Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

General­advokat Kokott i TV2-sagen: Ingen undtagelser til ulovligheds­renter

Kromann Reumert
08/09/2020
330
General­advokat Kokott i TV2-sagen: Ingen undtagelser til ulovligheds­renter
Kromann Reumert logo
Sagen vedrører spørgsmålet om TV2's betaling af såkaldte ulovlighedsrenter af den rekapitaliseringsstøtte, som TV2 modtog i kølvandet på en tidligere statsstøtteafgørelse i 2004. Europa-Kommissionen fandt statsstøtten forenelig, men støtten var ikke blevet anmeldt og godkendt som påkrævet. Spørgsmålet om betaling af ulovlighedsrenter verserer nu for Østre Landsret, som har forelagt tre præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen. Spørgsmål, som generaladvokat Kokott netop har foreslået et svar på, og som du kan læse om i denne nyhed.

Generaladvokat Kokotts forslag til afgørelse af 3. september 2020 i sag C-445/19, Viasat mod TV2


Baggrund

I 2004 afgjorde Europa-Kommissionen, at TV2 havde modtaget ulovlig statsstøtte fra 1995 til 2002. Europa-Kommissionens afgørelse blev annulleret af Retten i 2008, men på det tidspunkt havde TV2 allerede modtaget rekapitaliseringsstøtte fra den danske stat i form af kapitaltilførsel og et statslån; begge for at TV2 kunne betale den tidligere statsstøtte tilbage.

I en ny afgørelse i 2011 kom Europa-Kommissionen frem til, at rekapitaliseringsstøtten udgjorde statsstøtte, men at denne støtte var forenelig med statsstøttereglerne, fordi den var nødvendig, proportionel og ydet i kontekst af, at TV2 bedriver virksomhed, som varetager opgaver af almen økonomisk interesse. Støtten var derfor forenelig med statsstøttereglerne, idet betingelserne i TEUF artikel 106(2).


Afgørelsen fra 2011 blev indbragt for Retten i fire forskellige søgsmål af Europa-Kommissionen, TV2 og Viasat. Retten opretholdt dog i altovervejende grad Europa-Kommissionens afgørelse.


Herefter blev de fire søgsmål indbragt for EU-Domstolen, som afsagde domme i 2017 ad to omgange. Konsekvensen af disse domme blev, at Europa-Kommissionens afgørelse fra 2011 stod ved magt.


Tilbagebetalingsspørgsmålet

Med EU-Domstolens domme blev det slået fast, at støtten var forenelig, men at støtten ikke var blevet behørigt anmeldt og godkendt og derfor var ulovligt ydet. Spørgsmålet om, hvorvidt – og i givet fald hvor meget – TV2 skulle betale i såkaldte ulovlighedsrenter (for den periode, hvor støtten var blevet ulovligt ydet) skulle imidlertid afklares af de danske domstole.


Spørgsmålet om ulovlighedsrenter verserer i øjeblikket ved Østre Landsret. Statsstøttereglerne fastslår generelt, at støtte, som udbetales, inden den er godkendt, men som senere viser sig at være forenelig med statsstøttereglerne, ikke skal tilbagebetales. Der skal derimod betales såkaldte "ulovlighedsrenter" for den periode, hvor støtten var ulovligt implementeret. Det er denne situation, der er aktuel i TV2-sagen.


Den 29. maj 2019 forelagde Østre Landsret tre præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen. Spørgsmålene handler alle om, hvorvidt kravet om tilbagebetaling af ulovlighedsrenter også gælder i en situation som TV2-sagen, hvor støtten var relateret til en public service-opgave.


Generaladvokat Kokotts forslag til afgørelse

I sit forslag til afgørelse fastslår generaladvokat Kokott, at TV2 skal betale ulovlighedsrenter for den periode, hvor støtten var ulovligt implementeret.


Kokott udtaler, at der ikke gælder nogen undtagelser fra kravet om betaling af ulovlighedsrenter – heller ikke når støtten er ydet til at udføre tjenesteydelser af almen økonomisk interesse og efterfølgende erklæret forenelig efter TEUF artikel 106(2). Derfor skal ulovlighedsrenterne, ifølge Kokott, beregnes på baggrund af samtlige af de beløb, der udgør statsstøtte.


Kokott lægger vægt på, at vurderingen af en statsstøtteforanstaltnings forenelighed med statsstøttereglerne og vurderingen af procedurefejl er to forskellige vurderinger, og at udfaldet af forenelighedsvurderingen derfor ikke kan påvirke den rent formelle ulovlighedsvurdering.


Endnu ingen endelig afklaring

Kokotts udtalelse er ikke bindende for EU-Domstolen. Derfor afventer vi nu, at EU-Domstolen afsiger sin præjudicielle afgørelse i sagen, og om Domstolen vælger at følge Kokotts forslag.

Det er endnu uvist, hvornår EU-Domstolen afsiger sin præjudicielle afgørelse, men når det sker, vil Østre Landsret – på baggrund af afgørelsen – skulle afsige dom om spørgsmålet om ulovlighedsrenter på baggrund heraf.


Læs Kokotts forslag til afgørelse.

Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysningerne nedenfor.
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Kromann Reumert logo
København
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70 12 12 11
mail@kromannreumert.com
Aarhus
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
London
65 St. Paul's Churchyard
London EC4M 8AB
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
Forslag til "Digital Services Act Package" fremsat
I dag
Konkurrenceret, EU-ret, E-handel og markedsføring
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen genbesøger minoritets­aktieposter og fusionskontrol
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen genbesøger minoritets­aktieposter og fusionskontrol
I dag
Konkurrenceret
Udvidet fusionskontrol i Grønland
Udvidet fusionskontrol i Grønland
10/12/2020
Konkurrenceret
EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
27/11/2020
Konkurrenceret
Var Konkurrence­styrelsens COVID-19-undersøgelse omfattet af miljøoplysnings­loven?
Var Konkurrence­styrelsens COVID-19-undersøgelse omfattet af miljøoplysnings­loven?
19/11/2020
Konkurrenceret
Kommissionen forlænger airport slots-undtagelsen
Kommissionen forlænger airport slots-undtagelsen
19/11/2020
EU-ret, Konkurrenceret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
E-mail: kontakt@jurainfo.dk
CVR-nr. 38375563
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted