Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Arrangementer Find juridisk specialist Jobbørs NYT Domme
Om Jurainfo Bliv samarbejdspartner Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Artikel

Gæsteprincippet kan fraviges ved ekspropriation

Bech Bruun
16/05/2017
Gæsteprincippet kan fraviges ved ekspropriation
Bech Bruun logo
I forbindelse med to konkrete kabelprojekter har begge statslige ekspropriationskommissioner netop fastslået, at det var nødvendigt at fravige gæsteprincippet. Erstatningen blev fastsat med udgangspunkt i landsaftalen om el- og fiberanlæg på landbrugsjord.Der er flere aktuelle kabelprojekter i Danmark, og Energinet er blandt andet i gang med at sikre, at havmølleparken Kriegers Flak i Østersøen kan forbindes med det danske elnet.

I langt de fleste tilfælde er det muligt at indgå aftaler med grundejerne om placeringen af jordkablerne. I det omfang det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, kan Sikkerhedsstyrelsen give tilladelse til at ekspropriere de nødvendige arealer og rettigheder, og de statslige ekspropriationskommissioner kommer på banen for at træffe de nødvendige ekspropriationsbeslutninger.

I to konkrete kabelprojekter har Energinet for nyligt fået Sikkerhedsstyrelsens tilladelse til ekspro-priation, og Energinet har anmodet ekspropriationskommissionerne om at ekspropriere ret til at placere jordkabler og sikre dem ved tinglysning af en deklaration. Deklarationen indeholder en udtrykkelig fravigelse af gæsteprincippet. Energinet tilbød at betale erstatning i overensstemmelse med landsaftalen om el- og fiberanlæg på landbrugsjord.

Sagernes mest centrale spørgsmål var, om gæsteprincippet kan fraviges ved ekspropriation. Der-udover skulle ekspropriationskommissionerne fastsætte erstatningen for de ulemper og den rå-dighedsindskrænkning, som var en følge af jordkablernes placering.


Ekspropriation til fravigelse af gæsteprincippet


Begge ekspropriationskommissioner fandt, at det var nødvendigt at sikre jordkablerne ved en deklaration, der udtrykkeligt indeholdt en fravigelse af gæsteprincippet og en bestemmelse om, at jordkablerne skal have fuld tilstedeværelsesret. Den ene kommission henviste til, at det er hoved-reglen, at forsyningsledninger er anbragt på privat ejendom mod betaling af erstatning, hvorved gæsteprincippet er fraveget. Den anden kommission udtalte følgende: ”Henset til omfanget og mængden af ledninger, tilhørende forsyningsselskaber omfattet af statsekspropriationsloven, placeret i private arealer, findes det at være et sagligt hensyn, at en forsyningssikkerheds- og samfundsøkonomisk betragtning medfører, at ledningerne skal placeres som ikke-gæst.”

Den ene ekspropriationskommission sammenlignede den aktuelle deklaration med de tidligere anvendte deklarationer og udtalte, at "Kommissionen anser deklarationsteksten for at være en præci-sering af hidtil anvendte deklarationstekster, som ikke går videre end påkrævet efter formålet. Det forhold, at det i deklarationsteksten udtrykkeligt nævnes, at gæsteprincippet er fraveget, og at ledningsanlægget ligger med ubetinget tilværelsesret, er således ikke udtryk for nogen realitetsændring i forhold til de el-ledningsanlæg, som tidligere er anbragt og sikret af Energinet.dk ved deklarationer på privat ejendom."

I overensstemmelse med Energinets oplysninger fandt ekspropriationskommissionen altså, at fremgangsmåden var en videreførelse af Energinets tidligere praksis.


Erstatning for deklarationen


Under sagernes behandling blev landsaftalen om el- og fiberanlæg på landbrugsjord drøftet indgående. Den ene ekspropriationskommission udtalte, at gæsteprincippet efter kommissionens opfattelse er fraveget, og at ledningen har opnået fuld tilstedeværelsesret, når der er betalt erstatning i henhold til landsaftalen. En sådan erstatning yder som udgangspunkt grundejeren ”fuld erstatning for ulempen og eventuel værdinedgang af ejendommen ved, at ejeren ikke frit kan råde over deklarationsarealet til fx anlæg af nye bygninger eller lignende.” Begge ekspropriationskommissioner fastsatte erstatningen med udgangspunkt i de takster, der fremgår af landsaftalen.


Bech-Bruuns kommentarer


Efter meget debat om muligheden for at fravige gæsteprincippet ved ekspropriation foreligger der nu to meget klare afgørelser, der slår fast, at gæsteprincippet kan fraviges ved ekspropriation, hvis det er nødvendigt. Det fremgår også, at forsyningssikkerheden og samfundsøkonomiske betragtninger er saglige hensyn, der kan indgå i vurderingen af nødvendigheden.

Bech-Bruun repræsenterede Energinet i de omtalte sager. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her.
Bech Bruun logo
København
Langelinie Allé 35
2100 København Ø
72 27 00 00
72 27 00 27
info@bechbruun.com
Aarhus
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
New York
412 West 15th Street, 15th
New York 10011
Shanghai
No.1440 Yan'an Middle Road
Suite 2H08, Jing'an District
200040 Shanghai
Nyhedsservice
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden
Vælg selv dine interesseområder og modtag juridisk nyt fra landets førende specialister.
Tilmeld dig nu
Artikler, der kunne være relevante for dig
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
Flere almene boliger i nye og eksisterende lokalplanområder?
07/05/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
Principiel Højesteretsdom om betaling af gebyr for brug af vejareal
05/05/2021
Offentlig ret, Retssager og voldgift, Fast ejendom og entreprise
Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg
Ny bekendtgørelse om kommunale solcelleanlæg
09/04/2021
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?
19/02/2021
Udbud, Offentlig ret
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
Forståelsen af ”maksimalt bebygget areal” i en lokalplan
03/02/2021
Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Politisk aftale om erstatning til minkbranchen på plads
Politisk aftale om erstatning til minkbranchen på plads
28/01/2021
Offentlig ret, Øvrige, Forsikring og erstatning
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske online-platform samt formidler af juridisk viden. Her finder du juridiske nyheder, kurser og arrangementer. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 77, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
© 2021 Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted