Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

General­advokat Kokott i TV2-sagen: Ingen undtagelser til ulovligheds­renter

Kromann Reumert
08/09/2020
General­advokat Kokott i TV2-sagen: Ingen undtagelser til ulovligheds­renter
Kromann Reumert logo
Sagen vedrører spørgsmålet om TV2's betaling af såkaldte ulovlighedsrenter af den rekapitaliseringsstøtte, som TV2 modtog i kølvandet på en tidligere statsstøtteafgørelse i 2004. Europa-Kommissionen fandt statsstøtten forenelig, men støtten var ikke blevet anmeldt og godkendt som påkrævet. Spørgsmålet om betaling af ulovlighedsrenter verserer nu for Østre Landsret, som har forelagt tre præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen. Spørgsmål, som generaladvokat Kokott netop har foreslået et svar på, og som du kan læse om i denne nyhed.

Generaladvokat Kokotts forslag til afgørelse af 3. september 2020 i sag C-445/19, Viasat mod TV2


Baggrund

I 2004 afgjorde Europa-Kommissionen, at TV2 havde modtaget ulovlig statsstøtte fra 1995 til 2002. Europa-Kommissionens afgørelse blev annulleret af Retten i 2008, men på det tidspunkt havde TV2 allerede modtaget rekapitaliseringsstøtte fra den danske stat i form af kapitaltilførsel og et statslån; begge for at TV2 kunne betale den tidligere statsstøtte tilbage.

I en ny afgørelse i 2011 kom Europa-Kommissionen frem til, at rekapitaliseringsstøtten udgjorde statsstøtte, men at denne støtte var forenelig med statsstøttereglerne, fordi den var nødvendig, proportionel og ydet i kontekst af, at TV2 bedriver virksomhed, som varetager opgaver af almen økonomisk interesse. Støtten var derfor forenelig med statsstøttereglerne, idet betingelserne i TEUF artikel 106(2).


Afgørelsen fra 2011 blev indbragt for Retten i fire forskellige søgsmål af Europa-Kommissionen, TV2 og Viasat. Retten opretholdt dog i altovervejende grad Europa-Kommissionens afgørelse.


Herefter blev de fire søgsmål indbragt for EU-Domstolen, som afsagde domme i 2017 ad to omgange. Konsekvensen af disse domme blev, at Europa-Kommissionens afgørelse fra 2011 stod ved magt.


Tilbagebetalingsspørgsmålet

Med EU-Domstolens domme blev det slået fast, at støtten var forenelig, men at støtten ikke var blevet behørigt anmeldt og godkendt og derfor var ulovligt ydet. Spørgsmålet om, hvorvidt – og i givet fald hvor meget – TV2 skulle betale i såkaldte ulovlighedsrenter (for den periode, hvor støtten var blevet ulovligt ydet) skulle imidlertid afklares af de danske domstole.


Spørgsmålet om ulovlighedsrenter verserer i øjeblikket ved Østre Landsret. Statsstøttereglerne fastslår generelt, at støtte, som udbetales, inden den er godkendt, men som senere viser sig at være forenelig med statsstøttereglerne, ikke skal tilbagebetales. Der skal derimod betales såkaldte "ulovlighedsrenter" for den periode, hvor støtten var ulovligt implementeret. Det er denne situation, der er aktuel i TV2-sagen.


Den 29. maj 2019 forelagde Østre Landsret tre præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen. Spørgsmålene handler alle om, hvorvidt kravet om tilbagebetaling af ulovlighedsrenter også gælder i en situation som TV2-sagen, hvor støtten var relateret til en public service-opgave.


Generaladvokat Kokotts forslag til afgørelse

I sit forslag til afgørelse fastslår generaladvokat Kokott, at TV2 skal betale ulovlighedsrenter for den periode, hvor støtten var ulovligt implementeret.


Kokott udtaler, at der ikke gælder nogen undtagelser fra kravet om betaling af ulovlighedsrenter – heller ikke når støtten er ydet til at udføre tjenesteydelser af almen økonomisk interesse og efterfølgende erklæret forenelig efter TEUF artikel 106(2). Derfor skal ulovlighedsrenterne, ifølge Kokott, beregnes på baggrund af samtlige af de beløb, der udgør statsstøtte.


Kokott lægger vægt på, at vurderingen af en statsstøtteforanstaltnings forenelighed med statsstøttereglerne og vurderingen af procedurefejl er to forskellige vurderinger, og at udfaldet af forenelighedsvurderingen derfor ikke kan påvirke den rent formelle ulovlighedsvurdering.


Endnu ingen endelig afklaring

Kokotts udtalelse er ikke bindende for EU-Domstolen. Derfor afventer vi nu, at EU-Domstolen afsiger sin præjudicielle afgørelse i sagen, og om Domstolen vælger at følge Kokotts forslag.

Det er endnu uvist, hvornår EU-Domstolen afsiger sin præjudicielle afgørelse, men når det sker, vil Østre Landsret – på baggrund af afgørelsen – skulle afsige dom om spørgsmålet om ulovlighedsrenter på baggrund heraf.


Læs Kokotts forslag til afgørelse.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Del 5: Danmark indtager aktiv rolle med henvisningsbegæringer
Del 5: Danmark indtager aktiv rolle med henvisningsbegæringer
14/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Del 6: Europa-Kommissionen og de danske myndigheder forbereder sig på at håndhæve DMA’en
Del 6: Europa-Kommissionen og de danske myndigheder forbereder sig på at håndhæve DMA’en
16/11/2023
EU-ret, Konkurrenceret
Konkurrencerådet kommer med en sjælden afgørelse om kartelfacilitering
Konkurrencerådet kommer med en sjælden afgørelse om kartelfacilitering
20/11/2023
Konkurrenceret
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
Lovprogram varsler ændringer af konkurrencelovgivningen
17/11/2023
Konkurrenceret, EU-ret
Lyreco opgiver fusion med Lomax
Lyreco opgiver fusion med Lomax
28/11/2023
Konkurrenceret
EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål
EU-Domstolen: Forligsaftale kan have konkurrencebegræsende formål
24/11/2023
Konkurrenceret, Life Science & Health Care
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2023 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted