Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem har ansvaret for mangler?

Kromann Reumert
30/10/2023
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem har ansvaret for mangler?
Kromann Reumert logo
Der er stadig større fokus på at bygge bæredygtigt – en udvikling, der blandt andet er hjulpet godt på vej af de nye klimakrav i BR 18 om grænseværdier for maksimal CO2-udledning og udarbejdelse af Life Cycle Assessment (LCA). Det har været springbrættet til en øget interesse i at inkorporere genbrugsmaterialer og andre bæredygtige materialer i byggeprojekter. Medaljens bagside viser sig dog særligt i relation til (de juridiske) udfordringer i en mangelssammenhæng. I denne artikel stiller vi skarpt på, hvilke overvejelser bygherrer og entreprenører bør gøre sig i byggerier, hvor der anvendes genbrugsmaterialer.

Udfordringer ved bæredygtige byggematerialer

Anvendelsen af genbrugsmaterialer eller andre bæredygtige byggematerialer er uden tvivl et vigtigt og nødvendigt element i den grønne omstilling for byggebranchen. Byggeriets parter bør dog have for øje, at anvendelsen af genbrugsmaterialer indebærer nye udfordringer, sammenlignet med anvendelsen af konventionelle (nyproducerede) og velafprøvede byggematerialer.

Da det kan være vanskeligt at dokumentere de enkelte materialers fysiske egenskaber og kvalitet, bør parterne være særligt opmærksomme på at afdække og vurdere byggetekniske risici, hvor genbrugsmaterialer påtænkes anvendt. Tilsvarende bør parterne allerede i kontraktfasen forholde sig til, hvordan identificerede (byggetekniske) risici skal håndteres.


Ingen særlig ansvarsnorm efter AB-reglerne

AB-reglerne indeholder ingen særlig ansvarsnorm i relation til materialemangler, hvor et byggeri opføres med genbrugsmaterialer. Har parterne vedtaget AB-reglerne, er udgangspunktet derfor, at (genbrugs)byggematerialerne skal "være af sædvanlig god kvalitet". Parterne kan dog frit aftale, at byggematerialerne skal vurderes ud fra en anden målestok, som tager højde for anvendelse af de påtænkte genbrugsmaterialer.


I en mangelssammenhæng er der altså ikke – efter AB-reglerne –  en lempeligere målestok for kvaliteten og egenskaberne af genbrugsbyggematerialer. Hvert enkelt (genbrugs)produkt skal derfor som udgangspunkt være af samme kvalitet som et tilsvarende nyproduceret produkt.


Hvis et (genbrugs)byggemateriale viser sig at være uegnet til det påtænkte formål, afhænger mangelsvurderingen desuden af, hvem der har truffet valget om at anvende denne materialetype. Hvis bygherren har foreskrevet brugen af genbrugsbyggematerialet, bærer bygherren som udgangspunkt ansvaret for genbrugsmaterialets formålsuegnethed – mens entreprenøren bærer ansvaret, hvis det er entreprenørens egen beslutning at anvende genbrugsmaterialet.

Eksempler fra praksis om genbrugsmaterialer: KfE 2000.175 VBA og TBB 2023.749 VBA

To eksempler fra praksis illustrerer, at det kan være afgørende for mangelsvurderingen ved (genbrugs)materialer, om det ultimativt er (i) bygherren, der har pålagt entreprenøren at anvende genbrugsmaterialer (og i givet fald hvilken kvalitet / hvilke egenskaber materialerne skal have) eller (ii) om bygherren blot har opfordret entreprenøren hertil, eksempelvis ved at bede entreprenøren om at "overveje" brugen af genbrugsmaterialer.


KfE 2000.175 VBA

I KfE 2000.175 VBA havde parterne aftalt, at entreprenøren "i videst muligt omfang" skulle genbruge eksisterende skiferplader til at renovere taget på et ældre kirketårn. Efter arbejdernes udførelse indklagede bygherren entreprenøren for Voldgiftsnævnet, og krævede erstatning for omkostningerne ved at rette op på defekte plader og dårlig håndværksmæssig udførelse.


Selvom en skønsmand – som ikke var bekendt med parternes aftalegrundlag – blandt andet udtalte, at den håndværksmæssige udførelse var "ringe", og at alt for mange skifre var "for medtagne til genanvendelse", blev entreprenøren frifundet under henvisning til, at entreprenøren havde fulgt bygherrens forskrifter for anvendelse og kassation af skiferplader. Entreprenørens ydelse levede nemlig op til parternes aftale, og var dermed ikke mangelfuld.

TBB 2023.749 VBA

I TBB 2023.749 VBA fremgik det derimod af udbudsmaterialet, at totalentreprenøren "kunne overveje at bruge genbrugstegl", og i byggeprogrammet blev totalentreprenøren "opfordret" hertil. Efter aflevering af arbejderne viste der sig fejl, og bygherren indklagede derfor totalentreprenøren for Voldgiftsnævnet med påstand om erstatning for mangler.


Voldgiftsretten anførte i sine præmisser, at det – uanset ovenstående formuleringer i udbudsmaterialet henholdsvis byggeprogrammet – var totalentreprenørens egen beslutning at benytte genbrugsmurstenene. Videre fandt voldgiftsretten, at genbrugsmursten ikke var generelt uanvendelige, men at totalentreprenøren blandt andet burde have sørget for at frasortere de sten, som var for fugtbelastede til anvendelse i det konkrete byggeri. Voldgiftsretten fandt derfor, at totalentreprenørens arbejder led af mangler.

Vores bemærkninger til kendelserne og anbefaling til parterne

Resultaterne i de to kendelser gengivet ovenfor er ikke et nybrud indenfor entrepriseretten og understreger også, at anvendelsen af genbrugsmaterialer ikke i sig selv indebærer en ændret mangelsvurdering.


Kendelserne illustrerer dog nogle af de problemstillinger, som byggeriets parter bør forholde sig til, når parterne overvejer at anvende genbrugsmaterialer – eksempelvis at det er væsentligt på forhånd at fastlægge detaljerede retningslinjer/procedurer for ud- og fravælgelse af konkrete materialeeksemplarer. Dette var netop et tema i begge sager.


Kendelsen gengivet i KfE 2000.175 VBA viser, at det er afgørende for en bygherre, der foreskriver anvendelse af genbrugsmaterialer, at bygherren nøje forholder sig til, hvad der udgør "rigtig ydelse", for at bygherren kan sikre sig, at det færdige byggeri lever op til bygherrens kvalitetsmæssige forventninger.


Bygherren kan alternativt – som det skete i TBB 2023.749 VBA – vælge "kun" at opfordre en entreprenør til at anvende genbrugsmaterialer, og dermed i sidste ende overlade beslutningen (med dertilhørende ansvarsmæssige konsekvenser) til entreprenøren. Med denne tilgang kan entreprenøren dog også vælge at anvende nyproducerede materialer – hvilket bygherren bør være opmærksom på, hvis det er væsentligt for bygherren, at byggeriet opføres med genbrugsmaterialer.


Hvis bygherren foreskriver anvendelse af genbrugsmaterialer, kan bygherren overveje en række kontraktuelle 'greb', eksempelvis:


  • specifik regulering af ansvaret for brug af genbrugsmaterialer
  • øgede krav til kvalitetssikringsmateriale
  • og/eller skærpet/målrettet tilsyn for relevante arbejder.

Bygherren bør dog i den sammenhæng have for øje, at byrdefulde kontraktsvilkår og ansvarsfraskrivelser påvirker en entreprenørs risikokalkule – hvilket typisk afspejler sig i en højere tilbudspris. For at imødegå at entreprenøren indlægger høje risikotillæg i sit tilbud, kan bygherren vælge at "dele risikoen" for mangelfulde materialeeksemplarer med entreprenøren.


Som entreprenør på et projekt, hvor der anvendes genbrugsmaterialer, er det væsentligt at gå til opgaven med åbne øjne – uanset om det er bygherren eller entreprenøren selv, som initiativet til anvendelse af genbrugsmaterialer udspringer fra. Vi anbefaler derfor, at entreprenøren – på et tidligt tidspunkt – afdækker potentielle byggetekniske risici, stiller afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet (både af teknisk og juridisk karakter), samt tager nødvendige forbehold 'up front'.


Opsummerende er det derfor vores anbefaling – uanset om du eller din virksomhed er bygherre eller entreprenør – at du tidligst muligt i udbudsfasen/kontraktsfasen afdækker og tager højde for de byggetekniske og juridiske risici ved anvendelse af genbrugsbyggematerialer.

Vil du vide mere?

Vores specialister i fast ejendom og entreprise har stor erfaring med at bistå bygherrer, (total)entreprenører, arkitekter og ingeniører med kontraktforhandling og tvister om mangler. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for rådgivning på området.

Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Har du spørgsmål til dette indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte os.
Fagligt indhold, der kunne være relevante for dig
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Jurainfo logo
EXCLUSIVE
VIDEO
Erhvervslejekontrakter - Her er de typiske fejl du skal være opmærksom på
Hvad skal du være opmærksom på ved erhvervslejekontrakter. Det kommer advokat, Kristina Meier Risbjerg, ind på her.
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Jurainfo Exclusive logo
PODCAST
Hvad betyder de nye boligskatteregler for dit boligkøb? Skal du købe eller vente?
Der kan særligt være en fordel ved at handle ejendomme inden den 1. januar 2024. Det kommer vi bl.a. nærmere ind på i denne episode.
Artikler, der kunne være relevante for dig
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
Brugen af genbrugsmaterialer vinder frem, men hvem bærer ansvaret?
15/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Forsikring og erstatning
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
Har du styr på alle skattereglerne ved forældrekøb?
19/01/2024
Fast ejendom og entreprise, Skatte- og afgiftsret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
Nyt om 15 %-reglen: forældrekøb og særlige omstændigheder
02/02/2024
Skatte- og afgiftsret, Fast ejendom og entreprise
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
Udbudsfejl koster ordregiver 4 millioner
08/02/2024
Udbud, Fast ejendom og entreprise
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
Genbrugsmaterialer i byggeriet – hvem bærer ansvaret?
12/02/2024
Fast ejendom og entreprise
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted