Jurainfo logo
LUK
Juridiske nyheder Kurser Find juridisk specialist Jobbørs Domme
Om Jurainfo Podcasts Juridiske links Privatlivspolitik Kontakt
Ansøg om en profil Bliv kursusudbyder Bliv jobannoncør
Artikel

Gæsteprincippet kan fraviges ved ekspropriation

Bech Bruun
16/05/2017
Gæsteprincippet kan fraviges ved ekspropriation
I forbindelse med to konkrete kabelprojekter har begge statslige ekspropriationskommissioner netop fastslået, at det var nødvendigt at fravige gæsteprincippet. Erstatningen blev fastsat med udgangspunkt i landsaftalen om el- og fiberanlæg på landbrugsjord.Der er flere aktuelle kabelprojekter i Danmark, og Energinet er blandt andet i gang med at sikre, at havmølleparken Kriegers Flak i Østersøen kan forbindes med det danske elnet.

I langt de fleste tilfælde er det muligt at indgå aftaler med grundejerne om placeringen af jordkablerne. I det omfang det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, kan Sikkerhedsstyrelsen give tilladelse til at ekspropriere de nødvendige arealer og rettigheder, og de statslige ekspropriationskommissioner kommer på banen for at træffe de nødvendige ekspropriationsbeslutninger.

I to konkrete kabelprojekter har Energinet for nyligt fået Sikkerhedsstyrelsens tilladelse til ekspro-priation, og Energinet har anmodet ekspropriationskommissionerne om at ekspropriere ret til at placere jordkabler og sikre dem ved tinglysning af en deklaration. Deklarationen indeholder en udtrykkelig fravigelse af gæsteprincippet. Energinet tilbød at betale erstatning i overensstemmelse med landsaftalen om el- og fiberanlæg på landbrugsjord.

Sagernes mest centrale spørgsmål var, om gæsteprincippet kan fraviges ved ekspropriation. Der-udover skulle ekspropriationskommissionerne fastsætte erstatningen for de ulemper og den rå-dighedsindskrænkning, som var en følge af jordkablernes placering.


Ekspropriation til fravigelse af gæsteprincippet


Begge ekspropriationskommissioner fandt, at det var nødvendigt at sikre jordkablerne ved en deklaration, der udtrykkeligt indeholdt en fravigelse af gæsteprincippet og en bestemmelse om, at jordkablerne skal have fuld tilstedeværelsesret. Den ene kommission henviste til, at det er hoved-reglen, at forsyningsledninger er anbragt på privat ejendom mod betaling af erstatning, hvorved gæsteprincippet er fraveget. Den anden kommission udtalte følgende: ”Henset til omfanget og mængden af ledninger, tilhørende forsyningsselskaber omfattet af statsekspropriationsloven, placeret i private arealer, findes det at være et sagligt hensyn, at en forsyningssikkerheds- og samfundsøkonomisk betragtning medfører, at ledningerne skal placeres som ikke-gæst.”

Den ene ekspropriationskommission sammenlignede den aktuelle deklaration med de tidligere anvendte deklarationer og udtalte, at "Kommissionen anser deklarationsteksten for at være en præci-sering af hidtil anvendte deklarationstekster, som ikke går videre end påkrævet efter formålet. Det forhold, at det i deklarationsteksten udtrykkeligt nævnes, at gæsteprincippet er fraveget, og at ledningsanlægget ligger med ubetinget tilværelsesret, er således ikke udtryk for nogen realitetsændring i forhold til de el-ledningsanlæg, som tidligere er anbragt og sikret af Energinet.dk ved deklarationer på privat ejendom."

I overensstemmelse med Energinets oplysninger fandt ekspropriationskommissionen altså, at fremgangsmåden var en videreførelse af Energinets tidligere praksis.


Erstatning for deklarationen


Under sagernes behandling blev landsaftalen om el- og fiberanlæg på landbrugsjord drøftet indgående. Den ene ekspropriationskommission udtalte, at gæsteprincippet efter kommissionens opfattelse er fraveget, og at ledningen har opnået fuld tilstedeværelsesret, når der er betalt erstatning i henhold til landsaftalen. En sådan erstatning yder som udgangspunkt grundejeren ”fuld erstatning for ulempen og eventuel værdinedgang af ejendommen ved, at ejeren ikke frit kan råde over deklarationsarealet til fx anlæg af nye bygninger eller lignende.” Begge ekspropriationskommissioner fastsatte erstatningen med udgangspunkt i de takster, der fremgår af landsaftalen.


Bech-Bruuns kommentarer


Efter meget debat om muligheden for at fravige gæsteprincippet ved ekspropriation foreligger der nu to meget klare afgørelser, der slår fast, at gæsteprincippet kan fraviges ved ekspropriation, hvis det er nødvendigt. Det fremgår også, at forsyningssikkerheden og samfundsøkonomiske betragtninger er saglige hensyn, der kan indgå i vurderingen af nødvendigheden.

Bech-Bruun repræsenterede Energinet i de omtalte sager. 
Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores gratis nyhedsservice her →
Artikler, der kunne være relevante for dig
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
Ny politisk klimaaftale om større energiparker på land
20/12/2023
Energi og forsyning, Offentlig ret, Miljøret
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
Nye rammevilkår skal fremme VE-anlæg på land
02/01/2024
Energi og forsyning, Offentlig ret
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
Kan kommuner yde anlægsstøtte til private aktører, der varetager både kommunale og ikke-kommunale opgaver?
11/01/2024
Stats- og forvaltningsret, Offentlig ret
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
Arealudviklingsselskaber - husk fusionskontrolreglerne
05/02/2024
Konkurrenceret, Fast ejendom og entreprise, Offentlig ret
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
Kommune frifindes for ansvar i opsigtsvækkende og medieomtalt sag om én mors mishandling af egne børn
09/02/2024
Offentlig ret, Stats- og forvaltningsret
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
Rørført CO2 – nyt lovforslag på vej
01/03/2024
Miljøret, Energi og forsyning, Offentlig ret
Jurainfo logo

Jurainfo.dk er landets største juridiske nyhedsside. Her finder du juridiske nyheder, kurser samt ledige juridiske stillinger. Vi hjælper dagligt danske virksomheder med at tilegne sig juridisk viden samt at sætte virksomheder i forbindelse med den rigtige juridiske rådgiver, når de har brug for råd og vejledning.

Jurainfo.dk ApS
CVR-nr. 38375563
Vandtårnsvej 62B, DK-2860 Søborg
(+45) 71 99 01 11
kontakt@jurainfo.dk
Ønsker du hjælp til at finde en specialist?
2024 © Jurainfo.dk - Juridiske nyheder og arrangementer samlet ét sted