i stedet, at selskabet i indkomstregisteret skal foretage en markering af tildelte købe- og tegningsretter. Det foreslås endvidere, at selskabet skal indberette en række oplysninger til SKAT om udnyttelse af købe- og tegningsretterne og om direkte tildelte aktier.

Herudover foreslås alene mindre justeringer og sproglige ændringer i forhold til den tidligere bestemmelse i ligningslovens § 7 H. Disse ændringer tilsiger dog ikke at have indholdsmæssig betydning.

I lovforslaget foreslås det, at reglerne får virkning for aftaler, der indgås den 1. juli 2016 eller senere.

Lovforslaget er sendt i høring med frist den 1. marts 2016. Lovforslaget vil herefter blive fremsat af Skatteministeren i Folketinget. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted