Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Generationsskifte: Forbeholdt udbytteret giver ikke skattefrit udbytte

TVC Advokatfirma
19/01/2018
Generationsskifte: Forbeholdt udbytteret giver ikke skattefrit udbytte
I planlægningen af et generationsskifte er det nødvendigt at have de skattemæssige konsekvenser for øje. En afgørelse fra Skatterådet er med til at kaste lys over de skattemæssige konsekvenser, når den ældre generation skal bevare økonomiske rettigheder i et selskab, der i øvrigt ønskes overdraget til næste generation.En afgørelse fra Skatterådet viser, at et generationsskifte med succession og en forbeholdt udbytteret til et større udbyttebeløb, der udbetales over flere gange, vil få skattemæssige konsekvenser for begge generationer. I den konkrete sag kunne overdragelse af kapitalandele med forbeholdt udbytteret fra en far til sine børn således ikke ske, uden at udbyttet blev beskattet.

Få her et indblik i den påtænkte transaktion og begrundelsen for, hvorfor modellen ikke kunne bruges til skattemæssig optimering, som det var hensigten at opnå.


Sagens omstændigheder


I forbindelse med et generationsskifte med succession anmodede en far SKAT om bindende svar angående de skattemæssige konsekvenser ved en påtænkt overdragelse af mellem 24 og 50 % af kapitalandelene i sit helejede selskab til hvert af sine to voksne børn.

Overdragelsen ville ske på følgende vilkår:

  • Overdragelse med skattemæssig succession til markedsværdi

  • Delvis berigtigelse ved gave fra far til børn

  • Faren forbeholdte sig udbytteretten for de overdragne kapitalandele op til et vist beløb


Den forbeholdte udbytteret var formuleret på følgende måde i gavebrevene:

”Gavegiver forbeholder sig retten til udbytte på de overdragne kapitalandele i Selskabet, indtil der er udloddet samlet i alt kr. xxx mio. netto efter skat på de overdragne kapitalandele.”


Skatteyderens opfattelse


Faren var af den opfattelse, at den forbeholdte udbytteret var en del af den samlede aftale om finansiering af overdragelserne, hvorfor værdien af den forbeholdte udbytteret skulle anses som en del af farens samlede afståelsessum for kapitalandelene i selskabet.

Ideen bag den påtænkte model var med andre ord, at den forbeholdte udbytteret kunne henregnes fuldt ud, dvs. til kurs pari, i farens afståelsessum. Da ovedragelsen skulle ske med skattemæssig succession, skulle faren ikke beskattes af avancen opgjort på baggrund af afståelsessummen og synspunktet var således, at udbyttet ville være skattefrit for faren.

I forhold til børnene var det skatteyderens opfattelse, at vilkåret om at faren havde forbeholdt sig udbytte i det givne omfang medførte, at børnene ikke havde ret til at få dette udbytte og dermed, at børnene heller ikke skulle beskattes, når udbyttet ville blive udloddet.


SKATs opfattelse (tiltrådt af Skatterådet)


SKAT var ikke uenig med faren i, at den forbeholdte udbytteret skulle henregnes til farens skattemæssige afståelsessum for kapitalandelene i selskabet. Enigheden stoppede dog brat her, idet SKAT ikke kunne bekræfte, at den fulde og pålydende værdi af den forbeholdte udbytteret skulle indgå i afståelsessummen. Udbytteretten kunne med andre ord ikke henregnes til afståelsessummen til kurs pari.

Hvis der blot var tale om én enkeltstående og efterfølgende udbytteudlodning, der blev videreført til faren, ville værdien heraf skulle tillægges afståelsessummen, og dette enkeltstående yderligere afståelsesvederlag ville ikke være skattepligtigt for faren, hvis overdragelsen i øvrigt skete i henhold til successionsreglerne.

Idet der derimod konkret ville være tale om flere udbytteudlodninger, og der samtidig var usikkerhed omkring udbytterettens varighed og udbytterettens årlige størrelse, konstaterede SKAT, at den forbeholdte udbytteret var en løbende ydelse omfattet af de særlige regler herom i ligningsloven.

Da der ville være tale om en løbende ydelse, var det SKATs opfattelse, at det beløb, der skulle anses som en del af afståelsessummen, var den kapitaliserede værdi af den forbeholdte udbytteret. Den kapitaliserede værdi, dvs. nutidsværdien af de fremtidige betalinger, kunne ikke anses at være svarende til kurs pari af det beløbsmæssigt forbeholde udbytte. SKAT lagde herved vægt på, at størrelsen af udbytteretten forventedes at udgøre mellem 50 % og 80 % af den samlede værdi af de overdragne kapitalandele, samt at det var usandsynligt, at et så stort beløb ville blive udbetalt på én gang.

Efter SKATs opfattelse, skulle den forbeholdte udbytteret indregnes i den skattemæssige afståelsessum med et beløb opgjort som den kapitaliserede værdi af udbytteretten. De faktiske udbetalte udbyttebeløb skulle behandles som løbende ydelser med den konsekvens, at faren ville blive skattepligtig af beløb udover den kapitaliserede værdi. Børnene ville omvendt have fradrag for betalinger til faren ud over den kapitaliserede værdi.

Herudover kom SKAT frem til, at børnene som ejere af kapitalandelene på udbyttetidspunktet var skattepligtige af udbyttebeløbene. Ræsonnementet var således, at selvom børnene skulle aflevere udbyttet til faren i henhold til det aftalte vilkår herom, blev udbyttet anset for skattemæssigt at have passeret børnenes økonomi. Det havde ingen betydning for børnenes skattepligt, om udbyttebeløbene blev udbetalt i én eller flere rater.


Tilrettelæggelsen af et generationsskifte har stor betydning


I den omtalte sag var det hensigten, at anvende en model med forbeholdt udbytteret til at opnå en skattemæssig optimering i det pågældende generationsskifte i form af at opnå mulighed for at modtage skattefrit udbytte til den ældre generation i et nærmere afgrænset omfang.

Skatterådet afviste imidlertid i sagen, at vilkår om forbeholdt udbytte havde de skattemæssige virkninger, som skatteyderen havde forventet. I sagen kunne et vilkår om forbeholdt udbytte derfor ikke anvendes til at opnå en skattemæssig optimering af generationsskiftet.

Vilkår om at den ældre generation forbeholder sig udbytte som led i en overdragelse af kapitalandele kan uanset Skatterådets afgørelse af andre årsager være et nyttigt redskab ved tilrettelæggelsen af et generationsskifte. Afhængig at konkrete behov i forhold til finansiering, likviditet og ejerstruktur, kan vilkår om forbeholdt udbytte anvendes som element til at imødekomme de konkrete behov og ønsker. Et sådant vilkår bør dog udarbejdes, så det ikke medfører uventede skattemæssige konsekvenser.


Kompetent rådgivning vedrørende generationsskifte


TVC Advokatfirma har specialiseret sig i generationsskifte og planlægningen heraf. Vi anbefaler altid, at man går i gang med at planlægge et generationsskifte i god tid samt søger professionel rådgivning.

Vores specialister inden for området står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse om et muligt generationsskifte.Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?
09/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet
14/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Hvordan skal man beskattes som influencer?
Hvordan skal man beskattes som influencer?
20/02/2024
Skatte- og afgiftsret, E-handel og markedsføring
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
Er du opdateret på den seneste praksis fra Højesteret om forskerskatteordningen?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Ansættelses- og arbejdsret
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?
22/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
Ændret praksis af momsmæssig bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier
19/02/2024
Skatte- og afgiftsret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted